Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI DE BRANȘARE LA UTILITĂȚI A IMOBILELOR SITOARE PE STR. PRELUNGIRE OC. GOGA DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ Cod CPV 45231100-6 – Lucrări generale de construcții de conducte”. Suma maximă disponibilă este de 30000,00 lei, cu TVA. În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.09.2019 ora 10.00.

Lista cu cantitățile de lucrări este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice (Achiziții și licitații publice).

Cantitățile de lucrări sunt estimative, plata facându-se la cantitățile de lucrări efectiv realizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

liste cu cantitatile de lucrari

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Înapoi sus