Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Anunţuri / comunicate
ale Oraşului Ocna Mureş (ianuarie 2015)


2012

2013

2014

2015 • ANUNȚ     |     30 IANUARIE 2015-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ VÂNZARE


      Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, jud. Alba, în temeiul H.G. nr.841/1995, HCLOM nr.230/2014, organizează în data de 10.02.2015, ora 12.00 licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea cantităţii de 3.000 buc. ţiglă rezultată în urma lucrărilor de reparaţii executate la Căminul Cultural din satul Războieni-Cetate, proprietate a Primăriei Ocna Mureş.
      Bunurile licitate sunt depozitate şi pot fi văzute în incinta Căminul Cultural din Războieni-Cetate.
      Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,7 lei/buc. iar pragul de strigare este de 0,01 lei.
      În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în prima zi de marţi a fiecărei luni, ora 1200.
      Eventuale lămuriri suplimentare, se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi la telefon 0258/870801.


 • ANUNȚ     |     26 IANUARIE 2015-16:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEZBATERE


      Miercuri, 28 ianuarie 2015, începând cu ora 10.00, are loc la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015.
      Toate persoanele interesate sunt invitate pentru analize și propuneri.

      Primar,
      Silviu Vințeler


 • INVITAȚIE     |     26 IANUARIE 2015-13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE LANSARE PROIECT


      UAT Orasul Ocna Mures, alături de partenerii SC T Smart SRL, Asociaţia Filiala Filantropia Ortodoxa Războieni - Cetate, Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilităţi şi Asociaţia Sanse Pentru Tineri, vă invită să participaţi la conferinţa de lansare a proiectului „ECOMOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE SI INCLUZIUNE PE PIATA MUNCII”.
      Evenimentul va avea loc în data de 28.01.2015, ora 10.00 la Primăria Ocna Mures.

      Prezenţa dumneavoastră ne onorează,

      Manager de proiect

      Popa Ileana Lavinia


 • COMUNICAT     |     26 IANUARIE 2015-13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT


      Proiectul “ECONOMIA SOCIALĂ – SANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE SI INCLUZIUNE PE PIATA MUNCII”, contract nr. POSDRU/173/6.1/S/147680, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, al cărui beneficiar este UAT ORAS OCNA MURES cu sediul în Ocna Mures, în parteneriat cu SC T Smart Servicii SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni-Cetate, cu sediul în Războieni-Cetate, Asociaţia Transilvania Help Pentru Integrarea Persoanelor cu Dizabilitati , cu sediul în Cluj-Napoca şi Asociaţia Șanse Pentru Tineri, cu sediul în Cluj-Napoca, se implementează în Regiunea Nord-Vest şi Centru, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 29.12.2014.
      Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune socială, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale acestora şi prin crearea de 32 de locuri de muncă în zone urbane şi rurale.
      Grupul ţintă al proiectului constă în GT 1 alcătuit din 100 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: 50 persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 30 de familii care au mai mult de 2 copii şi 10 familii monoparentale, GT 2 - 17 persoane: 5 asistenţi personali, 10 asistenţi comunitari, 2 mediatori sanitari, şi GT 3 - 8 manageri ai structurilor economiei sociale,
      Din grupul ţintă al proiectului, 100 de persoane vor participa la programe integrate: informare şi consiliere profesională, asistenţă şi mediere pentru integrare/reintegrare pe piaţa muncii.
      Programele de formare profesională oferite gratuit in cadrul proiectului sunt:
      • comunicare in limba engleză – iniţiere;
      • lucrător în structuri pentru construcţii.
      Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.469.370,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.359.982,60 lei.
      Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteti contacta:
      Manager de proiect: Popa Ileana Lavinia, tel. 0733670592, email: contact@primariaocnamures.ro


 • COMUNICAT     |     22 IANUARIE 2015 - 10:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT DE PRESĂ

  Ocna Mures


 • ANUNȚ     |     14 IANUARIE 2015-14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC IPEC SA ALBA IULIA


      SC IPEC SA ALBA IULIA recrutează pentru producția de porțelan:

      - muncitori calificați sau necalificați;
      - ingineri;
      - economiști.

      Se oferă:
      - salariu motivant;
      - școlarizare în meseriile specifice;
      - se asigură transport Ocna Mureș - Alba Iulia și retur;
      - bonusuri.

      Reprezentanții angajatorului SC IPEC SA ALBA IULIA invită pe cei interesați VINERI 23 IANUARIE 2015, începând cu ora 9.00, în Sala de ședințe a Primăriei Ocna Mureș, pentru interviuri și depunerea CV-urilor.


 • ANUNȚ     |     14 IANUARIE 2015-14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI MANPOWER


      MANPOWER recrutează 4 OPERATORI CHIMIȘTI.

      Cerințe:
      - 1 an experiență în domeniul chimic;
      - calificare - operator chimist;
      - disponibilitate pentru navetă la Sebeș.

      Beneficii:
      - salariu motivant;
      - tichete de masă;
      - spor pentru transport – 250lei/lună;
      - spor de vechime.

      CV-urile se completează și se depun la camera 12, ing. Iulian Olariu Iakab.


 • COMUNICAT     |     19 IANUARIE 2015-11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT


       Referitor la întreruperile de alimentare cu apă potabilă a orașului Ocna Mureș, Primăria orașului face următoarele precizări.
      Apa potabilă în oraș este asigurată de conducta care leagă Ocna Mureș de Galda. Această legătură are o vechime de peste 40 de ani și a fost proiectată și realizată la parametrii existenți în acea perioadă.
      În cei 40 de ani la această conductă au mai fost racordate sau extinse și alte localități (Decea, Miraslău, Unirea etc) ceea ce a dus în timp la necesitatea creșterii presiunii de exploatare și de aici suprasolicitarea ei. Astfel au apărut în zilele de 17 și 18 ianuarie 2015 cele două avarii pe rețea, respectiv defectarea a două vane la Alba Iulia și apoi spargerea conductei la Unirea.
      Termenul de garanție a unei astfel de investiții este de 30 de ani. Înlocuirea acesteia este în planul de refacere a infrastructurii de alimentare cu apă pe care îl are Apa CTTA Alba, există în lucru acum studiul de fezabilitate pentru înlocuirea conductei Galda - Ocna Mureș. Dorința este ca noua conductă să fie realizată la noile condiții de exploatare, care să includă și creșterea prognozată pe perioada următoare pentru zona deservită.
      Tocmai pentru a veni în întâmpinarea unei astfel de investiții Primăria Ocna Mureș a realizat din fonduri proprii, anul trecut, înlocuirea rețelei de apă pe străzile Brazilor, Ștefan Augustin, Axente Sever, 1 Mai, 8 Martie precum și în cartierul Uioara de Sus Blocuri.
      Lipsa de comunicare a celor de la Apa CTTA a creat un disconfort important locuitorilor orașului Ocna Mureș, ne dorim ca pe viitor locuitorii să fie informați despre întreruperile care apar în furnizarea apei și cauzele lor. Această comunicare este mai mult decât necesară, obligatorie, pentru a nu crea stări tensionate sau conflictuale între locuitori și Apa CTTA Ocna Mureș.
      Primăria Ocna Mureș își cere scuze locuitorilor pentru problemele apărute în zilele de 17 și 18 ianuarie 2015 în distribuția de apă în oraș.
      Îi asigurăm pe ocnamureșeni că administrația locală depune toate eforturile pentru îmbunătățirea calității apei, atât pe plan local, prin investiții proprii (în acest an străzile Crângului, Viilor, Teilor), cât și prin susținerea tuturor acțiunilor referitoare la înlocuirea rețelei învechite dintre Galda și Ocna Mureș.
      Această conductă ieșită din termenul de exploatare a fost generatoarea majorității neajunsurilor privind calitatea serviciilor oferite de Apa CTTA Alba în orașul nostru, înlocuirea ei fiind absolut necesară ca finalitate a tuturor problemelor legate de alimentarea cu apă în zonă.
      Fără această investiție majoră problemele vor reveni și vor crea permanent disconfort și neajunsuri tuturor locuitorilor din Ocna Mureș. • MESAJ     |     07 IANUARIE 2015 - 10:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ DE FELICITARE


      Astăzi, 7 ianuarie, când prăznuim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, le transmit tuturor celor ce poartă acest nume La mulți ani, liniște în suflet, sănătate și numai bucurii în tot ceea ce faceți, în ceea ce vă doriți.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș
i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 04 February 2016 09:18:30.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)