Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Consiliul Local
al Orașului Ocna Mureș


Hotărâri ale Consiliului Local Ocna Mureș din anul 2018


 

Pentru a vizualiza fișierele marcate cu pictograma PDF (Portable Document Format) aveți nevoie de programul Adobe Reader. Daca nu-l aveți instalat, puteți să descărcați programul de pe pagina adobe.com sau [ direct de aici ] (legatura externa).

descarca

Hotărârea nr. 1/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind utilizarea excedentului bugetar al UAT orașul Ocna Mureș pe anul 2017, in anul 2018
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei de 91290 lei la capitolul 68.02.50 ‚’’Asistenta sociala’’, pentru continuarea sustenabilitatii proiectului ’’Centrul educational Egalitate de Sanse’’,conform anexei, care face parte integranta din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 2/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind apartamentarea imobilului proprietate privată a UAT orașul Ocna Mureș, situat în Ocna Mureș, str. Mihai Eminescu, nr.4, jud. Alba
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 4/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind clarificarea situației juridice a unui teren; actualizarea titularului concesionar Haiduc Adrian Vasile din Contractul de concesiune nr. 6183/2005, actualizat conform Contractului de cesiune nr.4836/28.03.2016
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr 9030/03.07.2014, începând cu data de 20.01.2018, ca urmare a decesului titularului contractului de închiriere
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 6/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 3954/21.03.2014, de pe numele Cismaș Otilia pe numele Berki Natalia, ca urmare a decesului titularului inițial
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr. 3596/17.03.2014, începând cu data de 17.02.2018 prin denunțarea unilaterală de către chiriaș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 8/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind încetarea contractului de închiriere nr. 284/09.01.2013, începând cu data de 06.01.2018, prin expirarea termenului prevăzut în contract
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni de la data expirării termenelor contractuale pentru chiriașii din bl. 7AB-73-ANL, str. Colonia Monchim, nr.12, jud. Alba și bl 7AB-72-ANL, str. Digului, nr . 20A, jud. Alba, înscriși în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 9/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2017
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 10/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul IV 2017 - Oraș Ocna Mureș și Unitatea Medico Socială din Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 3 la Hotărârea nr. 11/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor

|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 12/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 13/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea termenului contractului de arendare nr. 2054/14.02.2014 încheiat cu arendașul Haiduc Iacob
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 14/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 14/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 15/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2017
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2018 la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 16/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 17/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind emiterea acordului CLOM în vederea numirii persoanelor care exercita activitate de control financiar preventiv propriu la nivelul UAT Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 18/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind majorarea valorii unor bunuri proprietate publica a UAT orașul Ocna Mureș date în concesiune operatorului S.C APA CTTA SA ALBA
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 18/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 19/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor în faza de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 19/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 20/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr 1340/30.01.2013
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea modalității de recuperare a contravalorii imprimatului “atestat de producător”, respectiv a unui “carnet de comercializare” de la solicitanți
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 22/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Contului Trimestrial de Execuţie pentru trimestrul IV 2017 la Clubul Sportiv Ocna Mureș , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 23/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 24/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Oraşul Ocna Mureş şi a listelor de investiţii aferente anului 2018 conform anexelor nr. 1 – 32, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 25/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018, pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 26/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 26/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 26/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 27/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 27/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 28/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind completarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului public de transport persoane în regim taxi în orașul Ocna Mureș, aprobat prin HCLOM nr. 103/2008
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 29/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

Privind aprobarea Programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2018 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013, actualizată
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 29/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 30/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrația Pieței Orașului Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018 actualizat, pentru achiziţiile finanţate din Bugetul local
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 32/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații Grădiniță cu Program Normal Cisteiul de Mureș ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 33/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și Consolidări Școala Primară Uioara de Sus ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 34/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea devizului general actualizat al indicatorilor tehnico-economici cu susținerea de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și Consolidări Școala Primară Cisteiul de Mureș ” din orașul Ocna Mureș, județul Alba
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 35/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea documentației(memoriului tehnic) pentru parcelarea imobilului înscris în C.F. nr. 79312 Ocna Mureș, nr. cad. 79312, în suprafață de 198 mp. , având categoria de folosință curți- construcții și făcând parte din domeniul privat al Uat Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexelor nr.2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 3 la Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 4 la Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 5 la Hotărârea nr. 36/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 37/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind înscrierea în domeniul privat al orașului Ocna Mureș al imobilului teren înscris în CF nr. 79002, în suprafață de 22 mp; constituirea dreptului de servitute asupra terenului respectiv în favoarea numiților Mezei Angela și Mezei Alexandru Petru
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 38/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind clarificarea situației juridice a unor spații din clădirea Policlinicii și disponibilizarea acestora în vederea funcționării Centrului Fix de Permanență Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 39/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 aprobat prin HCLOM nr.158/27.09.2017
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 40/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru luna februarie 2018
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 41/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului fix disponibilizat IFRON; aprobarea casării mijlocului fix AUTOBUZ
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 42/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind prelungirea termenului contractual, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.04.2018, a unor contracte de închiriere având ca obiect apartamente situate în bl. 7-AB-73-ANL
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 43/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea art.3, pct. 3.8 din HCLOM nr. – privind “stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit la bugetul local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2018
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 44/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea contractării de servicii de asistență juridică, pentru reprezentare în dosarul nr. 1457/107/2014
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 45/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 ani, a unor pajiști și pășuni de pe raza administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 46/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice și respectiv a achizițiilor directe pentru anul 2018, pentru achizițiile publice finanțate din bugetul POCU în cadrul proiectului IMPACT
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 47/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind propunerile ce vor fi înaintate domnului prefect al judeţului Alba, în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 48/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLOM nr. 27/28.02.2018- privind aprobarea listei definitive de priorități pentru obținerea de locuințe ANL pe anul 2018- , referitor la cuantumul chiriei stabilite
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 49/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind evenimentul cultural de interes public local ”Lumina Învierii”
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 50/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind aprobarea executării de reparații/investiții în limita sumei de 1.100 lei, pentru apartamentul situat în blocul 3 AB 72- ANL, ap.1, sc. B
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 51/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind clarificarea situației juridice a imobilelor în care funcționează Școala Generală Uioara de Jos
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 52/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018


descarca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 52/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 52/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș


|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 53/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr 13242/15.10.2010, de pe Marcu Ioan pe Marcu Rareș- Iulian, ca urmare a decesului titularului
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 54/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea Programului Anual de achiziţii publice pentru anul 2018
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 55/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind acceptarea donației SC ALOREF SRL/SC ASCOM INTERNAȚIONAL SRL având ca obiect terenul situat în Ocna Mureș, identificat cu CF. nr.71508- Ocna Mureș, nr. top. 46/2, respectiv nr. top.30/1/1/1/1/2
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 56/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza UAT Orașul Ocna Mureș
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 57/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Organigramei Clubului Sportiv Ocna Mureş
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 58/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind rezilierea contractului de comodat nr. 55310/19.11.2003 încheiat între Orașul Ocna Mureș și SC Electrica Transilvania Sud S.A.- SDFEE ALBA
|   25.04.2018


descarca

Hotărârea nr. 59/2018 a Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș

privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei nr.1 și modificarea listei de investiții, conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta
|   25.04.2018i s t o r i e .   c u l t u r ă .   d e z v o l t a r e .

Ocna Mureş   |   Uioara de Jos   |   Uioara de Sus   |   Războieni - Cetate   |   Cisteiu de Mureş   |   Micoşlaca

vizite pe site:     |     ultima editare: 26 April 2018 08:42:46.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)