Concursuri angajări

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT PROBA SCRISĂ

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat proba scrisă pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11:00 de către Primarul oraşului Ocna Mureş, pentru 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS

Instituţia publică Oraş Ocna Mureş cu sediul în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 13.12.2018 ora 1100 examen/concurs de recrutare, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 –statutul funcţionarilor publici, coroborat cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. c), art. 22 alin.(1-2) din H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Anunțul complet și formularul de înscriere pot fi accesate la link-urile de mai jos.

[Vezi anunț]
[Vezi formular de înscriere]

ANUNȚ CONCURS

Primarul oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler organizează în data de 15.11.2018, ora 1000 în conformitate cu prevederile art.11 alin.(5) al Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completatările ulterioare, concurs/examen pentru promovare în grad/treaptă profesională pentru funcții contractuale.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT FINAL

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat final pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT INTERVIU

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat interviu pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

Înapoi sus