Achiziție publică ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 4201,68 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 29.05.2019, ora 16:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1081608, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie de atribuire

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Înapoi sus