Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (septembrie 2014)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     30 SEPTEMBRIE 2014 - 11:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze un autoturism necesar desfăşurării activităţii Serviciului Poliţia Locală.
       Suma maximă disponibilă este de 25.000,00 lei, inclusiv TVA.
       În acest sens, invităm toţi furnizorii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 03.10.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ     |     18 SEPTEMBRIE 2014 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  CONCURS ANGAJARE

       Primăria Oraşului Ocna Mureş – Judeţ Alba organizează începând cu data de 23.10.2014 concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante pe perioada nedeterminată.
       Posturile scoase la concurs, condițiile de înscriere, actele necesare și bibliografia pot fi vizualizate în link-ul de mai jos.

  [Vezi anunțul integral]


 • ANUNȚ     |     17 SEPTEMBRIE 2014 - 10:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE

       Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr. 27, judeţul Alba organizează în data de 30.09.2014 ora 12:00 LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PENTRU VÂNZAREA DEŞEURILOR METALICE FEROASE REZULTATE DIN CASAREA UNOR MIJLOACE FIXE STRUCTURI METALICE APARŢINÂND INVENTARULUI PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNA MUREŞ.
       Bunurile licitate sunt depozitate şi pot fi văzute în incinta SC APA CTTA SA Ocna Mureş şi în fosta centrală termică a Spitalului orăşenesc Ocna Mureş.
       Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 18.09.2014, între orele 08:00 – 15:00, până cel târziu la data de 26.09.2014, orele 1300.
       Prețul Caietului de sarcini este de 100 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată.
       Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.
       Garanția de participare este de 1000 lei.
       Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune până în data de 30.09.2014, ora 10:00, la registratura Primăriei (camera 1) documentele de participare prevazute de Caietul de sarcini.
       Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertantilor admişi în data de 30.09.2014 orele 12:00, când se va desfăşura licitaţia cu strigare, după întocmirea listei ofertantilor admisi la licitatie.
       Ofertanții persoane juridice străine vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
       Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,8 lei/kg iar pragul de strigare este de 0,02 lei/kg.
       Licitația se va face în bloc, pentru întreaga cantitate de 8000 kg.
       În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de marti a fiecărei luni, ora 12:00 până la sfârşitul anului 2014.
       Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi informaţii suplimentare la telefon 0258/871217 sau 0258/870801.


 • MESAJ     |     15 SEPTEMBRIE 2014 - 08:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJUL PRIMARULUI SILVIU VINȚELER DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR

       Dragi elevi, stimați părinți, profesori și învățători

       În fiecare an, 15 septembrie, începutul unui nou an şcolar este un motiv de reflecţie pentru ceea ce înseamnă şcoala. Pentru că școala este principala sursă a performanţei viitoare, iar rezultatele bune la învăţătură sunt cea mai solidă bază pentru ca această performanţă viitoare să se întâmple.
       Suntem conştienţi cu toţii că o bună pregătire profesională înseamnă un efort şi o datorie pe care ne-o asumăm cu toţii – administraţie, cadre didactice, părinţi şi elevi. Acesta este punctul de plecare în a înţelege că viitorul societăţii noastre depinde în mod decisiv de calitatea pregătirii cetăţenilor săi. Pentru aceasta elevul este pus în centrul întregului proces, aşa cum solicită o societate modernă, orientată spre cunoaştere.
       Școlile și liceele orașului nostru nu sunt şi nu trebuie să fie fabrici de diplome, ci trebuie să formeze viitorii oameni maturi într-un sistem de valori puternice şi pe care să îi pregătească pentru activitate într-un spaţiu economic, social, cultural şi educaţional cu adevărat european.
       Rezultatele școlilor, prin elevii lor, aparțin deopotrivă şi părinților, finalitatea instruirii rămâne comună pentru toţi cei implicaţi. Atât profesorii, cât şi dumneavoastră, părinţii, luptați pentru acelaşi vis: acela de a-i face fericiţi, sănătoşi şi întelepţi pe copiii nostri, de a-i educa pentru a putea extrage forţa din fragilitate, zâmbet din lacrimi, experienţa de viață din succese şi înţelepciune din eşecuri.
       Fiecare școală trebuie să devină o comunitate, în care toţi să se simtă importanţi şi necesari, iar spiritul colaborării, a respectului faţă de cei din jur, tendinţa spre calitate şi performanţă să devină pilonii centrali în activitatea dumneavoastră, deopotrivă elevi ori cadre didactice.
       Vă doresc, dragi elevi și cadre didactice, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi călăuză în toate situaţiile. Nu uitaţi că educaţia autentică şi performantă se bazează pe democraţie, libertate, toleranţă, respect faţă de cei din jur şi bunul simţ ca valori fundamentale.
       Avem multe de făcut împreună în acest an școlar, iar 15 septembrie este punctul de pornire. Vă doresc tuturor să începeți cu dreptul și să continuați la fel.
       Să demonstrăm împreună că aici, în Ocna Mureș, educația copiilor noștri se bazează pe valori reale, pe adevăr, pe cinste și corectitudine.


 • ANUNȚ     |     08 SEPTEMBRIE 2014 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș– Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI, 18 SEPTEMBRIE 2014 la ora 10:00 , în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     11 SEPTEMBRIE 2014 - 12:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

       Având în vedere apariția și evoluția BOLII LIMBII ALBASTRE, boală infecțioasă ce afectează bovinele și ovinele, DSVSA ALBA informează toți fermierii și crescătorii acestor specii de animale de pe raza județului Alba despre pericolul pe care această boală îl reprezintă pentru efectivele de animale, din punct de vedere epidemiologic și economic, prin pierderile pe care le poate produce în cazul apariției acesteia pe teritoriul județului.
       Ca urmare a acesteia informăm toți crescătorii de animale că începând cu data de 12.09.2014 târgul de animale de pe raza orașului Ocna Mureș
  va fi închis, până la o dată care va fi anunțată ulterior.


 • ANUNȚ     |     08 SEPTEMBRIE 2014 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș– Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI, 11 SEPTEMBRIE 2014 la ora 10:00 , în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     05 SEPTEMBRIE 2014 - 11:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEPUNERE ACTE LOCUINȚE ANL

       În perioada 08.09-30.09.2014 se pot depune, la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, dosare pentru obținerea de locuințe ANL.
       Criteriile de acces la locuință ANL și actele care vor fi depuse la dosar sunt expuse pe afișierul de la Primărie precum și la link-ul de mai jos.

  [Vezi criteriile de acces la locuință ANL și actele necesare]


 • ANUNȚ     |     01 SEPTEMBRIE 2014 - 13:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚII

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze lucrări de modernizare a Căminului Cultural din Războieni.
       În acest sens, invităm toţi agenţii economici care execută lucrări de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 10.09.2014 ora 10.00.
       Caietul de sarcini al achiziţiei, precum şi documentaţia tehnico – economică stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 04 February 2016 09:52:34.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)