Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș


Achiziții publice Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Achiziții publice
Orașul Ocna Mureș


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT PERSOANE - COD CPV 60130000-8     |     12 SEPTEMBRIE 2018 - 14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT PERSOANE - COD CPV 60130000-8

       Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE - COD CPV 60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)”. Suma maximă disponibilă este de 121.800,00 lei, fără TVA (4.200,00 lei/lună, pentru o perioadă estimată de 29 de luni). În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 05.10.2018 ora 10.00.
       Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 05.10.2018 ora 11.00.
       Documentația de achiziție este publicată în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1038259, precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
       Garanția de participare la licitație este de 1.200,00 lei și poate fi achitată în contul RO94TREZ45006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud, beneficiar Oras Ocna Mureș, CUI 4563228 sau la casieria Achizitorului.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

  [Vezi Documentație de achiziție]
  [Vezi Clarificări 1]


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CATERING     |     12 SEPTEMBRIE 2018 - 14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CATERING

        Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze SERVICII DE CATERING – HRANĂ PENTRU BENEFICIARI - COD CPV 5552000-1 - Servicii de catering (Rev.2).
       Suma maximă disponibilă este de 25.8720,00 lei, fără TVA.
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 19.09.2018 ora 10.00.
       Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 19.09.2018 ora 11.00.
       Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1034130 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
       Cuantumul garanţiei de participare este de: 2.500 lei.
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa ocnamures2005@yahoo.com.

  [Vezi Caiet sarcini]

  [Vezi Clarificare 1]


 • ANUNȚ LICITAȚIE REPARAȚII STRĂZI     |     14 AUGUST 2018 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ REPARAȚII STRĂZI

        Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ - COD CPV 45233251-3”. Suma maximă disponibilă este de 430000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.08.2018 ora 10.00.
       Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 24.08.2018 ora 11.00.
       Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1029471 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
       Cuantumul garanţiei de participare este de: 4300 lei
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

  [Vezi Anunț]

  [Vezi Caiet de sarcini]

  [Vezi Listă lucrări]

  [Vezi Model contract]

  [Vezi Model formulare]  [Vezi Răspuns clarificări - 21.08.2018]

  [Vezi Listă cantități - 21.08.2018]

  [Erata]


 • ANUNȚ „Achiziție materiale de curățenie”    |     07 MAI 2018-12:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție materiale de curățenie”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale de curăţenie.
      Suma maximă disponibilă este de 8486,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 14.05.2018, ora 10:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE – etapa de analiza a documentelor depuse la registratura – TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “PRODUSE DE CURĂŢENIE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”. NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE.
      OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 07.04.2017, ora 10:00
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice. Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Iniţieri proceduri de achiziţie/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă Oraşul Ocna Mureş, cod CPV 39831240-0, nr. anunț ADV1007856, sau pe adresa de e-mail ocnamures2005@yahoo.com , persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Documentație]

  [Vezi Clarificare 1]


 • ANUNȚ „Achiziție consumabile pentru imprimare și copiatoare”    |     04 MAI 2018-12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție consumabile pentru imprimare și copiatoare”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoare.
      Suma maximă disponibilă este de 42.018,80 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 11.05.2018, ora 10:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE – etapa de analiză a documentelor depuse la registratură – TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ.
      OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE ŞI COPIATOARE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”.
      NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE.
      OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 11.05.2018, ora 11:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice. Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Iniţieri proceduri de achiziţie/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă Oraşul Ocna Mureş, cod CPV 30125100-2, nr. anunţ ADV1007433, sau pe adresa de e-mail ocnamures2005@yahoo.com, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Caiet Sarcini]

  [Vezi Formulare - fișier în format .docx]

  [Vezi Contract]

  [Vezi clarificări 1]

  [Vezi clarificări 2]


 • ANUNȚ „Achiziție accesorii de birou și papetărie”    |     21 NOIEMBRIE 2017-13:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție accesorii de birou și papetărie”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.
      Suma maximă disponibilă este de 17.587,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 27.11.2017, ora 10:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL DECLARAT CLASAT PE PRIMUL LOC DUPĂ APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE “PREŢUL CEL MAI SCĂZUT” TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI CLASAMENTULUI INTERMEDIAR, SĂ ÎNCARCE OFERTA SA ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢUL TOTAL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, CU DENUMIREA “PACHET RECHIZITE OCNA MUREŞ”.
      NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN SEAP ÎN TERMENUL PREVĂZUT VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI.
      OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 27.11.2017 ORA 11:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ Reluare „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”    |     09 NOIEMBRIE 2017-08:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ Reluare „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI - COD CPV 22110000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 428,57 lei, fără TVA (450,00 lei cu tva).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 14.11.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”    |     30 OCTOMBRIE 2017-11:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI - COD CPV 22110000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 428,57 lei, fără TVA (450,00 lei cu tva).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 13.10.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”    |     10 OCTOMBRIE 2017-15:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI - COD CPV 22110000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 260,50 lei, fără TVA (310,00 LEI CU tva).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 13.10.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Uioara de Sus”    |     18 SEPTEMBRIE 2017-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Uioara de Sus”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Uioara de Sus - COD CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor”. Suma maximă disponibilă este de 16.790.00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 25.09.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]
  [Vezi Contract]
  [Vezi Clarificări 1]
  [Vezi Clarificări 2]
  [Vezi Clarificări 3]


 • ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Rîului din oraşul Ocna Mureş”    |     18 SEPTEMBRIE 2017-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Rîului din oraşul Ocna Mureş”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare străzi Memorand, Mihai Viteazu, Şt. O. Iosif, Vadului şi Rîului din oraşul Ocna Mureş - COD CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor”.
      Suma maximă disponibilă este de 8.403,36 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 25.09.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]
  [Vezi Contract]
  [Vezi Clarificări 1]


 • ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Cisteiul de Mureş”    |     18 SEPTEMBRIE 2017-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Cisteiul de Mureş”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reparaţii şi consolidare Şcoală primară Cisteiul de Mureş - COD CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor”.
      Suma maximă disponibilă este de 12.019,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 25.09.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ». Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]
  [Vezi Contract]
  [Vezi Clarificări 1]
  [Vezi Clarificări 2]
  [Vezi Clarificări 3]


 • ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru lucrări de reparaţii Grădiniţă cu program normal Cisteiul de Mureş”    |     18 SEPTEMBRIE 2017-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție Servicii de Dirigenţie de şantier pentru lucrări de reparaţii Grădiniţă cu program normal Cisteiul de Mureş”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de Dirigenţie de şantier pentru lucrări de reparaţii Grădiniţă cu program normal Cisteiul de Mureş - COD CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor”.
      Suma maximă disponibilă este de 6.604,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 25.09.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]
  [Vezi Contract]
  [Vezi Clarificări 1]
  [Vezi Clarificări 2]
  [Vezi Clarificări 3]


 • ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”    |     24 AUGUST 2017-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție cărți pentru fondul de carte al Bibliotecii Orășenești”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze CĂRŢI PENTRU FONDUL DE CARTE AL BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI - COD CPV 22110000-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 714,29 lei, fără TVA (750,00 LEI CU tva).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, pâna în data de 30.08.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ „Achiziție lucrări de marcaj rutier”    |     21 AUGUST 2017-15:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție lucrări de marcaj rutier”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „LUCRĂRI DE MARCAJ RUTIER - COD CPV 45233221-4”.
      Suma maximă disponibilă este de 42.016,81 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta în SEAP, respectând prevederile Caietului de sarcini, în cadrul catalogului de produse/servicii/lucrări, până în data de 25.08.2017.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii ».
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589, persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

  [Vezi Caiet Sarcini]


 • ANUNȚ „Achiziție servicii de proiectare faza DALI”    |     28 APRILIE 2017-12:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție servicii de proiectare faza DALI”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de proiectare faza DALI privind reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş” .
      Suma maximă disponibilă este de 72.000,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 02.05.2017, ora 12:00.
      AVÂND ÎN VEDERE CĂ PROCEDURA SE VA FINALIZA PRIN ACHIZIŢIA DIRECTĂ ONLINE A SERVICIILOR DE PROIECTARE, OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI PRIMEI ETAPE A PROCEDURII, SĂ ÎŞI PREZINTE OFERTA ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢUL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. În cadrul “SPECIFICAŢIILOR TEHNICE” OFERTANTUL VA SCRIE DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR, DURATĂ SPECIFICATĂ ÎN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. NEPREZENTAREA OFERTEI ÎN SEAP SAU PREZENTAREA LA ALT PREŢ SAU DURATĂ DECÂT CELE DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI. OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 02.05.2017, ora 12:30.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale pot fi solicitate la adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractanta orasul Ocna Mureș, cod CPV 71322000-1, nr. notificare 90332, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ „Achiziție consumabile imprimante și copiatoare”    |     03 APRILIE 2017-15:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție consumabile imprimante și copiatoare”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoare
      Suma maximă disponibilă este de 21008,40 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 07.04.2017, ora 11:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE ŞI COPIATOARE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”. NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE. OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 07.04.2017 ORA 12:00
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă oraşul Ocna Mureş, cod CPV 30125100-2, nr. notificare 84385, sau pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Caiet Sarcini]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Modele formulare]
  [Clarificare]
  [Clarificare]


 • ANUNȚ „Achiziție servicii proiectare”    |     03 APRILIE 2017-10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție servicii proiectare”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare pentru amenajarea unei pieţe industriale.
      Suma maximă disponibilă este de 16.806,72 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 07.04.2017, ora 10:00.
      AVÂND ÎN VEDERE CĂ PROCEDURA SE VA FINALIZA PRIN ACHIZIŢIA DIRECTĂ ONLINE A SERVICIILOR DE PROIECTARE, OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI PRIMEI ETAPE A PROCEDURII, SĂ ÎŞI PREZINTE OFERTA ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢUL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. În cadrul “SPECIFICAŢIILOR TEHNICE” OFERTANTUL VA SCRIE DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR, DURATĂ SPECIFICATĂ ÎN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. NEPREZENTAREA OFERTEI ÎN SEAP SAU PREZENTAREA LA ALT PREŢ SAU DURATĂ DECÂT CELE DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI. OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 07.04.2017, ora 11:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractanta orasul Ocna Mureș, cod CPV 71322000-1, nr. notificare 84121, sau pot fi solicitate la adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro , persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Caiet Sarcini]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Modele formulare]


 • ANUNȚ „Achiziție materiale curățenie”    |     03 APRILIE 2017-10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție materiale curățenie”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze materiale de curăţenie.
      Suma maximă disponibilă este de 2.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 07.04.2017, ora 09:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CADRUL ETAPEI INTERMEDIARE TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI ETAPEI, SĂ ÎNCARCE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, OFERTA SA, LA VALOAREA TOTALĂ A OFERTEI DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. OFERTA SE VA ÎNCĂRCA SUB FORMĂ DE PACHET DE PRODUSE, CU DENUMIREA “PRODUSE DE CURĂŢENIE PENTRU PRIMĂRIA OCNA MUREŞ”. NEÎNCĂRCAREA OFERTEI ÎN CADRUL CATALOGULUI SEAP ÎN TERMENUL SPECIFICAT, SAU ÎNCĂRCAREA LA ALTĂ VALOARE DECÂT CEA DIN OFERTA DETALIATĂ DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ, VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE. OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 07.04.2017, ora 10:00
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunţuri având ca autoritate contractantă oraşul Ocna mureş, cod CPV 39831240-0, nr. notificare 84135, sau pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Caiet Sarcini]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Modele formulare]


 • ANUNȚ „Achiziție servicii catering”    |     11 NOIEMBRIE 2016-13:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție servicii catering”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de catering.
      Suma maximă disponibilă este de 3.125,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 21.11.2016, ora 10:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI PRIMEI ETAPE A PROCEDURII, SĂ ÎŞI PREZINTE OFERTA ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢUL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. NEPREZENTAREA OFERTEI ÎN SEAP SAU PREZENTAREA LA ALT PREŢ DECÂT CEL DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI.
      OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 21.11.2016 ORA 11:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă orasul Ocna Mureș, cod CPV 55520000-1, nr. notificare 62927, sau pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Caiet Sarcini]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Modele formulare]


 • ANUNȚ „Achiziție accesorii de birou și papetărie”    |     26 OCTOMBRIE 2016-15:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Achiziție accesorii de birou și papetărie”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze accesorii de birou şi papetărie.
      Suma maximă disponibilă este de 14.166,66 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei până în data de 01.11.2016, ora 10:00.
      Având în vedere că finalizarea achiziţiei se va face prin cumpărarea produselor din cadrul catalogului cu produse/servicii/lucrări din SEAP, OFERTANTUL DECLARAT CÂŞTIGĂTOR TREBUIE CA, ÎN TERMEN DE MAXIM 24 DE ORE DE LA DATA COMUNICĂRII REZULTATULUI PROCEDURII, SĂ ÎNCARCE TOATE PRODUSELE DIN CADRUL OFERTEI PREZENTATE ÎN SEAP, ÎN CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCRĂRI, LA PREŢURILE DIN OFERTA DEPUSĂ LA REGISTRATURĂ. LIPSA UNUI PRODUS DIN CADRUL CATALOGULUI SEAP VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI.
      OFERTELE SE VOR DESCHIDE îN DATA DE 01.11.2016 ORA 11:00
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă orașul Ocna Mureș, cod CPV 30192000-1, nr. notificare 57586, sau pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro , persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Formular ofertă]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Declarație de participare independentă]
  [Vezi Anexa 4 - Scrisoare de înaintare]
  [Vezi Anexa 5 - Caiet de sarcini]


 • ANUNȚ „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”    |     05 OCTOMBRIE 2016-16:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Suma maximă disponibilă este de 29.166,67 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta până în data de 10.10.2016.
      OFERTA FINANCIARĂ va fi prezentată în SEAP, în cadrul catalogului cu lucrări, produse şi servicii, sub codul CPV 45431000-7, sub denumirea „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Detalierea ofertei, respectiv Formularul de la ANEXA 1, Listele cu cantităţile de lucrări (Anexa 4) precum şi celelalte documente de calificare se transmit pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, sub aceeaşi denumire - „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă oraşul Ocna Mureş, cod CPV45431000-7, nr. notificare 52913, sau la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Formular ofertă]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Declarație de participare independentă]
  [Vezi Anexa 4 - Listă cantități lucrări]
  [Vezi Anexa 5 - Caiet de sarcini]


 • ANUNȚ „Lucrări de cadastru agricol”    |     16 SEPTEMBRIE 2016-14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Lucrări de cadastru agricol”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de cadastru având ca obiect „Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru”” pe 4 sectoare cadastrale, 2.200 parcele/imobile, suprafaţă totală 1.330,65 Ha, pe raza UAT Ocna Mureş, în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.35/2016.
      Având în vedere numărul mare de imobile și perioada relativ scurtă pentru elaborare, ofertanţii pot depune ofertă pentru una sau mai multe sectoare, cu specificarea în catalogul SEAP a numărului de sector /sectoare ofertat.
      Valoarea estimată fără TVA este de 110.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta până în data de 20.09.2016.
      Oferta financiară va fi prezentată în SEAP, în cadrul catalogului cu lucrări, produse şi servicii, sub codul CPV 71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2), sub denumirea „Servicii de cadastru având ca obiect „Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru”” pe raza UAT Ocna Mureş, în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.35/2016.
      Detalierea ofertei, precum şi celelalte documente de calificare se transmit pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, sub aceeaşi denumire.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro, la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă oraşul Ocna Mureş, cod CPV 71354300-7, nr. notificare 49558, sau la numărul de telefon 0258870801, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Formular ofertă]
  [Vezi Anexa 2 - Invitație participare]
  [Vezi Anexa 3 - Limită UAT Ocna Mureș - format dxf]
  [Vezi Anexa 4 - Anexă grafică Ocna Mureș]
  [Vezi Anexa 5 - Sectorul 1]
  [Vezi Anexa 6 - Sectorul 2]
  [Vezi Anexa 7 - Sectorul 3]
  [Vezi Anexa 8 - Sectorul 4]


 • ANUNȚ „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş - ANULATĂ”    |     14 SEPTEMBRIE 2016-07:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş - ANULATĂ”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Suma maximă disponibilă este de 18.333,33 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta până în data de 21.09.2016.
      OFERTA FINANCIARĂ va fi prezentată în SEAP, în cadrul catalogului cu lucrări, produse şi servicii, sub codul CPV 45431000-7, sub denumirea „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Detalierea ofertei, respectiv Formularul de la ANEXA 1, Listele cu cantităţile de lucrări (Anexa 4) precum şi celelalte documente de calificare se transmit pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, sub aceeaşi denumire - „Lucrări de reparaţii platformă acces în Cimitirul orăşenesc din Ocna Mureş”.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă oraşul Ocna Mureş, cod CPV45431000-7, nr. notificare 48804, sau la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Formular ofertă]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Declarație de participare independentă]
  [Vezi Anexa 4 - Listă cantități lucrări]
  [Vezi Anexa 5 - Caiet de sarcini]


 • ANUNȚ “Lucrări de reparaţii la acoperişul clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Clubul oamenilor vârstnici din Ocna Mureş”    |     09 SEPTEMBRIE 2016-13:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ “Lucrări de reparaţii la acoperişul clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Clubul oamenilor vârstnici din Ocna Mureş”

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparaţii la acoperişul clădirii unde se desfăşoară activitatea Clubului Oamenilor Vârstnici.
      Suma maximă disponibilă este de 20.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta până în data de 16.09.2016.
      OFERTA FINANCIARĂ va fi prezentată în SEAP, în cadrul catalogului cu lucrări, produse şi servicii, sub codul CPV 45261000-4, sub denumirea „Lucrări reparații acoperiș Ocna Mureș”.
      Detalierea ofertei, respectiv Formularul de la ANEXA 1, Listele cu cantităţile de lucrări (Anexa 4) precum şi celelalte documente de calificare se transmit pe adresa de e-mail achizitii@primariaocnamures.ro, sub aceeaşi denumire - „Lucrări reparații acoperiș Ocna Mureș”.
      Caietul de sarcini al achiziţiei împreună cu anexele sale stau la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul Primăriei Ocna Mureş, www.primariaocnamures.ro , la secţiunea Achiziţii publice.
      Informaţii suplimentare se pot obţine în SEAP, secţiunea Documente/publicitate anunțuri având ca autoritate contractantă orașul Ocna Mureș, cod CPV45261000-4, nr. notificare 48392, sau la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

  [Vezi Anexa 1 - Formular ofertă]
  [Vezi Anexa 2 - Contract]
  [Vezi Anexa 3 - Declarație de participare independentă]
  [Vezi Anexa 4 - Listă cantități lucrări]
  [Vezi Anexa 5 - Caiet de sarcini]


 • ANUNȚ    |     17 IUNIE 2016-13:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de relocare LEA 0,4 kV şi 20kV de pe str. 9 Mai din oraşul Ocna Mureş” cod CPV: 45310000-3 – Lucrări de instalaţii electrice.
      Suma maximă disponibilă este de 151.824,67 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestaorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, până în data de 28.06.2016, ora 10.00.
      Documentaţia de achiziţie stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş sau poate fi solicitată la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258 870 257, 0733 670 582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolae. • ANUNȚ    |     31 MAI 2016-12:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

      Anunţăm toţi operatorii economici interesaţi că procedura de achiziţie pentru „Sistem de supraveghere şi alarmare pentru clădirea „Centrului educaţional Egalitate de Şanse”” a fost reluată, în aceleaşi condiţii ca şi procedura iniţială.
      Noul termen de depunere a ofertelor este de 06.06.2016, ora 09.00, deschiderea acestora având loc la aceeaşi dată, ora 10.00.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel. • ANUNȚ    |     27 MAI 2016-08:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de catering pentru beneficiarii proiectului “Centrul educaţional Egalitate de Şanse””.
      Suma maximă disponibilă este de 17.504,13 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 03.06.2016 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile. • ANUNȚ    |     27 MAI 2016-08:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de mentenanţă tehnică website aferent proiectului “Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 166.66 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 03.06.2016 ora 09:00.
      Documentația de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile. • ANUNȚ    |     24 MAI 2016-15:05     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ

      Anunţăm toţi operatorii economici interesaţi că procedura de achiziţie pentru „Sistem de supraveghere şi alarmare pentru clădirea „Centrul Educaţional Egalitate de Şanse” se suspendă.
      Reluarea procedurii va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi printr-un nou anunţ.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel. • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 MAI 2016-13:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 13L/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Sistem de supraveghere şi alarmare pentru clădirea “Centrului educaţional Egalitate de Şanse””.
      Suma maximă disponibilă este de 12.500,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 27.05.2016 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.05.2016 ora 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Ocna Mureş
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile. • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     14 MAI 2016-11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii socio-medicale”, CPV: 85300000-2 servicii de asistenţă socială şi servicii conexe.
      Suma maximă disponibilă: 9.300,00 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.05.2016, ora 10:00. Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871257, persoană de contact d-na jurist Popa Ileana Lavinia. • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     07 APRILIE 2016-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze indicatoare rutiere, (inclusiv dispozitive de prindere), necesare reglementării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în oraş şi în localităţile componente şi aparţinătoare.
      Suma maximă disponibilă este de 4.166,67 lei fără TVA (5.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 14.04.2016 ora 12.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     07 APRILIE 2016-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze o tocătoare cu braţ hidraulic.
      Suma maximă disponibilă este de 52.845,33 lei, respectiv 63.414.40 lei cu TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de utilaje similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 14.04.2016 ora 11.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     07 APRILIE 2016-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze o remorcă pentru tractor.
      Suma maximă disponibilă este de 37.746,67 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de utilaje similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 14.04.2016 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     04 APRILIE 2016-12:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Întocmire Studiu de Fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)” pentru obiectivul „Reabilitare drumuri de exploataţie agricolă în Oraşul Ocna Mureş, Judeţul Alba”.
      Suma maximă disponibilă este de 50.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 11.04.2016 ora 10:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 APRILIE 2016-13:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare” la Şcoala Primară Uioara de Sus.
      Suma maximă disponibilă este de 30.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.04.2015 ora 11:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 APRILIE 2016-13:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare” la Şcoala Primară Cisteiul de Mureş.     Suma maximă disponibilă este de 28.500,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.04.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 APRILIE 2016-13:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de întocmire a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi a autorizaţiei sanitare” la Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 12.500,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.04.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     17 MARTIE 2016-13:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Echipamente IT şi echipamente electronice în cadrul Primăriei Ocna Mureş”, CPV 30213300-8, CPV 32323100-4, CPV 30232110-8, CPV 30232100-8.
      Suma maximă disponibilă: 14.166,66 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 23.03.2016, ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ing.Popescu Răzvan.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     14 MARTIE 2016-14:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii socio-medicale”, CPV: 85300000-2 servicii de asistenţă socială şi servicii conexe.
      Suma maximă disponibilă: 23.952,00 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 18.03.2016, ora 10:00. Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec.Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     14 MARTIE 2016-14:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Tichete sociale pentru grădiniţă”, în baza prevederilor Legii 248/2015.
      Suma maximă disponibilă: 30.060,00 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: 29.460,00 lei bugetul de stat, 600,00 lei bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 18.03.2016, ora 09:00. Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec.Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     4 MARTIE 2016-12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de Ecarisaj în oraşul Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 20.833,33 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 16.03.2016 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     3 MARTIE 2016-11:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de „Dirigenţie de şantier - modernizare străzi Velenţa şi Deltei din Războieni Cetate, până la limita teritorială a localităţii".
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 17.03.2016 ora 10.00.
      Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 5.000,00 lei cu TVA.
      Garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM) din valoarea contractului, fără TVA.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     3 MARTIE 2016-11:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de modernizare a străzilor Abatorului, General Dragalina, Z. Bârsan, M. Kogălniceanu şi G. Coşbuc din oraşul Ocna Mureş".
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 17.03.2016 ora 09.00.
      Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 5.000,00 lei cu TVA.
  Garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM) din valoarea contractului, fără TVA.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     22 FEBRUARIE 2016-11:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ - COD CPV 45233251-3”.
      Suma maximă disponibilă este de 375.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 07.03.2016 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0745399837, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     02 FEBRUARIE 2016-15:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de „Dirigenţie de şantier pentru lucrările de modernizare a străzilor 9 Mai şi A. Iancu din oraşul Ocna Mureş".
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 10.02.2016 ora 09.00.
      Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 5.000,00 lei cu TVA.
      Garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM) din valoarea contractului, fără TVA.
  Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 FEBRUARIE 2016-13:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE MARCAJ RUTIER - COD CPV 45233221-4.
      Suma maximă disponibilă este de 41.666,67 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 10.02.2016 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0745399837, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 FEBRUARIE 2016-10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze produse de balastieră – nisip şi sort.
      Suma maximă disponibilă este de 50.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.02.2016 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     01 FEBRUARIE 2016-10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Consumabile pentru imprimante şi copiatoare”.
      Suma maximă disponibilă este de 40.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.02.2016 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Popescu Răzvan.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     14 DECEMBRIE 2015-16:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Continuare lucrări de modernizare Parc oraş Ocna Mureş” în vederea amenajării Parcului Central din oraşul Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 294.548,87 lei, inclusiv TVA (237.539,41 fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 21.12.2015 ora 11.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     2 DECEMBRIE 2015-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş”, necesare actualizării valorii contabile a acestora.
      Suma maximă disponibilă este de 23.387,10 lei, fără TVA (29.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 10.12.2015 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     2 DECEMBRIE 2015-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Consumabile pentru imprimante şi copiatoare”.
      Suma maximă disponibilă este de 40.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 10.12.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Popescu Răzvan.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     27 NOIEMBRIE 2015-11:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de Extindere reţea electrică pe str. Ciocârliei din oraşul Ocna Mureş”, Cod CPV: 71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică, Cod CPV: 45231400-9 - Lucrări de construcţii de linii electrice.
      Suma maximă disponibilă: 70.000 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 10.12.2015, ora 10.00.
      Documentația de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-l Sanislav Nicolae.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     25 NOIEMBRIE 2015-10:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Produse de arhivare” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 79995100 – servicii de arhivare.
      Suma maximă disponibilă este de 4.838,71 lei fără TVA, respectiv 6.000 lei cu TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 03.12.2015 ora 12:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoară Florin Ovidiu, precum şi d-na Popa Ileana Lavinia, în calitate de manager de proiect.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     15 NOIEMBRIE 2015-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Arbori ornamentali”, CPV: Cod CPV: 02512000 – 5 „Arbori”.
      Suma maximă disponibilă: 18.000 lei, TVA inclus.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 16.11.2015, ora 09.00.
      Documentația de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa contact@primariaocnamures.ro.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     11 NOIEMBRIE 2015-14:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare de studii, în vederea elaborării unui studiu de coexistenţă pentru avizare PUG Ocna Mureş.
       Suma maximă disponibilă este de 10.000,00 lei, fără TVA (12.400,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 18.11.2015 ora 10,00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     05 NOIEMBRIE 2015-15:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire a Căminului Cultural din localitatea Războieni” – proiectare + execuţie.
      Suma maximă disponibilă este de 13.000,00 lei, fără TVA (16.200,00 lei TVA).
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 10.11.2015 ora 12.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     03 NOIEMBRIE 2015-11:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze indicatoare rutiere,(inclusiv dispozitive de prindere), necesare reglementării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în oraş şi în localităţile componente şi aparţinătoare.
      Suma maximă disponibilă este de 10.483,87 lei, fără TVA (13.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 10.11.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     23 OCTOMBRIE 2015-13:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Produse de arhivare” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 79995100 – servicii de arhivare.
      Suma maximă disponibilă este de 4.838,71 lei fără TVA, respectiv 6.000 lei cu TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 30.10.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 OCTOMBRIE 2015-15:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea asigurării iluminatului festiv de sarbători, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să organizeze achiziţia de „Produse pentru iluminat festiv şi de lucrări de montare – conectare la reţeaua electrică a produselor de iluminat festiv” cod CPV: 31527260-6 – sisteme de iluminat; 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice.
      Suma maximă disponibilă este de 50.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări, respectiv furnizorii de produse de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau la adresa de e-mail ocnamures2005@yahoo.com până în data de 27.10.2015 ora 09:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     05 OCTOMBRIE 2015-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze “Accesorii de birou şi papetărie”.
      Suma maximă disponibilă este de 12.000,00 lei fără TVA (15.789,00 lei inclusiv TVA).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 12.10.2015 ora10.00. Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.     Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Vancea Nicolae.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     23 SEPTEMBRIE 2015-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze coşuri de gunoi stradale, metalice,(inclusiv dispozitive de prindere), necesare menţinerii curăţeniei în oraş.
      Suma maximă disponibilă este de 24.193,55 lei, fără TVA (30.000,00 lei TVA).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 30.09.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     23 SEPTEMBRIE 2015-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare de studii, în vederea elaborării unui studiu de coexistenţă pentru avizare PUG Ocna Mureş.
     Suma maximă disponibilă este de 10.000,00 lei, fără TVA (12.400,00 lei cu TVA).
     În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 29.09.2015 ora 09.00.
     Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
     Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     23 SEPTEMBRIE 2015-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de elaborare de studii, în vederea elaborării unui studiu de evaluare de impact de mediu pentru avizare PUG Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 8.000,00 lei, fără TVA (9.920,00 lei cu TVA).
       În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 29.09.2015 ora 10:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     22 SEPTEMBRIE 2015-14:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de organizare evenimente” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ –ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV:79952100-3 – servicii de organizare evenimente.
      Suma maximă disponibilă este de 12.096,78 lei fără TVA (15.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 29.09.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     21 SEPTEMBRIE 2015-15:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare, în vederea întocmirii unui proiect pentru modernizarea străzilor Abatorului, General Dragalina, Zaharia Bârsan, M. Kogălniceanu şi G. Coşbuc din oraşul Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 30.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.09.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     21 SEPTEMBRIE 2015-15:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de proiectare, în vederea întocmirii unui proiect pentru modernizare a străzilor Velenţa şi Deltei din Războieni Cetate, până la limita teritorială a localităţii.
      Suma maximă disponibilă este de 30.000,00 lei, inclusiv TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.09.2015 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     16 SEPTEMBRIE 2015-14:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze o sărăriţă tractată (inclusiv cuplă reglabilă de prindere la tractor), necesară împrăştierii materialului antiderapant pe drumurile din oraş, pe perioada iernii.
      Suma maximă disponibilă este de 56.451,61 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de utilaje similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail, pe adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 21.09.2015 ora 12.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     06 AUGUST 2015-13:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Centrului educaţional Egalitate de Şanse, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Accesorii de birou şi papetărie”.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 17.08.2015 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 11.600,00 lei fără TVA, asigurată din fonduri europene.
      Garanţia de participare este de 200 lei iar garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM).
      Garanţiile pot fi constituite în oricare din modurile prevăzute de OUG 34/2006.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801,persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     05 AUGUST 2015-10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 13L/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 72.625,32 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 17.08.2015 ora 10:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.08.2015 ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     22 IULIE 2015-13:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii Centrului educaţional Egalitate de Şanse, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Accesorii de birou şi papetărie”.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.07.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 11.600,00 lei fără TVA, asigurată din fonduri europene.
      Garanţia de participare este de 200 lei iar garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM).
      Garanţiile pot fi constituite în oricare din modurile prevăzute de OUG 34/2006.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel. • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 IULIE 2015-15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de „Dirigenţie de şantier pentru lucrările de modernizare a străzii Digului din oraşul Ocna Mureş".
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.07.2015 ora 09.00.
      Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 5.000,00 lei fără TVA.
      Garanţia de bună execuţie este de 10% (5% în cazul IMM) din valoarea contractului, fără TVA.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     24 IUNIE 2015-16:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii medicale”, CPV: 85148000-8 - servicii de control medical.
     Suma maximă disponibilă: 2.651,61 lei fără TVA.
     Sursa de finanţare: bugetul local.
     Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
     În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 01.07.2015, ora 10:00. Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau poate fi solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
     Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-na jurist Popa Ileana.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     15 IUNIE 2015-14:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 13L/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Echipament IT şi echipament electronic pentru proiectul “Centrul educaţional Egalitate de Şanse” ”.
      Suma maximă disponibilă este de 34.535,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 22.06.2015 ora 10:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.06.2015 ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ PRELUNGIRE DATA DEPUNERE OFERTE    |     8 IUNIE 2015-10:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Data de depunere a ofertelor pentru achiziția „LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ” - COD CPV 45233251-3 se prelungește până la 12.06.2015 ora 10.00.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     2 IUNIE 2015-12:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ” - COD CPV 45233251-3.
      Suma maximă disponibilă este de 310.743,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 09.06.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     19 MAI 2015-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse”, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze mobilier de birou pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 12.256,45 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 26.05.2015 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 26.05.2015 ora 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     21 APRILIE 2015-10:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de medicina muncii”, CPV: 85147000-1 - servicii de medicina muncii.
      Suma maximă disponibilă: 13.841 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.04.2015, ora 11:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-na director Onac Aida.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     31 MARTIE 2015-17:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de medicina muncii”, CPV: 85147000-1 - servicii de medicina muncii.
      Suma maximă disponibilă: 13.841 lei fără TVA.
      Sursa de finanţare: bugetul local.
      Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.04.2015, ora 09:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-na director Onac Aida.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     31 MARTIE 2015-17:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de protecţia muncii.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 08.04.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 6.451,61 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind bugetul local.
      Criteriul de atribuire: „preţul cel mai scăzut”.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon sau 0258/871217, persoană de contact d-na ec. Onac Aida.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     19 MARTIE 2015-15:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru înfiinţarea Centrului multifuncţional de sănătate, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de topografie, în vederea parcelării terenului înscris în CF 71312 şi apartamentarea Spitalului orăşenesc.
      Suma maximă disponibilă este de 20.000,00 lei cu TVA, respectiv 16.129,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.03.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d - nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     27 FEBRUARIE 2015-14:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Având în vedere că nu s-a depus nici o ofertă pentru achiziţia de „Produse de balastieră – nisip şi sort”, desfăşurată în data de 20.02.2015, Primăria oraşului Ocna Mureş va organiza o nouă licitaţie în data de 04.03.2015.
      Suma maximă disponibilă este de 36.290,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 04.03.2015 ora 10:00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     26 FEBRUARIE 2015-11:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Având în vedere că nu s-a depus nici o ofertă pentru achiziţia de „Lucrări de construcţie, instalaţii clădire „Centru educaţional Egalitate de şanse" în cadrul proiectului PEL095 finanţat în cadrul Apelului LOCAL RO10-CORAI”, desfăşurată în data de 25.02.2015, Primăria oraşului Ocna Mureş va organiza o nouă licitaţie în data de 05.03.2015.
      Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 324.870,00 lei fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 05.03.2015 ora 10:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei precum şi documentaţia tehnică a investiţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş sau poate fi transmisă prin e-mail în urma solicitărilor pe adresa ocnamures2005@yahoo.com.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 FEBRUARIE 2015-14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de ecarisaj în oraşul Ocna Mureş.
      Suma maximă disponibilă este de 8.000,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 27.02.2015 ora 09.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 FEBRUARIE 2015-14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii închiriere utilaje construcţii.
      Suma maximă disponibilă este de 20.100,00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 27.02.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 FEBRUARIE 2015-14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Materiale publicitare” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 “ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 22462000-6 – materiale publicitare.
      Suma maximă disponibilă este de 11.774,19 lei fără TVA (14.600,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 26.02.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     20 FEBRUARIE 2015-14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de realizare site” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 72413000-8 – servicii de proiectare de site-uri.
      Suma maximă disponibilă este de 2.419,35 lei fără TVA (3.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 26.02.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     19 FEBRUARIE 2015-13:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr.132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat încadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014,Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Lucrări de construcţie,instalaţii clădire - Centru educaţional Egalitate de şanse - în cadrul proiectului PEL095 finanţat în cadrul Apelului LOCAL RO10-CORAI”.
      Suma maximă disponibilă este de 324.870,00 lei.
      În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 25.02.2015 ora 09:00.
      Documentaţia de atribuire a achiziţiei precum şi documentaţia tehnică a investiţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se potobţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     19 FEBRUARIE 2015-13:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii dirigenţie de şantier pentru lucrări de construcţie, instalaţii clădire - Centru educaţional Egalitate de şanse - în cadrul proiectului PEL095 finanţat în cadrul Apelului LOCAL RO10-CORAI” - COD CPV 71520000-9 cu o valoare estimată (fără TVA) de 5.465,16 lei respectiv 1.279,82 euro.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 25.02.2015 ora 12.00.
      Documentaţia tehnico - economică a lucrărilor şi caietul de sarcini al achiziţiei stau la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     18 FEBRUARIE 2015-12:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Produse de papetărie” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 “ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 30192700-8 – papetărie.
      Suma maximă disponibilă este de 2.419.35 lei fără TVA (3.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.02.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     18 FEBRUARIE 2015-12:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze produsul „Laptop” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 30213100-6 – computere portabile.
      Suma maximă disponibilă este de 2.419.35 lei fără TVA (3.000,00 lei cu TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.02.2015 ora 10:00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE     |     18 FEBRUARIE 2015 - 10:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

  Ocna Mures


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE     |     18 FEBRUARIE 2015 - 10:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE

  Ocna Mures


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     16 FEBRUARIE 2015-11:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze produse de balastieră – nisip şi sort.
      Suma maximă disponibilă este de 36.290.00 lei, fără TVA.
      În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.02.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     03 FEBRUARIE 2015-12:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de topografie, în vederea inventarierii terenurilor deținute de Oraşul Ocna Mureş, inventariere obligatorie în conformitate cu Legea 165/2013.
      Suprafaţa ce trebuie inventariată este de aproximativ 1398,39 ha, împarţită în 6 de sectoare.
      Suma maximă disponibilă este de 11290,00 lei.
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 06.02.2015 ora 10.00.
      Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733 670 584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.


 • ANUNȚ ACHIZIȚIE    |     14 IANUARIE 2015-12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACHIZIȚIE


      Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de audit financiar pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de şanse”.
      Suma maximă disponibilă este de 1.300,00 lei, inclusiv TVA (1.048,38 lei fără TVA).
      În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.01.2015 ora 10.00.
      Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
      Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.   » 1 euro:	   4.8422 Lei
   » 1 dolar:	   4.4424 Lei
   » 1 liră sterlină: 5.4112 Lei
   » 100 forinţi:	   1.3856 Lei
   sursa: bnr.ro | 25.05.2020
vizite pe site:     |     ultima editare: 01 October 2018 15:31:09.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)