Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare
 • MESAJ     |     06 MARTIE 2015 - 13:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ 8 MARTIE 2015      8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, reprezintă un bun prilej de a transmite dumneavoastră,
  tuturor femeilor din orașul Ocna Mureș,
  sănătate, fericire, prosperitate, realizarea tuturor dorințelor.
  Să vă bucurați mereu de sensibilitatea, frumusețea și tandrețea pe care ne-o oferiți zi de zi
  nouă și familiilor dumneavoastră.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș • ANUNȚ     |     05 MARTIE 2015 - 15:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș– Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate MIERCURI, 11 MARTIE 2015 la ora 11:00 , în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ ANGAJĂRI    |     18 FEBRUARIE 2015-12:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC IPEC SA ALBA IULIA


      SC IPEC SA ALBA IULIA recrutează pentru producția de porțelan:

      - muncitori calificați sau necalificați;
      - ingineri;
      - economiști.

      Se oferă:
      - salariu motivant;
      - școlarizare în meseriile specifice;
      - se asigură transport Ocna Mureș - Alba Iulia și retur;
      - bonusuri.

      Reprezentanții angajatorului SC IPEC SA ALBA IULIA invită pe cei interesați VINERI 20 FEBRUARIE 2015, începând cu ora 9.00, în Sala de ședințe a Primăriei Ocna Mureș, pentru interviuri și depunerea CV-urilor.


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ     |     12 FEBRUARIE 2015 - 17:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ


       ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

       Conform Legii 52/2003 se publică spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare care va fi percepută, începând cu data de 1 aprilie 2015, de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza administrativ-teritorială a UAT Ocna Mureș și respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe raza UAT Orașul Ocna Mureș și nu au încheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localității.
       Persoanele interesate pot formula și depune opinii scrise prin e-mail la adresa dezbatere@primariaocnamures.ro sau la registratura Primăriei cel mai târziu până în data de 12 martie 2015.
       Dezbaterea publică va avea loc în data de 16 martie 2015, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei Ocna Mureș.
       Proiectul va fi supus dezbaterii în ședința ordinară de la sfârșitul lunii martie 2015.

  [vezi Proiectul de hotărâre în format pdf] • ANUNȚ     |     30 IANUARIE 2015-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ VÂNZARE


      Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, jud. Alba, în temeiul H.G. nr.841/1995, HCLOM nr.230/2014, organizează în data de 10.02.2015, ora 12.00 licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cantităţii de 3.000 buc. ţiglă rezultată în urma lucrărilor de reparaţii executate la Căminul Cultural din satul Războieni-Cetate, proprietate a Primăriei Ocna Mureş.
      Bunurile licitate sunt depozitate şi pot fi văzute în incinta Căminul Cultural din Războieni-Cetate.
      Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,7 lei/buc. iar pragul de strigare este de 0,01 lei.
      În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de marţi a fiecărei luni, ora 1200.
      Eventuale lămuriri suplimentare, se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi la telefon 0258/870801.


 • ANUNȚ     |     26 IANUARIE 2015-16:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEZBATERE


      Miercuri, 28 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, are loc la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
      Toate persoanele interesate sunt invitate pentru analize și propuneri.

      Primar,
      Silviu Vințeler


 • INVITAȚIE     |     26 IANUARIE 2015-13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE LANSARE PROIECT


      UAT Orasul Ocna Mures, alături de partenerii SC T Smart SRL, Asociaţia Filiala Filantropia Ortodoxa Războieni - Cetate, Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilităţi şi Asociaţia Sanse Pentru Tineri, vă invită să participaţi la conferinţa de lansare a proiectului „ECOMOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE SI INCLUZIUNE PE PIATA MUNCII”.
      Evenimentul va avea loc în data de 28.01.2015, ora 10.00 la Primăria Ocna Mures.

      Prezenţa dumneavoastră ne onorează,

      Manager de proiect

      Popa Ileana Lavinia


 • COMUNICAT     |     26 IANUARIE 2015-13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT


      Proiectul “ECONOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE SI INCLUZIUNE PE PIATA MUNCII”, contract nr. POSDRU/173/6.1/S/147680, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, al cărui beneficiar este UAT ORAS OCNA MURES cu sediul în Ocna Mures, în parteneriat cu SC T Smart Servicii SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate, cu sediul în Războieni-Cetate, Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilitati , cu sediul în Cluj-Napoca şi Asociaţia Șanse Pentru Tineri, cu sediul în Cluj-Napoca, se implementează în Regiunea Nord-Vest şi Centru, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 29.12.2014.
      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune socială, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale acestora şi prin crearea de 32 de locuri de muncă în zone urbane şi rurale.
      Grupul ţintă al proiectului constă în GT 1 alcătuit din 100 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: 50 persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 30 de familii care au mai mult de 2 copii şi 10 familii monoparentale, GT 2 - 17 persoane: 5 asistenţi personali, 10 asistenţi comunitari, 2 mediatori sanitari, şi GT 3 - 8 manageri ai structurilor economiei sociale,
      Din grupul ţintă al proiectului, 100 de persoane vor participa la programe integrate: informare şi consiliere profesională, asistenţă şi mediere pentru integrare/reintegrare pe piaţa muncii.
      Programele de formare profesională oferite gratuit in cadrul proiectului sunt:
      • comunicare in limba engleză – iniţiere;
      • lucrător în structuri pentru construcţii.
      Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.469.370,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.359.982,60 lei.
      Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteti contacta:
      Manager de proiect: Popa Ileana Lavinia, tel. 0733670592, email: contact@primariaocnamures.ro


 • COMUNICAT     |     22 IANUARIE 2015 - 10:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ

  Ocna Mures


 • ANUNȚ     |     14 IANUARIE 2015-14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC IPEC SA ALBA IULIA


      SC IPEC SA ALBA IULIA recrutează pentru producția de porțelan:

      - muncitori calificați sau necalificați;
      - ingineri;
      - economiști.

      Se oferă:
      - salariu motivant;
      - școlarizare în meseriile specifice;
      - se asigură transport Ocna Mureș - Alba Iulia și retur;
      - bonusuri.

      Reprezentanții angajatorului SC IPEC SA ALBA IULIA invită pe cei interesați VINERI 23 IANUARIE 2015, începând cu ora 9.00, în Sala de ședințe a Primăriei Ocna Mureș, pentru interviuri și depunerea CV-urilor.


 • ANUNȚ     |     14 IANUARIE 2015-14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI MANPOWER


      MANPOWER recrutează 4 OPERATORI CHIMIȘTI.

      Cerințe:
      - 1 an experiență în domeniul chimic;
      - calificare - operator chimist;
      - disponibilitate pentru navetă la Sebeș.

      Beneficii:
      - salariu motivant;
      - tichete de masă;
      - spor pentru transport – 250lei/lună;
      - spor de vechime.

      CV-urile se completează și se depun la camera 12, ing. Iulian Olariu Iakab.


 • COMUNICAT     |     19 IANUARIE 2015-11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT


       Referitor la întreruperile de alimentare cu apă potabilă a orașului Ocna Mureș, Primăria orașului face următoarele precizări.
      Apa potabilă în oraș este asigurată de conducta care leagă Ocna Mureș de Galda. Această legătură are o vechime de peste 40 de ani și a fost proiectată și realizată la parametrii existenți în acea perioadă.
      În cei 40 de ani la această conductă au mai fost racordate sau extinse și alte localități (Decea, Miraslău, Unirea etc) ceea ce a dus în timp la necesitatea creșterii presiunii de exploatare și de aici suprasolicitarea ei. Astfel au apărut în zilele de 17 și 18 ianuarie 2015 cele două avarii pe rețea, respectiv defectarea a două vane la Alba Iulia și apoi spargerea conductei la Unirea.
      Termenul de garanție a unei astfel de investiții este de 30 de ani. Înlocuirea acesteia este în planul de refacere a infrastructurii de alimentare cu apă pe care îl are Apa CTTA Alba, există în lucru acum studiul de fezabilitate pentru înlocuirea conductei Galda - Ocna Mureș. Dorința este ca noua conductă să fie realizată la noile condiții de exploatare, care să includă și creșterea prognozată pe perioada următoare pentru zona deservită.
      Tocmai pentru a veni în întâmpinarea unei astfel de investiții Primăria Ocna Mureș a realizat din fonduri proprii, anul trecut, înlocuirea rețelei de apă pe străzile Brazilor, Ștefan Augustin, Axente Sever, 1 Mai, 8 Martie precum și în cartierul Uioara de Sus Blocuri.
      Lipsa de comunicare a celor de la Apa CTTA a creat un disconfort important locuitorilor orașului Ocna Mureș, ne dorim ca pe viitor locuitorii să fie informați despre întreruperile care apar în furnizarea apei și cauzele lor. Această comunicare este mai mult decât necesară, obligatorie, pentru a nu crea stări tensionate sau conflictuale între locuitori și Apa CTTA Ocna Mureș.
      Primăria Ocna Mureș își cere scuze locuitorilor pentru problemele apărute în zilele de 17 și 18 ianuarie 2015 în distribuția de apă în oraș.
      Îi asigurăm pe ocnamureșeni că administrația locală depune toate eforturile pentru îmbunătățirea calității apei, atât pe plan local, prin investiții proprii (în acest an străzile Crângului, Viilor, Teilor), cât și prin susținerea tuturor acțiunilor referitoare la înlocuirea rețelei învechite dintre Galda și Ocna Mureș.
      Această conductă ieșită din termenul de exploatare a fost generatoarea majorității neajunsurilor privind calitatea serviciilor oferite de Apa CTTA Alba în orașul nostru, înlocuirea ei fiind absolut necesară ca finalitate a tuturor problemelor legate de alimentarea cu apă în zonă.
      Fără această investiție majoră problemele vor reveni și vor crea permanent disconfort și neajunsuri tuturor locuitorilor din Ocna Mureș. • MESAJ     |     07 IANUARIE 2015 - 10:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ DE FELICITARE


      Astăzi, 7 ianuarie, când prăznuim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, le transmit tuturor celor ce poartă acest nume La mulți ani, liniște în suflet, sănătate și numai bucurii în tot ceea ce faceți, în ceea ce vă doriți.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • MESAJ     |     24 DECEMBRIE 2014 - 19:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2014      Fie ca toate dorinţele pentru anul care vine, învăluite în Lumina Naşterii Domnului,
  să vă aducă satisfacţia împlinirilor.

      Dragostea, înţelepciunea şi încrederea în ziua de mâine să vă călăuzească şi în noul an ce bate la uşă.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș
 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


  Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare adomeniului privat al oraşului Ocna Mureş – cod CPV – 79419000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 20.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 23.12.2014 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse” nr.132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de realizare grafică materiale publicitare, informare şi promovare şi producţia acestora, pentru proiectul “Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 6.324,00 lei,inclusiv TVA (5.100,00 lei fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 22.12.2014 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse” nr.132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat încadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii de dezvoltare website pentru proiectul “Centrul educaţional Egalitate de şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 3.250,00 lei, inclusiv TVA (2.620,96 lei fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 22.12.2014 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul PrimărieiOcna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217,persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     11 DECEMBRIE 2014-16:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare pentru lucrările de construcţii ce urmează a fi executate în cadrul proiectului “Centru educaţional Egalitate deşanse” nr.132/07.11.2014/SEE, depus în cadrul Apelului de proiecte LOCAL(schema de granturi mici) cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii deprofil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 18.12.2014, ora 09,00.
      Suma maximă disponibilă pentru servicii de proiectare (inclusiv obţinereatuturor avizelor) este de 10.483,87 lei fără TVA, respectiv 13.000,00 lei cu TVA.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul ec.Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     08 DECEMBRIE 2014-14:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DE INTENŢIE PENTRU PARTICIPAREA CA PARTENER PENTRU PROIECTE POSDRU ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERIDE PROIECTE DE TIP STRATEGIC 183 ”MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE”


      UAT Ocna Mureş anunţă intenţia de a participa ca partener pentru proiecte de tip strategic 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”.
      Organizaţiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie până în data de 10.12.2014, ora 16:00, la sediul UAT Oraşul Ocna Mureş din Ocna Mureş str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba.


 • MESAJ     |     30 NOIEMBRIE 2014-20:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  LA MULȚI ANI ROMÂNIA!


       „Locul cel mai istoric al neamului vă așteaptă cu brațele deschise. Veniți deci și-l atingeți cu pasul vostru...”. Așa se incheia la 1 Decembrie 1918 „Programul Marei Adunări Constituante de la Alba Iulia”. Zi care pentru noi, ca neam, ca popor, reprezintă marea sărbătoare a Unirii tuturor românilor sub un singur steag și sub un singur nume.
       1 Decembrie 1918 a arătat lumii că suntem uniți, suntem toleranți, suntem alături și împreună cu toți cei ce trăiesc între granițele istorice ale României Mari. Am arătat atunci că indiferent de religie, naționalitate sau convingeri suntem înainte de toate români. Am înțeles că împreună suntem mai puternici, că putem face mai multe pentru neamul nostru care a fost în istorie de prea multe ori asuprit, dezbinat, batjocorit.
       Astăzi, 1 Decembrie, zi sfântă pentru toți românii, e momentul să ne amintim de cei care, prin munca ori sacrificiul lor, ne-au dat nouă astăzi putința de a ne bucura că suntem români. Al doilea rege al României, Ferdinand, dar și zecile de mii de oameni care s-au adunat la Alba Iulia acum 96 de ani sunt cei care s-au pus chezași pentru România Mare, România tuturor celor care trăiesc, cred și simt românește.
       Astăzi arătăm tuturor că toleranța și unitatea nu ne-au părăsit, că aceste cuvinte nu au fost doar vorbe spuse în vânt atunci, în 1918. Astăzi, poate mai mult ca altădată, suntem impreună pentru a construi România pe care și-au dorit-o înaintașii noștri, pentru a respecta și a fi respectați peste tot în lume, pentru păstrarea „...visului de veacuri, pe care noi cei de azi îl vedem și-l salutăm, ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a neamului românesc”, Unirea de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918.
       La Mulți Ani ocnamureșeni!
       La Mulți Ani tuturor Românilor, oriunde s-ar afla!
       La Mulți Ani, România!

                      Silviu Vințeler, Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ     |     28 NOIEMBRIE 2014-13:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      În vederea asigurării iluminatului festiv de sărbători, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să organizeze achiziţia de “Produse iluminat festiv şi de lucrări de montare – conectare la reţeaua electrică a produselor de iluminat festiv"; cod CPV: 31527260-6 – sisteme de iluminat; 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice. Suma maximă disponibilă este de 12.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări, respectiv furnizorii de produse de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 05.12.2014 ora 11.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     25 NOIEMBRIE 2014 - 10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș


  ANUNȚ ACȚIUNE ROREC

  Ocna Mures
  Ocna Mures


 • ANUNȚ     |     19 NOIEMBRIE 2014-11:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


       În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “mobilier de birou în cadrul proiectului POSDRU/151/6.3/135156 - Egalitate şi acces pe piaţa muncii”.
       Suma maximă disponibilă este de 5.500,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi furnizorii de asemenea produse, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 25.11.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ MODIFICARE SECȚIE DE VOTARE     |     28 OCTOMBRIE 2014 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ MODIFICARE SECȚIE DE VOTARE

       PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALE din ziua de duminică, 2 noiembrie și 16 noiembrie 2014, sediul secției de votare nr. 157 Ocna Mureș s-a mutat de la CLUBUL VÂNĂTORILOR str. 9 Mai nr. 17 în noua locație - SEDIUL DIRECȚIEI SANITAR VETERINARE din Ocna Mureș, str. Cloșca nr. 56.
     Prin urmare toți cetățenii cu drept de vot vor vota la sediul nou din Ocna Mureș, str. Cloșca nr. 56 - Direcția Sanitar Veterinară, la care sunt arondați cetățenii cu domiciliul pe străzile:
      - 9 Mai
      - Horea
      - Cloșca
      - Crișan
      - Bogdan Petriceicu Hașdeu
      - Memorandumului nr. 23-141 și 14-136
      - Ștefan cel Mare
      - Nicolae Bălcescu
      - Tineretului
      - Crizantemelor
      - Narciselor
      - Liliacului
      - Dâmbului


 • ANUNȚ ANGAJARE     |     24 OCTOMBRIE 2014 - 16:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI CENTRUL LOGISTIC KAUFLAND - TURDA

       Centrul logistic Kaufland - Turda recrutează:
      - stivuitoriști calificați;
      - manipulanți marfă.

      Se asigură transport.

      CV-urile se depun la sediul Primăriei Ocna Mureș, camera 12, la dl. ing. Olariu Iakab Iulian, după următorul program:
      luni - joi între orele 8.00-16.00;
      vineri 8.00-14.00.


 • ANUNȚ     |     20 OCTOMBRIE 2014 - 09:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI

       RECRUTARE DE PERSONAL DIN OCNA MUREȘ

       Societate comercială în domeniul confecțiilor metalice cu punct de lucru în Timișoara angajează personal din OCNA MUREȘ în calificările:

  - sudor, cu atestat;
  - lăcătuș mecanic.

       Se asigură gratuit:
  - cazare
  - 2 mese pe zi

       Se oferă salariu motivant.

       Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0748 015 547, dl. Filimon.


 • ANUNȚ     |     17 OCTOMBRIE 2014 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “mobilier de birou în cadrul proiectului POSDRU/151/6.3/135156 - Egalitate şi acces pe piaţa muncii”.
        Suma maximă disponibilă este de 5500,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi furnizorii de asemenea produse, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 27.10.2014 ora 10.00.
        Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
        Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     17 OCTOMBRIE 2014 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Echipamente IT şi echipamente electronice în cadrul proiectului POSDRU/151/6.3/135156 - Egalitate şi acces pe piaţa muncii”.
       Suma maximă disponibilă este de 24.150,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi furnizorii de asemenea produse, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 27.10.2014 ora 11.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
        Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     13 OCTOMBRIE 2014 - 10:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare, în vederea modernizării străzilor 9 Mai, Av. Iancu, Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului, Râului şi Digului.
       Suma maximă disponibilă este de 40000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.10.2014 ora 09.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     13 OCTOMBRIE 2014 - 10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  CONCURS ANGAJARE

       Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează începând cu data de 24.11.2014 concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante (șofer tractorist).
       Postul scos la concurs, condițiile de înscriere, actele necesare și bibliografia pot fi vizualizate în link-ul de mai jos.

  [Vezi anunțul integral]


 • ANUNȚ     |     10 OCTOMBRIE 2014 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș


  ANUNȚ CONCURS „MUREȘ PE MARGINEA TA”

  Ocna Mures


 • ANUNȚ     |     03 OCTOMBRIE 2014 - 13:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

       Primăria oraşului Ocna Mureş anunță contribuabilii, persoane fizice și juridice, care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante datorate bugetului local până în data de 28.11.2014 inclusiv, că sunt scutite de plata majorărilor de întârziere.
       Această scutire a fost aprobată prin HCLOM 141/31.07.2014.
       Programul de lucru al Serviciului Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș este următorul:
       luni - joi: 7.30-16.00
       vineri: 8.00-14.00.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare, în vederea modernizării străzilor 9 Mai, Av. Iancu, Memorandumului, Mihai Viteazu, St. O. Iosif, Vadului, Râului şi Digului.
       Suma maximă disponibilă este de 40000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 08.10.2014 ora 09.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare, în vederea întocmirii proiectelor necesare înfiinţării unui Centru Multifuncţional de Sănătate.
       Suma maximă disponibilă este de 20000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.10.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Accesorii de birou şi papetărie”.
       Suma maximă disponibilă este de 20000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 09.10.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Consumabile pentru imprimante şi copiatoare”.
       Suma maximă disponibilă este de 30000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 09.10.2014 ora 11.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze lucrări de “Supraînălţare balustradă pietonală la podul peste râul Mureş”.
       Suma maximă disponibilă este de 27.000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 10.10.2014 ora 09.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     01 OCTOMBRIE 2014 - 13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare “Studiu de fezabilitate pentru înfiinţare Centru pentru turism de sănătate şi agrement în localitatea Ocna Mureş”.
       Suma maximă disponibilă este de 20000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 09.10.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     30 SEPTEMBRIE 2014 - 11:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze un autoturism necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliţia Locală.
       Suma maximă disponibilă este de 25.000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi furnizorii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 03.10.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     18 SEPTEMBRIE 2014 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  CONCURS ANGAJARE

       Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează începând cu data de 23.10.2014 concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante pe perioada nedeterminată.
       Posturile scoase la concurs, condițiile de înscriere, actele necesare și bibliografia pot fi vizualizate în link-ul de mai jos.

  [Vezi anunțul integral]


 • ANUNȚ     |     17 SEPTEMBRIE 2014 - 10:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 27, judeţul Alba organizează în data de 30.09.2014 ora 12:00 LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA DEŞEURILOR METALICE FEROASE REZULTATE DIN CASAREA UNOR MIJLOACE FIXE STRUCTURI METALICE APARŢINÂND INVENTARULUI PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNA MUREŞ.
       Bunurile licitate sunt depozitate şi pot fi văzute în incinta SC APA CTTA SA Ocna Mureş şi în fosta centrală termică a Spitalului orăşenesc Ocna Mureş.
       Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 18.09.2014, între orele 08:00 – 15:00, până cel târziu la data de 26.09.2014, orele 1300.
       Prețul Caietului de sarcini este de 100 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată.
       Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.
       Garanția de participare este de 1000 lei.
       Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune până în data de 30.09.2014, ora 10:00, la registratura Primăriei (camera 1) documentele de participare prevazute de Caietul de sarcini.
       Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertantilor admişi în data de 30.09.2014 orele 12:00, când se va desfăşura licitaţia cu strigare, după întocmirea listei ofertantilor admisi la licitatie.
       Ofertanții persoane juridice străine vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
       Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,8 lei/kg iar pragul de strigare este de 0,02 lei/kg.
       Licitația se va face în bloc, pentru întreaga cantitate de 8000 kg.
       În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de marti a fiecărei luni, ora 12:00 până la sfârşitul anului 2014.
       Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi informaţii suplimentare la telefon 0258/871217 sau 0258/870801.


 • MESAJ     |     15 SEPTEMBRIE 2014 - 08:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJUL PRIMARULUI SILVIU VINȚELER DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR

       Dragi elevi, stimați părinți, profesori și învățători

       În fiecare an, 15 septembrie, începutul unui nou an şcolar este un motiv de reflecţie pentru ceea ce înseamnă şcoala. Pentru că școala este principala sursă a performanţei viitoare, iar rezultatele bune la învăţătură sunt cea mai solidă bază pentru ca această performanţă viitoare să se întâmple.
       Suntem conştienţi cu toţii că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie pe care ne-o asumăm cu toţii – administraţie, cadre didactice, părinţi şi elevi. Acesta este punctul de plecare în a înţelege că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi. Pentru aceasta elevul este pus în centrul întregului proces, aşa cum solicită o societate modernă, orientată spre cunoaştere.
       Școlile și liceele orașului nostru nu sunt şi nu trebuie să fie fabrici de diplome, ci trebuie să formeze viitorii oameni maturi într-un sistem de valori puternice şi pe care să îi pregătească pentru activitate într-un spaţiu economic, social, cultural şi educaţional cu adevărat european.
       Rezultatele școlilor, prin elevii lor, aparțin deopotrivă şi părinților, finalitatea instruirii rămâne comună pentru toţi cei implicaţi. Atât profesorii, cât şi dumneavoastră, părinţii, luptați pentru acelaşi vis: acela de a-i face fericiţi, sănătoşi şi întelepţi pe copiii nostri, de a-i educa pentru a putea extrage forţa din fragilitate, zâmbet din lacrimi, experienţa de viață din succese şi înţelepciune din eşecuri.
       Fiecare școală trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali în activitatea dumneavoastră, deopotrivă elevi ori cadre didactice.
       Vă doresc, dragi elevi și cadre didactice, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi călăuză în toate situaţiile. Nu uitaţi că educaţia autentică şi performantă se bazează pe democraţie, libertate, toleranţă, respect faţă de cei din jur şi bunul simţ ca valori fundamentale.
       Avem multe de făcut împreună în acest an școlar, iar 15 septembrie este punctul de pornire. Vă doresc tuturor să începeți cu dreptul și să continuați la fel.
       Să demonstrăm împreună că aici, în Ocna Mureș, educația copiilor noștri se bazează pe valori reale, pe adevăr, pe cinste și corectitudine.


 • ANUNȚ     |     08 SEPTEMBRIE 2014 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș– Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI, 18 SEPTEMBRIE 2014 la ora 10:00 , în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     11 SEPTEMBRIE 2014 - 12:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

       Având în vedere apariția și evoluția BOLII LIMBII ALBASTRE, boală infecțioasă ce afectează bovinele și ovinele, DSVSA ALBA informează toți fermierii și crescătorii acestor specii de animale de pe raza județului Alba despre pericolul pe care această boală îl reprezintă pentru efectivele de animale, din punct de vedere epidemiologic și economic, prin pierderile pe care le poate produce în cazul apariției acesteia pe teritoriul județului.
       Ca urmare a acesteia informăm toți crescătorii de animale că

  începând cu data de 12.09.2014 târgul de animale de pe raza orașului Ocna Mureș
  va fi închis, până la o dată care va fi anunțată ulterior.


 • ANUNȚ     |     08 SEPTEMBRIE 2014 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș– Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI, 11 SEPTEMBRIE 2014 la ora 10:00 , în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     05 SEPTEMBRIE 2014 - 11:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEPUNERE ACTE LOCUINȚE ANL

       În perioada 08.09-30.09.2014 se pot depune, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, dosare pentru obținerea de locuințe ANL.
       Criteriile de acces la locuință ANL și actele care vor fi depuse la dosar sunt expuse pe afișierul de la Primărie precum și la link-ul de mai jos.

  [Vezi criteriile de acces la locuință ANL și actele necesare]


 • ANUNȚ     |     01 SEPTEMBRIE 2014 - 13:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚII

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze lucrări de modernizare a Căminului Cultural din Războieni.
       În acest sens, invităm toţi agenţii economici care execută lucrări de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 10.09.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei, precum şi documentaţia tehnico – economică stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


Ocna Mures
   » 1 euro:	   4.4242 Lei
   » 1 dolar:	   4.0876 Lei
   » 1 liră sterlină: 6.0785 Lei
   » 100 forinţi:	   1.4722 Lei
   sursa: bnr.ro | 30.03.2015
vizite pe site: 10637     |     ultima editare: 06 March 2015 13:57:10.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)