Primăria orașului Ocna Mureș intenționează” să achiziționeze servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru construcție blocuri sociale pe str. G. Barițiu și Ștefan cel
Mare, componenta A din cadrul proiectului integrat îmbuntățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș, județul Alba.

Anunt proiectare blocuri sociale

Înapoi sus