Licitații publice

Anunț licitație

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 07.02.2019, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Caiet-sarcini-logan

Anunţ licitaţie

Liceul Tehnologic Ocna Mureș scoate la licitație, în condițiile legii, spațiu de producție în incinta unității, situat în orașul Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Ocna Mureş, strada Colonia peste Mureş, nr. 9, aflat în domeniul public al UAT Ocna Mureș pentru activităţi economice (50 lei) și Caietul de sarcini (100 lei) aferente licitației pot fi achiziționate de la Secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Actele necesare pentru participarea la licitație se pot depune la secretariatul unității, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, până cel târziu în data de 29.01.2018 ora 14.00.

Licitația va avea loc în data de 30.01.2018 ora 11.00 la sediul unității școlare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0732 226 688.

ANUNȚ LICITAȚIE DACIA LOGAN

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 26.09.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație DACIA LOGAN]

ANUNȚ REPARAȚII STRĂZI

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ – COD CPV 45233251-3”. Suma maximă disponibilă este de 430000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.08.2018 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 24.08.2018 ora 11.00.
Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1029471 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
Cuantumul garanţiei de participare este de: 4300 lei
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

[Vezi Anunț]

[Vezi Caiet de sarcini]

[Vezi Listă lucrări]

[Vezi Model contract]

ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 01.08.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE a deșeurilor de fier vechi rezultate din dezafectarea unor instalații și casarea unor bunuri proprietate a orașului Ocna Mureș.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație deșeuri fier vechi]

ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 04.07.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea bunurilor rezultate din dezafectarea şi casarea unor mijloace fixe aparţinând Primariei orasului Ocna Mureş (deșeuri fier vechi).

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație deșeuri fier vechi]

ANUNȚ LICITAȚIE IFRON 204D

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 20.06.2018, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea utilajului IFRON 204 D cu numărul de imatriculare AB-02-XRV, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

[Vezi Caiet de sarcini licitație IFRON 204D]

ANUNȚ „Licitație pășuni”

Primăria orașului Ocna Mureș anunță că licitația pentru închirierea unor pășuni din data de 19.05.2017 se amână pentru data de 25.05.2017 la aceeași oră, locație, în aceleași condiții și sectoare de parcelare.

Înapoi sus