Hotărâri de consiliu local - 2019

privind însuşirea documentaţiei tehnice întocmită de P.F.A. MOCANU FLORIN OCTAVIAN pentru înscrierea provizorie şi definitivă a dreptului de proprietate în favoarea oraşului Ocna Mureş – domeniu public a unor imobile – drumuri de exploatare evidenţiate pe planurile parcelare a sectoarelor cadastrale 86, 87 şi 47

Înapoi sus