Anunț public

Primăria orașului Ocna Mureș, titular al proiectului pentru obiectivul de investiții –Amenajament pastoral pentru pajiștile din orașul Ocna Mureș – cu amplasamentul pe U.A.T. Ocna Mureș, jud. Alba, în conformitate cu HG 1076/2004, anunță publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus la APM Alba prima versiune a proiectului sus menționat în vederea solicitării avizului de mediu .

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr.7 B, Alba Iulia și la sediul titularului – Primăria orașului Ocna Mureș, str. N. Iorga, nr. 27, jud.Alba, în zilele de luni – vineri între orele 10 -14 .

Observațiile publicului cu privire la prima versiune a proiectului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba , în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției prezentului anunț .

PRIMAR

Silviu VINȚELER

Înapoi sus