Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (februarie 2013)


2012

2013

2014

2015 • COMUNICAT     |     13 FEBRUARIE 2013 - 19:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       Primăria orașului Ocna Mureș supune dezbaterii publice Proiectul de buget pe anul 2013.
       Bugetul propus este bazat pe investiții, aproximativ 50% din acesta fiind destinat acestui scop.
       Documentele pot fi vizualizate la următorul link:

  [link spre Proiectul de Buget al orașului Ocna Mureș pe anul 2013] • COMUNICAT     |     13 FEBRUARIE 2013 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL ASOCIAȚIEI PENSIONARILOR „UIOREANA” DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ

       Vineri, 15 februarie 2013, începând cu ora 10.00 la Clubul Pensionarilor din Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 25, vor avea loc consultații gratuite în problema calculării și recalculării pensiilor.
       Consultațiile vor fi ținute de dl. Retegan Alexandru, directorul Casei de Asigurări Sociale și Pensii Alba.

  Comitetul Asociației Pensionarilor „UIOREANA” Ocna Mureș • COMUNICAT     |     08 FEBRUARIE 2013 - 20:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  Fragment din articolul „Necunoaștere, indolență sau corupție în gestionarea banului public?” apărut în ediția tipărită a ziarului UNIREA din data de 08.02.2013

  Primăria Ocna Mureș „campioană” la nereguli și abateri în 2011

       În gestiunea Primăriei Ocna Mureș a fost constatat de departe cel mai mare număr de abateri în anul 2011, de la neînregistrări ale unor bunuri de contabilitate, neglijență în urmărirea încasării anumitor taxe la bugetul local până la decontări făcute aiurea. „Nu s-au recepționat și înregistrat în evidența contabilă a UAT a orașului Ocna Mureș elementele de pod, primite cu titlu gratuit de la UAT municipiul Aiud (...) în cantitate de 904.801,04 kg, a căror fostă și actuală locație nu rezultă din documentele prezentate de entitatea auditată. Nu s-a clarificat până la data prezentului audit, de către UAT orașul Ocna Mureș diferența de 387.712,15 kg rezultată dintre cantitatea inițială de elemente de pod înregistrată în contabilitate (corectată în timpul auditului) de 844.752,15 kg și cea vândută de UAT orașul Ocna Mureș prin licitație, ca deșeuri de fier, în urma casării elementelor de pod, în cantitate de 457.040,00 kg. În concluzie, pentru cantitatea totală de 1.292.513,19 kg elemente de pod, entitatea auditată nu a putut justifica faptic existența în teren a acestor elemente de pod. Valoarea estimativă a bunurilor de natura elementelor de pod, ce nu au putut fi justificate de entitatea auditată, a fost de 1.099.000 lei, suma cu care s-a prejudiciat bugetul orașului Ocna Mureș” se arată în raportul Curții de Conturi.

       De asemenea, o altă abatere care a produs prejudicii bugetului local se referă la faptul că „unitatea administrativ teritorială Ocna Mureș, prin compartimentul de specialitate, nu a urmărit modul de stabilire, înregistrare și încasare a impozitului pe teren în cazul unor suprafețe de 1.509,67 ha teren deținute de terțe persoane fizice și juridice. Valoarea veniturilor nestabilite de către entitate a fost de 120.000 lei, prin acesta veniturile bugetului local fiind diminuate nejustificat”.

       S-a mai constatat, de asemenea, că administrația ocnamureșeană a angajat, ordonanțat și plătit din bugetul local, suma de 37.000, reprezentând dobânzi legale în sumă de 30.000 lei și cheltuieli judecată în sumă de 6.000 lei, în condițiile în care aceste cheltuieli nu sunt strict legate de activitatea instituției și nu există bază legală pentru efectuarea lor. Suma de 37.000 lei reprezintă daune interese calculate de instanța de judecată pentru nedespăgubirea în termen a unei persoane fizice.

  [vezi Fragmentul în format pdf]


 • COMUNICAT     |     05 FEBRUARIE 2013 - 08:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       În legătură cu afirmațiile apărute în diferite comentarii pe site-urile locale sau regionale, precizăm că proiectul de hotărâre aprobat în ședința din 31.01.2013 a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș referitor la S.C. PERSIDA S.R.L. și Haiduc Adrian Vasile, acesta conține anularea concesiunii pe un teren dispărut în urma dezastrului din 22.12.2010 și nu atribuirea de facilități sau scutiri de taxe și impozite celor două persoane.

  [vezi Comunicatul în format pdf]
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 02 March 2015 18:31:06.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)