Achiziții publice

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”.

Suma maximă disponibilă este de 2521,00 lei, fărăTVA.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 07.11.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Condiții de participare. Deținător de Autorizație de diriginte de șantier categoria de importanță C, Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și canalizare.

Durata lucrărilor 3 luni.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Anunt publ. dirig.s.

AUTORIZATIE CANAL GARDA

Decl.-mediu-social-munca

Declaratie-experienta-similara

Formular-art.60

Formular-oferta

 

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

 

Anunț achiziție Lucrări de modernizare rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai – proiectare și execuție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări de modernizare

rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai  – proiectare și execuție . Suma maximă disponibilă este de 168067,22 lei, fără TVA (200000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

documentatie-de-atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziții Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş, necesare actualizării valorii contabile a acestora.  Suma maximă disponibilă este de 36000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1107158, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Documentație atribuire

Clarificari 1

Clarificari 2

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI DE BRANȘARE LA UTILITĂȚI A IMOBILELOR SITOARE PE STR. PRELUNGIRE OC. GOGA DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ Cod CPV 45231100-6 – Lucrări generale de construcții de conducte”. Suma maximă disponibilă este de 30000,00 lei, cu TVA. În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.09.2019 ora 10.00.

Lista cu cantitățile de lucrări este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice (Achiziții și licitații publice).

Cantitățile de lucrări sunt estimative, plata facându-se la cantitățile de lucrări efectiv realizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

liste cu cantitatile de lucrari

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Anunț achiziție consumabile pentru imprimante şi copiatoare

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoareSuma maximă disponibilă este de 21008,40 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 05.09.2019, ora 10:00.

OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 05.09.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1100005 din 29.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE

MORAR VIOREL

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 4201,68 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 03.09.2019 ora 15.00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1099701 din 28.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Anunț intenție de achiziție servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții” – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit.

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 7.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții – cod cpv: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit. Valoare estimată achiziție (cost comisioane, dobânzi, etc): 2.208.544,50 lei. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.09.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1098828, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Documentatie


Clarificari
1 anexa 1 la HCL 129-2019
2 contract + acte adit. baza de tratament
3 grafic fizic si valoric Baza de tratament
4 raport lunar de progres Baza de tratament
5 contract strazi
6 grafic fizic și valoric străzi
7 raport progres strazi Uioara de Jos
8 Contract finantare spital
9 grafic de rambursare-plăți spital
10 raport progres proiect spital
11 Contract imbunatatirea cal. vietii
12 grafic de rambursare-plati imbunatatirea cal. vietii

Clarificari 2 – modele formulare

Clarificari 3

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze proiectare și execuție lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș – cod cpv: 45232453 – 2 – Lucrări de construcții de canale de scurgere și 71322200 – 3 – servicii de proiectare a conductelor. Suma maximă disponibilă este de 360000,00 lei, fără TVA (428400,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.08.2019, ora 15:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1094353, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 10, 18, 26, 27, 31, 32, 55, 56, 65, 71, 82, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Ocna Mureș, județul Alba Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Suma maximă disponibilă este de 69,00 lei/imobil. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.07.2019, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SICAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1088326, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670587, persoană de contact: ing. Gârlea Liviu sau prin e-mail, la adresa agricol@primariaocnamures.ro

Biroul achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile

 

Înapoi sus