Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (ianuarie 2013)


2012

2013

2014

2015 • COMUNICAT     |     29 IANUARIE 2013 - 21:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DIN DATA DE 31.01.2013 PRIVIND MAJORAREA TAXELOR LOCALE

       Pentru a înțelege necesitatea majorării taxelor și impozitelor locale pe anul 2013, precum și motivarea acestei acțiuni, vă prezentăm ordinea CRONOLOGICĂ a tuturor evenimentelor care au dus la această decizie.

        1. În 27.12.2012 prin Hotărârea de Guvern nr. 1309/27.12.2012, Guvernul decide majorarea taxelor și impozitelor locale cu 16,05%, datorită faptului că în ultimii 3 ani acestea nu au fost actualizate cu indicele de inflație.

        2. În 09.01.2013 este publicată Ordonanța de Urgență nr. 01/09.01.2013 care permite ca taxele și impozitele locale să fie menținute la nivelul anul 2012, FĂRĂ A SE CONDIȚIONA ARIERATELE (datorii ce depășesc 90 de zile de neplată) LA VALOARE ZERO. Această ordonanță a stat la baza Hotărârii de Consiliu Local din 14.01.2013.

        3. În 14.01.2013 se adoptă de către Consilul Local Hotărârea nr. 4/14.01.2013 prin care taxele se mențin la valoarea celor din 2012. La acea dată Hotărârea de Consiliu Local era perfect LEGALĂ, fără a fi afectată de arieratele S.C. PREGO S.A..

        4. În 23.01.2013 este publicată Ordonanța de Urgență nr. 8/23.01.2013 prin care reducerea taxelor și impozitelor locale este CONDIȚIONATĂ de arierate zero. Primăria Ocna Mureș figurează cu arierate ZERO. Totuși S.C. PREGO S.A., cu unic acționar Consiliul Local, are arierate de peste 500.000 lei (5 miliarde lei vechi). În aceste condiții, emiterea unei hotărâri de Consiliu Local care să aducă taxele la nivelul mărit cu 16,05%, conform Hotărârii de Guvern nr. 1309/27.12.2013, devine obligatorie.

  [vezi Ordonanța de Urgență nr. 8/23.01.2013 (fragment) în format pdf]


        În concluzie, aprobarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 4/14.01.2013 a fost perfect LEGALĂ. Ea nu a depins sub nicio formă, la acea dată, de arieratele (datoriile) Primăriei sau a societăților aflate în subordinea sa. Suntem însă nevoiți acum să ducem la îndeplinire Ordonanța de Urgență nr. 8/23.01.2013, respectiv majorarea taxelor și impozitelor locale, datorită arieratelor societății din subordinea Consiliului Local.

        Situația S.C. PREGO S.A. este cunoscută, dovadă fiind faptul că insolvența acesteia a fost cerută încă din a doua jumătate a anului 2012.

        Încetarea contractului de concesiune nr. 12466/12.12.2002 dintre Consiliul Local și S.C. PREGO S.A. trebuie aprobată prin hotărâre de Consiliu Local, așa cum reiese și din proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 31.01.2013.

  [vezi tot comunicatul în format pdf]

 • ANUNȚ     |     28 IANUARIE 2013 - 16:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ - 31.01.2013 ORA 17.00 - SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI

  În data de 31 ianuarie 2013, ora 17.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș.

  Ordinea de zi a ședinței este prezentată în atașamentul alăturat.

  [vezi tot anunțul în format pdf]


  [vezi tot anunțul în format doc]

 • ANUNȚ     |     25 IANUARIE 2013 - 19:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ

  Consiliul Local al orașului Ocna Mureș anunță cetățenii că începând de luni 28.01.2013 se desfășoară pe raza localității o acțiune de ecarisaj.
  Pentru a evita situații neplăcute rugăm posesorii de câini să evite lăsarea acestora fără însoțitor pe străzile orașului.


 • ANUNȚ     |     23 IANUARIE 2013 - 14:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  BIBLIOTECA "MIRCEA CENUȘĂ" - PROGRAMUL BIBLIONET  Ocna Mures

 • ANUNȚ     |     21 IANUARIE 2013 - 08:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚURI SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  Primăria orașului Ocna Mureș publică două anunțuri ale SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ privitoare la efectuarea de anchete sociale și respectiv distribuirea produselor alimentare.
  Documentele le puteți vizualiza în atașamentele de mai jos.

     Anunț Serviciul Public de Asistență Socială privind efectuarea de anchete sociale la domiciliu [vezi tot anunțul]

     Anunț Serviciul Public de Asistență Socială privind distribuirea de alimente [vezi tot anunțul]

  De asemenea anexăm adresele celor două instituții care confirmă anunțul privind distribuirea de alimente

     Adresa APIA către Consiliul Județean Alba [vezi tot anunțul]

     Adresa Consiliului Județean Alba către Primăria orașului Ocna Mureș [vezi tot anunțul]

 • ANUNȚ     |     16 IANUARIE 2013 - 08:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚURI SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE

  Primăria orașului Ocna Mureș publică două anunțuri ale serviciului Taxe și Impozite Locale privitoare la plata taxelor și impozitelor pe anul 2013.
  Documentele le puteți vizualiza în atașamentele de mai jos.

     Anunț Serviciul Taxe și Impozite Locale [vezi tot anunțul]

     Anunț Serviciul Taxe și Impozite Locale [vezi tot anunțul]

 • ANUNȚ     |     11 IANUARIE 2013 - 17:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ

  Luni 14 ianuarie 2013, ora 18.00, are loc sedința extraordinară a Consiliului Local al orașului Ocna Mureș.
  Documentele acestei ședințe le puteți vizualiza în atașamentele de mai jos.

     Dispoziție de convocare [vezi tot anunțul]

     Proiectul de Hotărâre privind noile valori ale taxelor si impozitelor locale [vezi tot anunțul]

     Anexe ale Proiectului de Hotărâre [vezi tot anunțul] • ANUNȚ     |     9 IANUARIE 2013 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

     Alocaţia de susţinere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere și de declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa.
     Toți beneficiarii de alocaţie de susţinere a familiei au obligaţia ca în luna ianuarie 2013, să prezinte acte doveditoare de venit, cu venitul aferent lunii decembrie 2012.
     În caz de neprezentare plata acestui drept va fi suspendată conform Legii 277/2010 si H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. • ANUNȚ     |     4 IANUARIE 2013 - 08:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

  Primăria Orașului OCNA MUREȘ, cu sediul în Ocna Mures, str. N.Iorga, nr. 27, anunţă organizarea în data de 28.01.2013, respectiv 31.01.2013 orele 10.00, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului de Transport Public Local al Orașului Ocna Mureș, Compartiment Transport Public Local, aflat în subordinea Consiliului Local Ocna Mureș:... [vezi tot anunțul]

i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 02 March 2015 18:31:04.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)