Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Consiliul Local
al Orașului Ocna Mureș


Hotărâri ale Consiliului Local Ocna Mureș din anul 2017


 

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).

descarca

Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind însușirea Hotărârii nr.13/2016 a Asociației ,,Apa Alba”privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru perioada 2017-2022
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 2/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind exprimarea acordului de preluare fără plată, din patrimoniul județului Alba în patrimoniul orașului Ocna Mureș, a bunurilor prevăzute în anexa listei de inventariere, aflate în cuprinsul adresei nr. 22328/V/A/5 din 16.12.2016 a Consiliului Județean Alba
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 3/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind excedentul bugetar al UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2016
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 4/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 5/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2016
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 6/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea modificării valorii TVA de la 20 % la 19% pentru contractele în derulare rămase de executat la 01.01.2017
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 7/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea și completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 8/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea contractului de arendare nr 2054 din14.02.2014, pe perioada 14.02.2017-13.02.2018
|   04.02.2017


descarca

Hotărârea nr. 9/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru aprobarea Proiectului Tehnic întocmit de către S.C ROMASCO CONCEPT SRL pentru lucrarea „Modernizare străzi Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Râului din orașul Ocna Mureș”
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 10/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuție pentru anul 2016 pentru actvitatea desfășurată în cadrul instituției oraș Ocna Mureș, pentru Clubul Sportiv Ocna Mureș și pentru Unitatea Medico-Socială din orașul Ocna Mureș
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 11/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2017 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 12/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea „Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș pentru perioada 2017-2030


|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea HCLOM NR 96/2016, începând cu 01.02.2017


|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 14/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr. 15872 din 14.11.2012 pentru apartamentul nr. 6 din bloc 3AB-73-ANL,sc.B, situat în Ocna Mureș, str.Colonia Monchim, nr. 12, începând cu data de 12.02.2017

|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 15/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind majorarea contribuției personale de întreținere datorată de către persoanele asistate în Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș de la 850 lei/lună în prezent, la 1200 lei/lună, incepând cu luna februarie 2017
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 16/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 17/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea transmiterii cotei de ½ părți asupra unui teren, din domeniul public al Orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș, în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea realizării obiectivului „Amenajare bază de tratament și agrement în Orașul Ocna Mureș”
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 18/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Şcoala primară Cisteiu de Mureş”
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 19/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea din bugetul Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureş”
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 20/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi cofinanţarea Oraşului Ocna Mureş pentru lucrarea „Reparaţii şi consolidare Școala primară Uioara de Sus”
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 21/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2016
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 22/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind înscrierea în domeniul public al UAT Ocna Mureş a terenului în suprafață de 9 mp, situat administrativ la adresa din Ocna Mureș, Str. 9 Mai, nr 3, din incinta Pieței Agroalimentare a orașului Ocna Mureș, loc. nr. 3, jud. Alba
|   04.03.2017


descarca

Hotărârea nr. 23/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”.
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 24/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE între oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş și județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a obiectivului „Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 25/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acordarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru lucrarea: „CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 26/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 27/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea art.1 al HCLOM nr.1/09.01.2017


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 28/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea Contractului de închiriere nr 18040 din 30.12.2009, la solicitarea chiriașului Vătu Traian, pentru spațiul situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.3 – compartimentul nr. 1 (piața agralimentară), jud. Alba
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 29/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru clarificarea termenului de aplicare a prevederilor HCLOM nr272/17.12.2015


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 30/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna ianuarie 2017
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 31/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea, începând cu 01.03.2017, a contractului de închiriere nr.8942/03.07.2014 încheiat între Orașul Ocna Mureș și Frânc Tudorica, chiriaș, în urma decesului titularului
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 32/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea obiectului repartiției care face obiectul art.1 lit.a) din HCLOM nr 197/29.09.2016 din spațiu locativ atribuit inițial identificat cu apartamentul nr.3, situat în Ocna Mureș, str. M. KOgălniceanu, nr.1, jud.Alba, cu spațiul locativ nou situat în str. Zaharia Bârsan, nr.6, ap.3, jud. Alba, în suprafață utilă totală de 22,63 mp
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 33/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an, începând cu 01.04.2017, a doi chiriaşi din bl 7AB-73-ANL, situat în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim , nr 12, jud. Alba, respectiv doamna Haiduc Mihaela şi domnul Armanca Vasile
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 34/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind renunțarea domnului Bîrcea Marius Ciprian la repartiția apartamentului nr. 2, situat în Ocna Mureș, str.Digului, nr.20, bl.3AB-72 ANL, scara A
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 35/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea transmiterii unui bun imobil şi terenului aferent din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în domeniul public al județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea modificării lungimii și traseului drumului judeţean DJ 107G - DJ 107D (Uioara de Sus)-Noşlac-Căptălan-Copand-Stâna de Mureş-Găbud-limita Jud. Mureş
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 36/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea și actualizarea HCLOM nr134/12.07.2016 de aprobare a documentației de licitație pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transporet a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 37/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate doamnei Prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 38/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2017, la nivelul orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 39/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea listei de priorități pentru locuințe convenabile pentru anul 2017


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 40/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind declasarea unui sector de drum din DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac - Captalan - Copand - Stana de Mures - Gabud - limita jud. Mures, situat în judeţul Alba
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 41/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2017
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 42/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate doamnei prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 43/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune între Orașul Ocna Mureș și numitul Decean Gheorghe, având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr. 4A, în suprafață de 24 mp
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 44/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind transmiterea unui bun imobil-clădire și terenul aferent-din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, în domeniul public al orașului Ocna Mureș și în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 45/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acordarea scutirii de la plata chiriei, începând cu data de 01.04.2017, pentru doamna Cozac Maria, titulara a contractului de inchiriere nr. 8943/03.07.2014, pentru spatial locativ situat in Ocna Mures, str. Zaharia Birsan, nr. 6, ap. 4, jud. Alba
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 46/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acceptarea donației domnului Engi Corneliu Ștefan și a doamnei Chiorean Andrea având ca obiect terenul arabil în suprafață de 506 mp, situat administrativ în extaravilanul localității Ocna Mureș- Uioara de Sus în locul numit „După Șură Benko” identificat cu CF. nr.72690- Ocna Mureș, nr. cadastral 72690 și număr parcelă 845/2/2
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 47/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind înscrierea în domeniul privat al UAT Orașul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafață de 742 mp. din acte și 745 mp. măsurată,înscris in C.F. nr. 79111 Ocna Mureș, nr. top. 625/2/10 situat administrativ în Cisteiu de Mureș, nr. 109J, jud. Alba
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 48/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind numirea (componența) comisiilor de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de concesiune sau închiriere a terenurilor sau spațiilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 49/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr. 16385 din 23.11.2012 , începând cu data de 03.04.2017, respectiv a contractului de închiriere nr.18/03.01.2017, începând cu 14.04.2017, pentru locuințele situate în Ocna Mureș, str. Digului, Bl.3AB 72ANL, Sc B
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 50/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea bugetului UAT Oraşul Ocna Mureş şi a Listelor de investiţii aferente anului 2017, conform anexelor nr. 1 – 24 care fac parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 51/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pentru anul 2017, conform anexelor 1-8


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 52/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice “Furnizare consumabile pentru imprimante şi copiatoare” cod CPV 30125100-2-CARTUŞE TONER şi 30192113-6 CARTUŞE DE CERNEALĂ prin „achiziţie directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 53/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al UAT oraşul Ocna Mureş a terenului proprietate de stat în suprafaţă de 700 mp, situat în Ocna Mureş, loc. Războieni-Cetate, nr.228T, înscris în CF.71738-Ocna Mureş, loc.Războieni-Cetate şi transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a UAT oraşul Ocna Mureş
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 54/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de amenajare Bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 45200000-9-lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice” prin procedura „licitație deschisă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 55/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7 - lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura, „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 56/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 45453000-7 - lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 57/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 45453000-7- lucrări de reparații generale și de renovare prin procedura „procedură simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 58/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.2, alin. (1), punctul 2 din HCLOM nr.4/09.01.2017


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 59/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea realizării unei uși de acces la spațiul „Radiologie” din Policlinica orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 60/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei de „Furnizare produse de curăţenie” cod CPV:39831240-0 – produse de curăţenie, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 61/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare amenajare Piață industrială în orașul Ocna Mureș” prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 62/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru Lucrări de amenajare Bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș” cod CPV 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „procedura simplificată”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 63/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier lucrări de reparații Grădiniţa cu program normal Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă” , criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 64/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Cisteiul de Mureş” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 65/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații și consolidare Școala primară Uioara de Sus” cod CPV 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrărilor prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 66/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea sumei de 1.500 lei necesară organizării spectacolului de pricesne „Lumina Învierii” care se va desfăşura la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Ocna Mureş, în data de 7 aprilie 2017
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 67/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea trecerii, din domeniul privat al orașului Ocna Mureș a terenului cu CF. 79107- Ocna Mureş, nr.cad.79107 în suprafaţă de 2888 mp, în domeniul public al oraşului Ocna Mureş și alipirea terenului înscris în CF.79107-Ocna Mureş, cu nr.cad.79107 în suprafaţă de 2888 mp. cu terenul înscris în CF.79116- Ocna Mureş cu nr. cad.79116 în suprafaţă de 330 mp., în vederea formării unui singur imobil, pe care să se amenajeze piaţa industrială
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş”

descarca

Anexa A la Hotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa A

descarca

Anexa B la Hotărârea nr. 68/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Anexa B


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 69/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind achiziționarea, în condițiile legii, de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor cu dizabilități, în limita sumei de 1.193 lei/lună/beneficiar
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 70/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

de aprobare a propunerilor pentru criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 71/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2017 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 72/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea și completarea Anexei nr 2-„Achizițiile directe la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017” aprobata prin art.2 al HCLOM nr 51/21.03.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 73/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare privind reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş”, cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice prin procedura „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate – preţ”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 74/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 75/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici- pentru lucrarea de investiții „Modernizare str.Ax Sever, V.Lupu și Șt. Augustin de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 76/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind clarificarea situației juridice a unor investiții din domeniul apă-canalizare


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 77/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice pentru `Lucrări de modernizare a str. Memorandumului, M. Viteazul, St. O. Iosif, Vadului și Râului din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 78/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice pentru „Lucrări de modernizare a str. Axente Sever, Vasile Lupu și Șt. Augustin-de la podul peste canalul de gardă până la intersecția cu str. T. Vladimirescu- din orașul Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 79/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice pentru „Servicii de dirigentie de șantier pentru lucrări de modernizare a strazilor Memorandumului, M. Viteazu, St. O. Iosif, Vadului și Rîului din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 80/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea achiziţiei publice pentru „Lucrări de dirigentie de șantier pentru lucrări de modernizare a str. Axente Sever, Vasile Lupu și Șt. Augustin din Ocna Mureș”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 81/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea suspendării derulării Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice având ca obiect terenul de 32 mp situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, jud. Alba
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 82/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind clarificarea situației cadastrale a terenului de 32 mp. situat în Ocna Mureș, str. 9 Mai, nr.1A, care face obiectul Contractului de concesiune nr. 16.716/17.10.2016 încheiat cu concesionarul Trif Beatrice
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 83/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind prelungirea contractelor de închiriere, cu încă un an de la data expirării, a chiriaşilor din bl 72 ANL, situat în Ocna Mureş, strada Digului, nr. 20, inscrişi în anexă, parte integrantă din prezenta
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 84/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru revocarea HCLOM nr. 74/20.04.2017; aprobarea noului Regulament privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș
|   09.05.2017


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 84/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 84/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 85/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru modificarea anexei nr. 2 a HCLOM nr 51 din 21.03.2017 privind achizițiile directe la programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 finanţate din bugetul local
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 86/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind revocarea HCLOM nr 73 DIN 12.04.2017 și aprobarea achiziţiei publice „Servicii de proiectare D.A.L.I. privind reabilitarea termică a SPITALULUI Orăşenesc Ocna Mureş şi a POLICLINICII Ocna Mureş” prin procedura, „achiziție directă”, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 87/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru modificarea art.1 alin (4) al HCLOM nr. 46/21.03.2017 privind acceptarea donației domnului Engi Corneliu Ștefan și a doamnei Chiorean Andrea având ca obiect terenul arabil în suprafață de 506 mp.situat administrative în extravilanul localității Ocna Mureș-Uioara de Sus în locul numit,,După Șură Benko” identificat cu CF nr 72690-Ocna Mureș, nr cad 72690, nr. parcela 845/2/2
|   09.05.2017


descarca

Hotărârea nr. 88/2017 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind rectificarea de buget şi modificarea listei de investiţii conform anexelor nr. 1 și 2
|   09.05.2017i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site: 23561     |     ultima editare: 22 June 2017 10:38:37.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)