Achiziții publice

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT PERSOANE – COD CPV 60130000-8

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE – COD CPV 60130000-8 – Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)”. Suma maximă disponibilă este de 121.800,00 lei, fără TVA (4.200,00 lei/lună, pentru o perioadă estimată de 29 de luni). În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 05.10.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 05.10.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1038259, precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Garanția de participare la licitație este de 1.200,00 lei și poate fi achitată în contul RO94TREZ45006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud, beneficiar Oras Ocna Mureș, CUI 4563228 sau la casieria Achizitorului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

[Vezi Documentație de achiziție]
[Vezi Clarificări 1]

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CATERING

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE CATERING – HRANĂ PENTRU BENEFICIARI – COD CPV 5552000-1 – Servicii de catering (Rev.2).
Suma maximă disponibilă este de 25.8720,00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 19.09.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 19.09.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1034130 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Cuantumul garanţiei de participare este de: 2.500 lei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

[Vezi Caiet sarcini]

[Vezi Clarificare 1]

ANUNȚ REPARAȚII STRĂZI

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – COD CPV 45233251-3”. Suma maximă disponibilă este de 430000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.08.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 24.08.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1029471 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Cuantumul garanţiei de participare este de: 4300 lei
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

[Vezi Anunț]

[Vezi Caiet de sarcini]

[Vezi Listă lucrări]

[Vezi Model contract]

[Vezi Model formulare]

[Vezi Răspuns clarificări – 21.08.2018]

[Vezi Listă cantități – 21.08.2018]

[Erata]

Anunț achiziție

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Centrului educaţional Egalitate de Şanse, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Accesorii de birou şi papetărie”.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.07.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Suma maximă disponibilă este de 11.600,00 lei fără TVA, asigurată din fonduri europene.
Garanţia de participare este de 200 lei iar garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM).
Garanţiile pot fi constituite în oricare din modurile prevăzute de OUG 34/2006.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

ANUNȚ „Achiziție materiale de curățenie”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale de curăţenie.
Suma maximă disponibilă este de 8486,00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 14.05.2018, ora 10:00.
Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE – etapa de analiza a documentelor depuse la registratura – TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “PRODUSE DE CURĂŢENIE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”. NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE.
OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 07.04.2017, ora 10:00
Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice. Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Iniţieri proceduri de achiziţie/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă Oraşul Ocna Mureş, cod CPV 39831240-0, nr. anunț ADV1007856, sau pe adresa de e-mail ocnamures2005@yahoo.com , persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

[Vezi Documentație]

[Vezi Clarificare 1]

ANUNȚ „Achiziție consumabile pentru imprimare și copiatoare”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoare.
Suma maximă disponibilă este de 42.018,80 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 11.05.2018, ora 10:00.
Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE – etapa de analiză a documentelor depuse la registratură – TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ.
OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE ŞI COPIATOARE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”.
NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE.
OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 11.05.2018, ora 11:00.
Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice. Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Iniţieri proceduri de achiziţie/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă Oraşul Ocna Mureş, cod CPV 30125100-2, nr. anunţ ADV1007433, sau pe adresa de e-mail ocnamures2005@yahoo.com, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

[Vezi Caiet Sarcini]

[Vezi Formulare – fișier în format .docx]

[Vezi Contract]

[Vezi clarificări 1]

[Vezi clarificări 2]

ANUNȚ „Achiziție accesorii de birou și papetărie”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.
Suma maximă disponibilă este de 17.587,00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 27.11.2017, ora 10:00.
Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL DECLARAT CLASAT PE PRIMUL LOC DUPĂ APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE “PREŢUL CEL MAI SCĂZUT” TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI CLASAMENTULUI INTERMEDIAR, SĂ ÎNCARCE OFERTA SA ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢUL TOTAL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, CU DENUMIREA “PACHET RECHIZITE OCNA MUREŞ”.
NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN SEAP ÎN TERMENUL PREVĂZUT VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI.
OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 27.11.2017 ORA 11:00.
Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

[Vezi Caiet Sarcini]

ANUNȚ Reluare „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI – COD CPV 22110000-4”.
Suma maximă disponibilă este de 428,57 lei, fără TVA (450,00 lei cu tva).
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 14.11.2017.
Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

[Vezi Caiet Sarcini]

ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI – COD CPV 22110000-4”.
Suma maximă disponibilă este de 428,57 lei, fără TVA (450,00 lei cu tva).
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 13.10.2017.
Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

[Vezi Caiet Sarcini]

ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI – COD CPV 22110000-4”.
Suma maximă disponibilă este de 260,50 lei, fără TVA (310,00 LEI CU tva).
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 13.10.2017.
Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

[Vezi Caiet Sarcini]

Înapoi sus