Anunț

Privind rezultatul  probei interviu  a examenului organizat de institutia, Oraş Ocna Mureş, în data de 10.06.2019 în vederea ocupării, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului de inspector, clasa I, grad profesional, superior din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Înapoi sus