Dezbateri publice

DEZBATERE PUBLICĂ – STATUTUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI ORAŞULUI OCNA MUREŞ

Statutul orașului Ocna Mureș poate fi consultat prin link-ul de mai jos.

Persoanele fizice și juridice interesate pot prezenta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data și ora începerii dezbaterii publice precum și pe durata desfășurării acesteia.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 11.09.2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

[STATUTUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ – fișier în format .pdf]

DEZBATERE PUBLICĂ – REGULAMENTUL-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA/FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE

Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA /FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE

Regulamentul-cadru poate fi consultat prin link-ul de mai jos.

Persoanele fizice și juridice interesate pot prezenta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data și ora începerii dezbaterii publice precum și pe durata desfășurării acesteia.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.09.2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

[REGULAMENTUL-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA/FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE – fișier în format .pdf]

DEZBATERE PUBLICĂ ILUMINAT PUBLIC ÎN UAT OCNA MUREȘ

[ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ DOCUMENTE ILUMINAT PUBLIC ÎN UAT OCNA MUREȘ – fișier în format .pdf]

[Nota de fundamentare serviciu ILUMINAT public Ocna Mureș – fișier în format .pdf]

[Regulament serviciu iluminat public Ocna Mureș – fișier în format .pdf]

[Studiu de oportunitate delegare Serviciu de iluminat public Ocna Mureș – fișier în format .pdf]

[CAIET DE SARCINI delegare Serviciu de iluminat public Ocna Mureș – fișier în format .pdf]

DEZBATERE PUBLICĂ – Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)

Luni, 14 mai 2018, are loc la Sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș ,între orele 10.00 – 12.00, în Sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).
Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri!

Sunt propuse spre dezbatere documentele de mai jos:.

[Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – fișier în format .docx]

DEZBATERE PUBLICĂ – PROIECT PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019

Joi, 19 aprilie 2018, are loc la Sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș ,între orele 10.00 – 12.00, în Sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Proiectului privind taxele și impozitele locale în orașul Ocna Mureș pentru anul 2019.
Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri.
Sunt propuse spre dezbatere documentele de mai jos:.

[PROIECT PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019 – fișier în format .pdf]

[ANEXA LA PROIECTUL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019 – fișier în format .pdf]

DEZBATERE PUBLICĂ – PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018

Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018

Proiectul de hotărâre poate fi consultat prin link-ul de mai jos sau la Compartimentul seccretariat și relații cu publicul din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș.

Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data de 22.11.2017 ora14.00 la Registratura instituției sau la adresa de e-mail itl@primariaocnamures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 23.11.2017 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

[PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018 – fișier în format .pdf]

DEZBATERE PUBLICĂ – PUD Ocna Mureș

Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate despre intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu str. M. Eminescu-str. Fabricii

Argumentare: PUD „REGENERARE TEREN INDUSTRIAL DEZAFECTAT PRIN CONSTRUIRE DE ALEI PIETONALE, SPAȚII VERZI, AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE ȘI INTRODUCEREA ACESTUIA ÎN CIRCUITUL SPAȚIILOR DESTINATE ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE COTIDIENE DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

Inițiator: ORAȘ OCNA MUREȘ

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 25.09.2017-10.10.2017.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Iulian Olariu Iakab.

Publicul este invitat să participe la întâlnirea organizată în scopul prezentării și dezbaterii propunerilor documentației ce va avea loc la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, în data de 10.10.2017 ora 10.00.

Răspunsul la observații va fi transmis prin poștă.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului, până la aprobarea planului:
– ETAPA PREGĂTITOARE – anuțarea intenției de elaborare
– ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR FINALE ȘI APROBĂRII

[ÎNCADRARE – fișier în format .pdf]
[PLAN SITUAȚIE ZONA I – fișier în format .pdf]
[PLAN SITUAȚIE ZONA II – fișier în format .pdf]
[REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA I – fișier în format .pdf]
[REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA II – fișier în format .pdf]
[ECHIPARE EDILITARA ZONA I – fișier în format .pdf]
[ECHIPARE EDILITARA ZONA II – fișier în format .pdf]
[PROPRIETATEA ZONA I – fișier în format .pdf]
[PROPRIETATEA ZONA II – fișier în format .pdf]

PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

Procesul verbal al dezbaterii publice din data de 04.07.2017 ora 10.000 de la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș privitoare la „P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier” poate fi accesat la linkul de mai jos.

[link spre Proces verbal]

Înapoi sus