Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (octombrie 2013)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     29 OCTOMBRIE 2013 - 13:05     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ACȚIUNE „ROREC” DE COLECTARE A DEȘEURILOR ÎN OCNA MUREȘ


  Ocna Mures


 • ANUNȚ     |     25 OCTOMBRIE 2013 - 13:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ


       ANUNŢ

       Serviciul Fiscal Municipal Aiud prin adresa nr. 43804/25 oct. 2013 anunță: conform art. 74 alin. (5) din Codul Fiscal, 25 octombrie este ultima zi pentru plata primei tranșe a impozitului pe venit agricol și a contribuțiilor de asigurări de sănătate aferente, impuse pe bază de normă de venit.
       Pentru mai multe informații vă rugăm să vă prezentați la Serviciul Fiscal Municipal Aiud sau la telefon nr. 0258861324.

        Șef Serviciu,
       Dănilă Monica • ANUNȚ     |     24 OCTOMBRIE 2013 - 19:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ


       ANUNŢ

       Se convoacă Consiliul Local al orașului Ocna Mureș în ședință ordinară, pe data de 29 OCTOMBRIE 2013 ora 17.00, în sala de ședințe a acestuia.


  [vezi dispoziția de convocare și ordinea de zi în format pdf] • ANUNȚ     |     23 OCTOMBRIE 2013 - 09:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  SERVICIUL PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


       S-au afișat actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze și lemne, cerere declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.
       Aceste documente pot fi vizualizate și descărcate de la următorul link:
       http://www.primariaocnamures.ro/servicii/spas/formulare/
       sau din secțiunea „FORMULARE-Formulare necesare pentru asistență socială” de pe site-ul primăriei Ocna Mureș.


 • ANUNȚ     |     08 OCTOMBRIE 2013 - 07:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr. 27, judeţul Alba organizează în data de 24.10.2013 ora 12.00 LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA DEŞEURILOR METALICE FEROASE REZULTATE DIN DEMOLAREA STATIEI DE EPURARE A ORAŞULUI OCNA MUREŞ.
       Bunurile licitate sunt depozitate şi pot fi văzute la staţia de epurare situată în Ocna Mureş, str. Mihai Viteazu f.n..
       Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 04.10.2013, între orele 0800 – 1500 (între orele 8:00 - 13:00 în zilele de Vineri) până cel târziu la data de 22.10.2013, orele 1500.
       Prețul Caietului de sarcini este de 100 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
       Taxa de participare la licitație este de 200 lei.
       Garanția de participare este de 10.000 lei.
       Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune până în data de 23.10.2013, ora 1200, documentele de participare prevăzute în Caietul de sarcini.
       Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților admişi în data de 24.10.2013 orele 1200, când se va desfăşura licitaţia cu strigare, după întocmirea listei ofertanților admiși la licitație.
       Ofertanții persoane juridice străine vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
       Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,73 lei/kg iar pragul de strigare este de 0,05 lei/kg.
       Licitația se va face în bloc, pentru întreaga cantitate de 60.000,00 kg.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/871217.
       Ofertele se depun la Registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş,

       Primar,
       Silviu Vințeler
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 02 March 2015 18:31:26.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)