Anunț intenție de achiziție servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții” – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit. Valoare estimată achiziție (cost comisioane, dobânzi, etc): 2.208.544,50 lei. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.09.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1098828, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Documentatie


Clarificari
1 anexa 1 la HCL 129-2019
2 contract + acte adit. baza de tratament
3 grafic fizic si valoric Baza de tratament
4 raport lunar de progres Baza de tratament
5 contract strazi
6 grafic fizic și valoric străzi
7 raport progres strazi Uioara de Jos
8 Contract finantare spital
9 grafic de rambursare-plăți spital
10 raport progres proiect spital
11 Contract imbunatatirea cal. vietii
12 grafic de rambursare-plati imbunatatirea cal. vietii

Clarificari 2 – modele formulare

Clarificari 3

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Înapoi sus