Autor: PR Ocna Mureș

Mesajul primarului Silviu Vințeler cu ocazia deschiderii noului an școlar

Deschiderea noului an școlar aduce, de fiecare dată, atât pentru elevi și părinți, cât și pentru profesori, bucuria începutului, a înnoirii vieții.
Tradiția școlii ocnamureșene, generațiile de absolvenți de bună calitate care au făcut faimă învățământului orașului obligă la continuarea performanțelor în educație. Rezultatele elevilor noștri, de care ne bucurăm în fiecare an, încununează o muncă transformată în pasiune de către dascălii lor.
S-a încheiat un ciclu, s-au dat examene, începeți un alt ciclu, vă bucurați, uneori întâmpinați dificultăți pe care le învingeți. Drumul de urmat este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.
Pe acest drum vă angajați astăzi împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care vă desfășurați activitatea este școala.
Aici se sădește în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea.
Școala este izvorul științei, al cunoașterii și al înțelepciunii. Dar școala trebuie să fie, de asemenea, un catalizator al întâlnirii, al exersării virtuții, al formării pentru viaţă și al deschiderii către adevăr, onestitate, respect și dreptate. Fără o educație centrată pe valorile spirituale și culturale, creștine și românești, nu veți putea să pășiți spre viitor cu speranță și încredere.
În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.
Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață, pentru voi. Profesorii vă sunt alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.
Acum, la început de an școlar, doresc să vă urez mult succes și îmi exprim speranța că veți reuși să vă bucurați de fiecare zi de școală.

Primar al orașului Ocna Mureș
Silviu Vințeler

Anunț achiziție consumabile pentru imprimante şi copiatoare

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoareSuma maximă disponibilă este de 21008,40 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 05.09.2019, ora 10:00.

OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 05.09.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1100005 din 29.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE

MORAR VIOREL

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 4201,68 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 03.09.2019 ora 15.00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1099701 din 28.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Anunț dezbatere publică

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, actualizată, Primarul orașului Ocna Mureș aduce la cunoștința publică faptul că a inițiat:

Proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, inclusiv, datorate bugetului local

care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al orașului Ocna Mureș. Proiectul poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei și la Compartimentul secretariat din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș.

Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menționat, al cărui conținut îl dăm publicității însoțit de Referatul de aprobare și de Procedura de acordare a anulării accesoriilor, cel târziu până la data de 22.09.2019 la Registratura instituției sau prin e-mail la adresa contact@primariaocnamures.ro.

Se stabilește dezbaterea publică a Proiecului de hotărâre în data de 23.09.2019 orele 10:00-12:00 în Sala de ședințe a Primăriei orașului Ocna Mureș.

Anunt dezbatere publica

Ph si anexa

Anunț intenție de achiziție servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții” – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit. Valoare estimată achiziție (cost comisioane, dobânzi, etc): 2.208.544,50 lei. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.09.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1098828, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Documentatie


Clarificari
1 anexa 1 la HCL 129-2019
2 contract + acte adit. baza de tratament
3 grafic fizic si valoric Baza de tratament
4 raport lunar de progres Baza de tratament
5 contract strazi
6 grafic fizic și valoric străzi
7 raport progres strazi Uioara de Jos
8 Contract finantare spital
9 grafic de rambursare-plăți spital
10 raport progres proiect spital
11 Contract imbunatatirea cal. vietii
12 grafic de rambursare-plati imbunatatirea cal. vietii

Clarificari 2 – modele formulare

Clarificari 3

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze proiectare și execuție lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș – cod cpv: 45232453 – 2 – Lucrări de construcții de canale de scurgere și 71322200 – 3 – servicii de proiectare a conductelor. Suma maximă disponibilă este de 360000,00 lei, fără TVA (428400,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.08.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1094353, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 10, 18, 26, 27, 31, 32, 55, 56, 65, 71, 82, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Ocna Mureș, județul Alba Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Suma maximă disponibilă este de 69,00 lei/imobil. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.07.2019, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SICAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1088326, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670587, persoană de contact: ing. Gârlea Liviu sau prin e-mail, la adresa agricol@primariaocnamures.ro

Biroul achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile

 

Anunț final

Privind rezultatul final la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut organizat în data de 10.06.2019 ora 1100 de către Primarul oraşului Ocna Mureş pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-Inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 de vechime din cadrul servicilui public comunitar local de evidență a persoanelor, compartiment evidența persoanelor;

Detalii

Înapoi sus