Hotărâri de consiliu local - 2019

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la HCL Ocna Mureş nr. 13/30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul serviciilor care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, începând cu luna ianuarie 2019 respectiv punctul II – Salarii de bază pentru personalul contractual, litera B) – Funcții contractuale de execuție, numărul curent 4, funcția contractuală consilier, expert, inspector de specialitate, arhitect, referent de specialitate, grad IA, nivelul studiilor S, gradațiile de vechime 1-5

privind clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia peste Mureş, nr. 9, judeţul Alba, identificate cadastral cu CF nr. 71238 Unirea şi aflate în administrarea unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar de stat – Liceul Tehnologic Ocna Mureş

privind reglementarea situaţiei juridice şi transferul dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr. 5A, judeţul Alba – teren în suprafaţă de 20 mp, de pe vechiul concesionar SC GEDAR SRL (Contract de concesiune nr. 11205/17.11.2005) către d-na Kocsis Violeta, actualul proprietar al construcţiilor cu destinaţia “ spaţiu comercial“ amplasate pe terenul concesionat

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează”obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare și extindere apă (branșamente) str. Vânătorilor, str. Crângului, str. Libertății, oraș Ocna Mureș-Jud.Alba” și ” Reabilitare rețea ape str. Înfrățirii și Vasile Lupu în orașul Ocna Mureș – jud.Alba” și concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. _ SA ALBA

privind actualizarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 79/17 .05.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș,, și Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 164/18 .09,2018

privind aprobarea Proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș” -etapa precontractractuală, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară, Prioritatea de investiții 3.1. ApeI de proiecte POR/3Sl/13/l/ și a cheltuielilor legate de proiect

Înapoi sus