Achiziții publice

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii privind „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 10, 18, 26, 27, 31, 32, 55, 56, 65, 71, 82, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Ocna Mureș, județul Alba Cod CPV 7135430-7 – servicii de cadastru.

Suma maximă disponibilă este de 69,00 lei/imobil. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 01.07.2019, ora 15:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SICAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1088326, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670587, persoană de contact: ing. Gârlea Liviu sau prin e-mail, la adresa agricol@primariaocnamures.ro

Biroul achiziții publice,

ec. Potinteu Vasile

 

Achiziție publică ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de racordare immobile la utilități Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 4201,68 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 29.05.2019, ora 16:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1081608, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie de atribuire

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Anunț achiziție proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “proiectare și execuție lucrări modernizare trotuare pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș. Suma maximă disponibilă este de 352941,17 lei, fără TVA (420000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 27.05.2019, ora 16:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1080517, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziționare Servicii de proiectare rețea de canalizare menajeră în localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de proiectare rețea de canalizare menajeră în localitățile aparținătoare Cisteiu de Mureș și Micoșlaca  – Cod CPV: 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor. Suma maximă disponibilă este de 84033,61 lei, fără TVA (100000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 14.05.2019, ora 16:00. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1077209, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

Documentatie de atribuire

 

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziție publică accesorii de birou şi papetărie

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.  Suma maximă disponibilă este de 16662,38 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire pâna în data de 08.05.2018, ora 16:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1076288, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Documentatie atribuire

Clarificari

 

Anunț achiziție publică LUCRĂRI de MARCAJ RUTIER

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI de MARCAJ RUTIER  – Cod CPV 45233221-4. Suma maximă disponibilă este de 58823,52 lei, fără TVA (70000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.05.2019. Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1076291, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE

POTINTEU VASILE

Documentatie de atribuire

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ” Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de amenajare parcuri centrale în orașul Ocna Mureș Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 8403,36 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 23.04.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1074530, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Proiectul tehnic al lucrărilor de investiții poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Documentatie dirigentie santier

Anunț achiziție publică

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Achiziție materiale de natura obiectelor de inventar și materiale educaționale (didactice) – ARBUȘTI, PUIEȚI, RĂSADURI DE FLORI” Cod CPV 03451300-9 – Arbuști, 03451200-8 – Bulbi de flori, 44511300-8 – Săpăligi, târnăcoape, sape, greble”. Suma maximă disponibilă este de 1105,88 lei, fărăTVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 19.04.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1073024, precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

COORDONATOR PROIECT: MORAR VIOREL CLAUDIU

Caiet-de-sarcini

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT PERSOANE – COD CPV 60130000-8

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE – COD CPV 60130000-8 – Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)”. Suma maximă disponibilă este de 121.800,00 lei, fără TVA (4.200,00 lei/lună, pentru o perioadă estimată de 29 de luni). În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 05.10.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 05.10.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1038259, precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Garanția de participare la licitație este de 1.200,00 lei și poate fi achitată în contul RO94TREZ45006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud, beneficiar Oras Ocna Mureș, CUI 4563228 sau la casieria Achizitorului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

[Vezi Documentație de achiziție]
[Vezi Clarificări 1]

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CATERING

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE CATERING – HRANĂ PENTRU BENEFICIARI – COD CPV 5552000-1 – Servicii de catering (Rev.2).
Suma maximă disponibilă este de 25.8720,00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 19.09.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 19.09.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1034130 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Cuantumul garanţiei de participare este de: 2.500 lei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

[Vezi Caiet sarcini]

[Vezi Clarificare 1]

Înapoi sus