ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE DIRIGENȚIE

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de dirigenție de șantier privind lucrarea de modernizare străzi precum și pentru amenajare pistă de biciclete, componenta B din cadrul proiectului integrat ”Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşul Ocna Mureş”, judeţul Alba.

CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Suma maximă disponibilă este de 119.000,00 lei din care

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SICAP, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 09.09.2019, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată în SICAP, ca atașament la Anunțul de participare nr. SCN1051424/26.08.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: asistent manager ec. Potinteu Vasile, tel 0733670589 sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Avizat                                            Întocmit

Manager proiect                          Responsabil achiziții,

Szilagyi Ildiko                              jur. Bucur Anca-Ileana

 


ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE PROIECTARE

Primăria orașului Ocna Mureș intenționează” să achiziționeze servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru construcție blocuri sociale pe str. G. Barițiu și Ștefan cel
Mare, componenta A din cadrul proiectului integrat îmbuntățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș, județul Alba.

Anunt proiectare blocuri sociale

Înapoi sus