Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (decembrie 2014)


2012

2013

2014

2015 • MESAJ     |     24 DECEMBRIE 2014 - 19:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2014      Fie ca toate dorinţele pentru anul care vine, învăluite în Lumina Naşterii Domnului,
  să vă aducă satisfacţia împlinirilor.

      Dragostea, înţelepciunea şi încrederea în ziua de mâine să vă călăuzească şi în noul an ce bate la uşă.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș
 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


  Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare adomeniului privat al oraşului Ocna Mureş – cod CPV – 79419000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 20.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 23.12.2014 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse” nr.132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de realizare grafică materiale publicitare, informare şi promovare şi producţia acestora, pentru proiectul “Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 6.324,00 lei,inclusiv TVA (5.100,00 lei fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 22.12.2014 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     15 DECEMBRIE 2014-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse” nr.132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat încadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Servicii de dezvoltare website pentru proiectul “Centrul educaţional Egalitate de şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 3.250,00 lei, inclusiv TVA (2.620,96 lei fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 22.12.2014 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul PrimărieiOcna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217,persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     11 DECEMBRIE 2014-16:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare pentru lucrările de construcţii ce urmează a fi executate în cadrul proiectului “Centru educaţional Egalitate deşanse” nr.132/07.11.2014/SEE, depus în cadrul Apelului de proiecte LOCAL(schema de granturi mici) cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii deprofil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 18.12.2014, ora 09,00.
      Suma maximă disponibilă pentru servicii de proiectare (inclusiv obţinereatuturor avizelor) este de 10.483,87 lei fără TVA, respectiv 13.000,00 lei cu TVA.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul ec.Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     08 DECEMBRIE 2014-14:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DE INTENŢIE PENTRU PARTICIPAREA CA PARTENER PENTRU PROIECTE POSDRU ÎN CADRUL CERERII DE PROPUNERIDE PROIECTE DE TIP STRATEGIC 183 ”MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU ZONE FOSTE INDUSTRIALIZATE”


      UAT Ocna Mureş anunţă intenţia de a participa ca partener pentru proiecte de tip strategic 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”.
      Organizaţiile interesate sunt invitate să depună o scrisoare de intenţie până în data de 10.12.2014, ora 16:00, la sediul UAT Oraşul Ocna Mureş din Ocna Mureş str. N. Iorga nr. 27, jud. Alba.
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 06 April 2015 08:58:23.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)