Hotărâri de consiliu local - 2019

privind majorarea valorii contractului de execuţie de lucrări nr. 10693/10.07.2017 încheiat între oraşul Ocna Mureş şi S.C FLOREA GRUP SRL, privind investiţia ,,Modernizarea străzilor Vasile Lupu Axente Sever şi Ştefan Augustin– de la podul peste canalul de gardă până la intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu în oraşul Ocna Mureş”

privind alocarea din bugetul UAT oraşul Ocna Mureş, pe anul 2019, din cap 67.02.06 art. 59.11 ,,Susţinerea cultelor” a sumei totale de 75.000 lei, care va fi utilizată în vederea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult religios de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale oraş Ocna Mureş

privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului local Ocna Mureş nr. 141/25.07.2019 – privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru compartimentele aparatului de specialitate ale primarului şi serviciile publice din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş

Înapoi sus