Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (ianuarie 2014)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     20 IANUARIE 2014 - 08:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba organizează în data de 05.02.2014 ora 11.00 LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ARENDAREA UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN ARABIL DE 21 HA.
       Se va arenda suprafața de 21 ha teren arabil pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a contractului pe o perioadă de câte un an, dar nu mai mult de 5 ani. Terenul este situat administrativ în Ocna Mureș, în locul numit „Batale”.
       Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 22.01.2014, între orele 08.00 – 15.00, până cel târziu la data de 03.02.2014, orele 15.00.
       Prețul Caietului de sarcini este de 25 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
       Taxa de participare la licitație este de 50 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
       Garanția de participare este de 2.500 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO94TREZ0045006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud.
       Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune până în data de 04.02.2014, ora 14.00, la registratura Primăriei, documentele de participare prevăzute de Caietul de sarcini.
       Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților care au depus oferte, în data de 05.02.2014 orele 11.00.
       Ofertanții persoane fizice sau juridice străine, vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
       Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0258/871217 sau 0733670584.
 • COMUNICAT     |     17 IANUARIE 2014 - 12:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       Luni, 20 ianuarie 2014, începând cu ora 12.00, are loc în Sala de ședințe a Consiliului Local ședința de dezbatere publică a proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al orașului Ocna Mureș.

       Documentele pot fi vizualizate la următorul link:

  [link spre Proiectul de Buget al orașului Ocna Mureș pe anul 2014]


       Accesul este liber oricăror persoane interesate.
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 02 March 2015 18:35:39.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)