Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (decembrie 2015)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     23 DECEMBRIE 2015 - 12:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ - SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

       În zilele de 25, 26 și 27 decembrie 2015 precum și în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie 2016 microbuzele care aparţin Serviciului de Transport Public Local din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş nu vor circula.


 • MESAJ     |     23 DECEMBRIE 2015 - 11:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2015  Toate visele pe care le făuriți în aceste zile magice să se împlinească și drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire și belșug. Speranța să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii și împliniri.

  La Mulți Ani!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș
 • COMUNICAT DE PRESĂ     |     15 DECEMBRIE 2015 - 11.50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ - EVENIMENT DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE - ECONOMIE SOCIALĂ

       CONFERINŢA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI POSDRU /173/6.1/S/147680 - INVESTEŞTE ÎN OAMENI !

  OCNA MUREȘ - 17.12.2015

       Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
     Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
     Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
     Titlul proiectului: „ECONOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”
     Cod contract nr. POSDRU/173/6.1/S/147680

     Beneficiar: UAT ORAŞ OCNA MUREŞ cu sediul în Ocna Mureş

       UAT ORAS OCNA MUREŞ ORGANIZEAZĂ Conferinţa de închidere a proiectului strategic POSDRU/173/6.1/S/147680, cu titlul ,, ECONOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE SI INCLUZIUNE PE PIATA MUNCII”.
       Evenimentul va avea loc în data de 17.12.2015, ora 14,00 la Casa Bella din Ocna Mureş.
       Proiectul a avut o durată de 12 luni, începând cu 29.12.2015.
       Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune socială, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale acestora şi prin crearea de 32 de locuri de muncă în zone urbane şi rurale.
     Grupul ţintă al proiectului constă în GT 1 alcătuit din 100 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: 50 persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 30 de familii care au mai mult de 2 copii şi 10 familii monoparentale, GT 2 - 17 persoane: 5 asistenţi personali, 10 asistenţi comunitari, 2 mediatori sanitari, şi GT 3 - 8 manageri ai structurilor economiei sociale.
     Din grupul ţintă al proiectului, 100 de persoane au participat la programe integrate: informare şi consiliere profesională, asistenţă şi mediere pentru integrare/reintegrare pe piaţa muncii.
     Programele de formare profesională oferite gratuit în cadrul proiectului au fost:
     comunicare in limba engleză – iniţiere;
     lucrător în structuri pentru construcţii.
     Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 5.469.370,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.359.982,60 lei.
     La Conferinţa de încheiere a proiectului vor participa partenerii/reprezentanţii SC T Smart Servicii SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate, cu sediul în Războieni-Cetate, Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilitati , cu sediul în Cluj-Napoca şi Asociaţia Șanse Pentru Tineri, cu sediul în Cluj-Napoca, precum şi invitaţi din cadrul altor UAT- uri, dar şi reprezentanţi din grupurile ţintă.
     În cadrul conferinţei vor fi prezentate rezultatele obţinute în urma implementării proiectului precum şi gradul de îndeplinire a indicatorilor proiectului.

     Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteti contacta:
     Manager de proiect: . Popa Ileana Lavinia


 • ANUNȚ     |     14 DECEMBRIE 2015 - 09:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabricile din Alba Iulia și Târnăveni.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - condiţii de muncă deosebite
  - salariu atractiv şi motivant
  - bonuri de masă, prime de prezență
  - tichete de masă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia, respectiv Ocna Mureș - Târnăveni şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate MIERCURI, 16 DECEMBRIE 2015 la ora 11:00 în Sala de Ședințe a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • COMUNICAT ADMINISTRAȚIA PIEȚEI     |     10 DECEMBRIE 2015 - 12.15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT ADMINISTRAȚIA PIEȚEI

       Administrația Pieței Ocna Mureș informează pe toți cetățenii orașului și din împrejurimi că târgul săptămânal de vineri 25 decembrie 2015 se va ține în ziua de marți 22 decembrie 2015, iar cel din 1 ianuarie 2016 se va ține în ziua de marți 29 decembrie 2015.

  Administrator Piață,
  Maria Stoica


 • COMUNICAT PRIMĂRIE     |     09 DECEMBRIE 2015 - 18.30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT PRIMĂRIE

       COMUNICAT PRIMĂRIE

  OCNA MUREȘ - 09.12.2015

       Au apărut în ultimele două zile zvonuri de genul „orașul se prăbușește”, „nivelul în lacuri scade, ne prăbușim” și altele în același ton.
       Aceste zvonuri au apărut în urma afirmațiilor „sigure și precise” despre geologia solului din Ocna Mureș și despre efectele evoluției nivelului lacurilor din câmpul de sonde făcute de câțiva mari „geologi” cu calificare de mecanici, tractoriști sau electroniști.
       Aceste zvonuri sunt false. Geologii, și ca meserie și ca pregătire, care țin sub observație câmpul de sonde și sonda limitrofă au dat și înainte, dau și acum asigurări că nu există niciun pericol de prăbușire, scufundare a orașului sau a zonelor din apropierea câmpului de sonde (SC MINESA SA prin directorul Mihai Giurgiu, inginer geolog).
       Structura solului lângă câmpul de sonde este bazat în principal pe marnă, rocă cu stabilitate mare, care oferă siguranță orașului. Să nu uităm că toate prăbușirile au avut loc în zona zăcămintelor de sare, niciuna în zona de marnă.
       Faptul că lacurile vechi nu comunică cu lacul format în urma prăbușirii magazinului „PLUS” nu afectează nici structura marnei și nici stabilitatea orașului.
       De asemenea nu există niciun fel de exploatare de suprafață în zona câmpului de sonde sau altundeva în oraș, așa cum a apărut în diverse zvonuri.
       Ședința cu reprezentanții ISU din seara zilei de 8 decembrie a confirmat cele spuse mai sus.

  NU EXISTĂ NICIUN PERICOL DE PRĂBUȘIRE, SURPARE SAU SCUFUNDARE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ.

       Faptul că anumite personaje își permit să facă afirmații, fără a se informa mai întâi la specialiști în domeniul în care își lansează „perlele”, nu fac decât să demonstreze, dacă mai era nevoie, că numirile în funcții de conducere pe baza carnetului de partid dăunează grav societății civile.

       Repet, ORAȘUL ESTE SIGUR, NU EXISTĂ PERICOL DE PRĂBUȘIRE, SCUFUNDARE SAU SURPARE.

       Primar,
       Silviu Vințeler


 • COMUNICAT DE PRESĂ     |     09 DECEMBRIE 2015 - 11.50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ - EVENIMENT DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE - ECONOMIE SOCIALĂ

       COMUNICAT DE PRESĂ - EVENIMENT DE COMUNICARE ȘI PROMOVARE - ECONOMIE SOCIALĂ

  OCNA MUREȘ - 10.12.2015

       UAT Orasul Ocna Mures, alături de partenerii:
       1.SC T Smart Servicii SRL, cu sediul în Cluj-Napoca,
       2.Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate, cu sediul în Războieni-Cetate,
       3.Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilităţi, cu sediul în Cluj-Napoca
       4.Asociaţia Şanse Pentru Tineri, cu sediul în Cluj-Napoca,
       organizează :

  EVENIMENTUL DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PROMOVAREA CONCEPTELOR DE ECONOMIE SOCIALĂ în cadrul proiectului „ECONOMIA SOCIALĂ – ȘANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ȘI INCLUZIUNE PE PIAȚA MUNCII”, dezbatere şi discuţii privind Legea nr.219/2015 privind economia socială.

       Se vor prezenta structurile de economie socială înfiinţate în cadrul proiectului cu titlul „Economia Socială – Şansa Persoanelor Vulnerabile la Egalitate şi incluziune pe piaţa muncii”.
       Evenimentul va avea loc în data de 10.12.2015, ora 14.00 la Primăria Ocna Mureș, în sala de şedinţă a Consiliului Local.
       Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteti contacta:
       Manager de proiect: Popa Ileana Lavinia, tel. 0733670592, email: contact@primariaocnamures.ro


 • ANUNȚ     |     05 DECEMBRIE 2015 - 16:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ CASA DE CULTURĂ „ION SÂNGEREAN”

  Ocna Mures


 • FELICITARE     |     06 DECEMBRIE 2015 - 07:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE


       Un frumos și sincer „La Mulți Ani!” astăzi, tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae.

       Primar,
       Silviu Vințeler


 • ANUNȚ     |     03 DECEMBRIE 2015 - 14:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ - SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

       Începând cu data de 05.12.2015 microbuzele care aparţin Serviciului de Transport Public Local din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş nu vor mai circula în zilele de sâmbătă şi duminică, până la o dată care va fi anunțată ulterior.


 • FELICITARE     |     01 DECEMBRIE 2015 - 06:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE


       La Mulți Ani României, tuturor românilor și celor ce simt și gândesc românește, oriunde ar fi!
       La Mulți Ani, România! La Mulți Ani, români! La Mulți Ani, ocnamureșeni!

  Ocna Mures

       Primar,
       Silviu Vințeler
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 04 February 2016 09:46:06.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)