ANUNȚ

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări și dotări necesare obiectivului de investiții, inclusiv servicii de proiectare PT+DDE, verificarea tehnică a proiectului și a detaliilor de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului orășenesc Ocna Mureș”,

  • Cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții,
  • Cod CPV 39300000-5 Diverse echipamente,
  • Cod CPV 71311100-2 Servicii de asistență în domeniul lucrărilor publice,
  • Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice”.

Suma maximă disponibilă este de 4.766.930,63 lei, fără TVA (5.672.647,45 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări/servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SICAP, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 21.06.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată în SICAP, ca atașament la Anunțul de participare simplificat nr. SCN1045055/05.06.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact: manager proiect ec. Potinteu Vasile sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro

Şef birou achiziții publice,

Potinteu Vasile

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus