Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Consiliul Local
al Oraşului Ocna Mureş


Comisii de specialitate

 

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 54 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr. 393 din 28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 şi anexa nr. 2 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale, aprobat prin O.G.R. nr. 35 din 30 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, s-au organizat Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Ocna Mureş, pe domenii de activitate, după cum urmează:

Comisia nr. 1 mandat 2012-2016


Comisia pentru probleme economico-financiare, învăţământ, sănătate şi familie, protecţia socială a vârstnicilor, protecţia copilului, tineret şi sport, formată dintr-un număr de 9 membri, având următoarea componenţă:


		1.	PODARIU PAVEL - GLIGOR		PNL (PDL)
		2.	ARON MARIN					PNL 
		3.	BACIU IOAN					PNL (PDL)
		4.	HERŢEG HOREA				PP-DD
		5.	MARELE ADRIAN CRISTIAN		PNL (PDL)
		6.	OLTEAN-DAN GLIGOR			PSD 
		7.	NICOARĂ MARCELA ELENA		PNL (PDL)
		8.	ISPAS AUREL COSTICĂ			PC
		9.	VINŢELER ION					PNL (PDL)

Comisia nr. 2 mandat 2012-2016


Comisia pentru probleme juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, activităţi social-culturale, relaţia cu cultele, protecţia mediului şi turism, formată dintr-un număr de 9 membri, având următoarea componenţă:


		1.	PODARIU PAVEL GLIGOR		PNL (PDL)
		2.	LEAHU IOAN MIRCEA			PSD 
		3.	DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF		PNL 
		4.	STOICA ALIN SEBASTIAN		PNL (PDL)
		5.	MAN FLORIN AUGUSTIN			PSD 
		6.	JURJ CLAUDIA DACIANA		PP-DD
		7.	STĂNESCU VASILE				PNL (PDL)
		8.	COCIȘ DORIN			PNŢCD
		9.	BARBU IOAN DANIEL			PNL (PDL)

 


Comisia nr. 1 mandat 2016-2020


Comisia pentru probleme economico-financiare, învăţământ, sănătate şi familie, protecţia socială a vârstnicilor, protecţia copilului, tineret şi sport, formată dintr-un număr de 9 membri, având următoarea componenţă:


		1.	PODARIU PAVEL - GLIGOR		PNL 
		2.	ARON MARIN					PNL 
		3.	BACIU IOAN					PNL 
		4.	MIHĂIESCU RADU-CIPRIAN				PNL
		5.	MARCU RĂZVAN-CORNEL		ALDE
		6.	OLTEAN-DAN GLIGOR			PSD 
		7.	NICOARĂ MARCELA ELENA		PNL (PDL)
		8.	DAMIAN LIVIU RAREȘ			PMP
		9.	VINŢELER ION					PNL 

Comisia nr. 2 mandat 2016-2020


Comisia pentru probleme juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, activităţi social-culturale, relaţia cu cultele, protecţia mediului şi turism, formată dintr-un număr de 9 membri, având următoarea componenţă:


		1.	PODARIU PAVEL GLIGOR		PNL 
		2.	LEAHU IOAN MIRCEA			PSD 
		3.	MARELE ADRIAN-CRISTIAN 		PNL 
		4.	STOICA ALIN SEBASTIAN		PNL 
		5.	TECAR DAN-CIPRIAN			PNL 
		6.	OROSZHEGYI CSABA		UDMR
		7.	BUGNAR IOAN-VASILE			PSD 
		8.	BARTHA ANDREI-MUGUREL			ALDE
		9.	BARBU IOAN DANIEL			PNL 


i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 05 September 2016 10:34:10.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)