ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 01.08.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE a deșeurilor de fier vechi rezultate din dezafectarea unor instalații și casarea unor bunuri proprietate a orașului Ocna Mureș.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație deșeuri fier vechi]

Înapoi sus