Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (martie 2014)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     28 martie 2014 - 11:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ SERVICIUL DE VENITURI, TAXE ȘI IMPOZITE

       Serviciul de venituri, taxe și impozite din cadrul Primăriei Ocna Mureș anunță că luni, 31 martie 2014, programul de lucru al casieriei este 8.00 – 11.00.
       Reamintim faptul că 31 martie 2014 este ultima zi în care se beneficiază de reducerea de 10% la plata taxelor și impozitelor locale. • ANUNȚ     |     26 martie 2014 - 12:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI AZOMUREȘ

       Combinatul AZOMUREȘ a început o nouă serie de recrutări de personal pentru secțiile de producere a îngrășămintelor pentru agricultură.
       În acest sens se fac angajări în meseria de operator chimist.
       În data de 4 aprilie 2014, începând cu ora 10.00, persoanele interesate sunt așteptate în Sala de Ședințe a Consiliului Local din clădirea Primăriei Ocna Mureș pentru a-și depune CV-urile și a se întâlni cu reprezentanții companiei.

       Cerințe:
       - Studii medii – în domeniul chimiei industriale;
       - Experiență în domeniul industrial;
       - Seriozitate;
       - Asumarea responsabilității;
       - Dorință de învățare;
       - Receptivitate la solicitările profesionale.

       Pentru alte detalii puteți contacta reprezentantul angajatorului la telefon 0725 680 627.


 • ANUNȚ     |     14 martie 2014 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare arhitecturală, în vederea amenajării parcului orăşenesc.
       Suma maximă disponibilă este de 10.000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 21.03.2014 ora 09.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     14 martie 2014 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze lucrări de modernizare a Pieţei agro – alimentare a oraşului, prin refacerea reţelelor de apă şi canalizare, rezolvarea scurgerii apelor pluviale şi prin asfaltarea acesteia.
        Suma maximă disponibilă este de 282.250,00 lei, fără TVA.
        În acest sens, invităm toţi agenţii economici care execută lucrări de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 27.03.2014 ora 09.00.
        Caietul de sarcini al achiziţiei, precum şi documentaţia tehnico – economică stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
        Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     14 martie 2014 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

       Toți cetățenii care au primit repartiție pentru apartamentele sociale din blocul 6ABC sunt rugați ca marți, 18.03.2014, ora 11.00 să fie prezenți în fața blocului având la ei CNP-urile celor ce se vor muta în bloc.


 • ANUNȚ     |     13 martie 2014 - 08:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de topografie, în vederea inventarierii terenurilor detinute de Oraşul Ocna Mureş, inventariere obligatorie în conformitate cu Legea 165/2013.
       Suprafaţa ce trebuie inventariată este de aproximativ 6783 ha, împarţită în 46 de sectoare.
       Suma maximă disponibilă este de 30.000,00 lei.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei orașului Ocna Mureş, pâna în data de 17.03.2014 ora 09.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     12 martie 2014 - 08:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de „Dirigenţie de şantier pentru lucrările de modernizare a străzilor M. Eminescu, N. Iorga, Brazilor şi 1 Mai din oraşul Ocna Mureş".
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 17.03.2014 ora 09.00.
       Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ     |     12 martie 2014 - 08:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE PREVENTIVĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, coroborate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 30/147 din anul 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România „Nu este permisă arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil sau arderea vegetaţiei pajiştilor permenente”.
       Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va suspenda subvenţiile pentru deţinătorii de terenurilor igienizate prin incendierea vegetaţiei uscate.
       Valoarea amenzii este între 3.000-6.000 lei pentru persoanele fizice şi între 25.000-50.000 lei pentru persoanele juridice. • COMUNICAT     |     06 martie 2014 - 20:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       Ieri, 05.03.2014 a avut loc în Sala de Sedințe a Primăriei orașului Ocna Mureș o întâlnire referitoare la tăierile de pe dealul Banța.
       La discuții au participat reprezentanți ai Prefecturii, Direcției Silvice Alba, Ocolului Silvic Aiud și a firmei care exploateaza cei 584 mc de masa lemnoasă contractată.
       În prima parte a întâlnirii au fost prezentate toate actele care atestă legalitatea activității de tăiere de arbori ce are loc pe dealul Banța. De asemenea au fost prezentate motivele și justificările Direcției Silvice Alba și Ocolului Silvic Aiud în ceea ce privește această acțiune.
       Deplasarea în teren a celor care au participat la întâlnire, precum și a reprezentanților presei a dus la constatarea că au fost tăiați aproximativ 150 mc.
       Din discutiile care au avut loc au reieșit următoarele:

       - masa lemnoasă, conform planului decenal al Ocolului Silvic Aiud pe parcela respectivă, este de 556 mc;
       - numărul de arbori ce ar trebui tăiați pentru cantitatea de 584 mc contractată de firma contractantă este de 3.308 bucăți, conform fișei de exploatare pusă la dispoziție de Ocolul Silvic Aiud;
       - elaborarea planului decenal de exploatare a parcelei respective și a celor existente pe dealul Banța nu a ținut cont de condițiile specifice orașului Ocna Mureș (zonele respective sunt pe lentile de bentonită la mică adâncime cu risc ridicat de alunecări de teren, retenția apelor de către arbori în condițiile în care orașul Ocna Mureș se află pe un munte de sare);
       - planul decenal a fost elaborat numai în baza faptului că solul este considerat degradat;
       - deplasarea utilajelor și transportul materialului lemnos nu poate fi efectuat pe străzile cu restricții de tonaj;
       - din observațiile vizuale asupra arborilor tăiați se constată că, în special la cei de esență rășinoasă, nu toate cioatele au vizibil marcat amprenta dispozitivului de marcat folosit, atât în ce privește seria cât și culoarea vopselei;
       - marea majoritate a copacilor tăiați, îndeosebi cei de foioase, nu erau uscați la momentul tăierii.

       Primarul Silviu Vințeler a solicitat ca în procesul verbal să fie notat că „Restricția de tonaj pentru transportul auto este foarte clar definită și nu este negociabilă. Consider că acea exploatare trebuia făcută în cantități mult mai mici, în limita arborilor uscați. Acea zonă este o zonă de protecție a orașului.”
       Administrația locală a solicitat ca drumurile deja existente pe dealul Banța să nu fie deteriorate de exploatarea masei lemnoase (acces utilaje și transport).
       Direcția Silvică Alba și Ocolul Silvic Aiud au solicitat pentru firma care exploatează masa lemnoasă de pe dealul Banța ca în data de 06.03.2014 să fie stabilite traseele de transport a lemnului până la drum public.
       Din discuțiile avute cu specialiști în domeniu, ne opunem în totalitate acestei exploatări. Dacă nu vom găsi înțelegere la cei de la Romsilva, vom merge până la acțiune în instanță și obținerea ordonanței prezidențiale pentru stoparea tăierilor.
       Considerăm că Ocna Mureș este un caz special care nu a fost luat în calcul la momentul întocmirii amenajamentului silvic.

       Primar,
       Silviu Vințeler


 • ANUNȚ     |     04 martie 2014 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ

       PRIMĂRIA OCNA MUREŞ VĂ INFORMEAZA CĂ TERMENELE DE DEPUNERE PENTRU CERERILE DE ACORDARE A SUBVENŢIEI LA MOTORINĂ ŞI A PLĂŢII PRIMELOR DE ASIGURARE S-AU PRELUNGIT PÂNĂ ÎN DATA DE 15 MARTIE A.C.
       ASTFEL, CERERILE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT PENTRU MOTORINĂ ÎN AGRICULTURĂ, AFERENTE TRIMESTRULUI IV AL ANULUI 2013, ÎNSOŢITE DE SITUAŢIA CENTRALIZATOARE PRIVIND CANTITĂŢILE DE MOTORINĂ ACHIZIŢIONATE PENTRU TRIMESTRUL RESPECTIV, PRECUM ŞI DE DOCUMENTELE FISCALE DOVEDITOARE SE POT DEPUNE LA APIA ALBA PÂNĂ ÎN DATA DE 15 MARTIE 2014.
       TOTODATĂ ŞI CERERILE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT ÎN AGRICULTURĂ PENTRU PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE, PENTRU POLIŢELE DE ASIGURARE ÎNCHEIATE CU SOCIETĂŢILE DE ASIGURARE-REASIGURARE, PENTRU ANIMALE,PĂSĂRI ŞI/SAU FAMILII DE ALBINE, POT FI PREDATE LA CENTRELE JUDEŢENE APIA PÂNĂ LA DATA DE 15 MARTIE 2014.

i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 02 March 2015 18:35:46.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)