Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare
Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş
ceesom.ro

Consiliul Local
al Orașului Ocna Mureș


Hotărâri ale Consiliului Local Ocna Mureș din anul 2017


 

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).

descarca

Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind însușirea Hotărârii nr.13/2016 a Asociației ,,Apa Alba”privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 2/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind exprimarea acordului de preluare fără plată, din patrimoniul județului Alba în patrimoniul orașului Ocna Mureș, a bunurilor prevăzute în anexa listei de inventariere, aflate în cuprinsul adresei nr. 22328/V/A/5 din 16.12.2016 a Consiliului Județean Alba
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind excedentul bugetar al UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2016
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 4/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 5/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2016
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 6/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea modificării valorii TVA de la 20 % la 19% pentru contractele în derulare rămase de executat la 01.01.2017
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 7/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 8/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea contractului de arendare nr 2054 din14.02.2014, pe perioada 14.02.2017-13.02.2018
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 9/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru aprobarea Proiectului Tehnic întocmit de către S.C ROMASCO CONCEPT SRL pentru lucrarea „Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 10/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru anul 2016 pentru actvitatea desfășurată în cadrul instituției oraș Ocna Mureș, pentru Clubul Sportiv Ocna Mureș și pentru Unitatea Medico-Socială din orașul Ocna Mureș


descarca

Hotărârea nr. 11/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2017 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune


descarca

Hotărârea nr. 12/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea „Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș pentru perioada 2017-2030


descarca

Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea HCLOM NR 96/2016, începând cu 01.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 14/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr. 15872 din 14.11.2012 pentru apartamentul nr. 6 din bloc 3AB-73-ANL,sc.B, situat în Ocna Mureș, str.Colonia Monchim, nr. 12, începând cu data de 12.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 15/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind majorarea contribuției personale de întreținere datorată de către persoanele asistate în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș de la 850 lei/lună în prezent, la 1200 lei/lună, incepând cu luna februarie 2017


descarca

Hotărârea nr. 16/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor


descarca

Hotărârea nr. 17/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea transmiterii cotei de ½ părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului „Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”


descarca

Hotărârea nr. 18/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş”


descarca

Hotărârea nr. 19/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureş”


descarca

Hotărârea nr. 20/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Școala primară Uioara de Sus”


descarca

Hotărârea nr. 21/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2016


descarca

Hotărârea nr. 22/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind înscrierea în domeniul public al UAT Ocna Mureş a terenului în suprafață de 9 mp, situat administrativ la adresa din Ocna Mureș, Str. 9 Mai, nr 3, din incinta Pieței Agroalimentare a orașului Ocna Mureș, loc. nr. 3, jud. Albai s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site: 6845     |     ultima editare: 24 February 2017 11:47:26.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)