Consiliul Local al Orașului Ocna Mureș


Licitații publice Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Licitații publice
Orașul Ocna Mureș


 • ANUNȚ LICITAȚIE DACIA LOGAN     |     11 SEPTEMBRIE 2018 - 11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE DACIA LOGAN

        Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 26.09.2018, ora 11.00, - LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

       Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

  [Vezi Caiet de sarcini licitație DACIA LOGAN]
 • ANUNȚ LICITAȚIE REPARAȚII STRĂZI     |     19 IULIE 2018 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ REPARAȚII STRĂZI

        Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ - COD CPV 45233251-3”. Suma maximă disponibilă este de 430000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.08.2018 ora 10.00.
       Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul achizitorului în data de 24.08.2018 ora 11.00.
       Documentația de achiziție este publicată în SEAP ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1029471 precum și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.
       Cuantumul garanţiei de participare este de: 4300 lei
       Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670589, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.


  [Vezi Anunț]

  [Vezi Caiet de sarcini]

  [Vezi Listă lucrări]

  [Vezi Model contract]
 • ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI     |     19 IULIE 2018 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI

        Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 01.08.2018, ora 11.00, - LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE a deșeurilor de fier vechi rezultate din dezafectarea unor instalații și casarea unor bunuri proprietate a orașului Ocna Mureș.

       Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

  [Vezi Caiet de sarcini licitație deșeuri fier vechi]
 • ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI     |     19 IUNIE 2018 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE DEȘEURI FIER VECHI

        Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 04.07.2018, ora 11.00, - LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea bunurilor rezultate din dezafectarea şi casarea unor mijloace fixe aparţinând Primariei orasului Ocna Mureş (deșeuri fier vechi).

       Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

  [Vezi Caiet de sarcini licitație deșeuri fier vechi]
 • ANUNȚ LICITAȚIE IFRON 204D     |     04 IUNIE 2018 - 11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE IFRON 204D

        Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 20.06.2018, ora 11.00, - LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea utilajului IFRON 204 D cu numărul de imatriculare AB-02-XRV, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

       Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

  [Vezi Caiet de sarcini licitație IFRON 204D]
 • ANUNȚ „Licitație pășuni”    |     03 MAI 2017-12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Licitație pășuni”

      Primăria orașului Ocna Mureș anunță că licitația pentru închirierea unor pășuni din data de 19.05.2017 se amână pentru data de 25.05.2017 la aceeași oră, locație, în aceleași condiții și sectoare de parcelare.


 • ANUNȚ „Licitație pășuni”    |     29 APRILIE 2017-15:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Licitație pășuni”

      Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 19.05.2017 ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local, licitație publică în vederea închirierii, pe sectoare compacte, a unei suprafețe totale de 304,38 ha pășune, clasificată și situată așa după cum apare în anunțul atașat.

  [Vezi Anunț licitație pășuni]

  [Vezi regulament pășuni]


 • ANUNȚ „Licitație pășuni”    |     25 APRILIE 2017-16:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Licitație pășuni”

      Primăria orașului Ocna Mureș anunță anularea licitației pentru pășuni din data de 12 mai 2017 până la o dată și în condițiile ce vor fi anunțate ulterior.


 • ANUNȚ „Licitație pășuni”    |     21 APRILIE 2017-14:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ „Licitație pășuni”

      Primăria orașului Ocna Mureș având în vedere HCLOM 74/20.04.2017, organizează în data de 12.05.2017 ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local, licitație publică în vederea închirierii, pe sectoare compacte, a unei suprafețe totale de 304,38 ha pășune, clasificată și situată așa după cum apare în anunțul atașat.

  [Vezi Anunț licitație pășuni]


 • ANUNȚ     |     3 MARTIE 2016 - 12:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE CONCESIUNE

        Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 10.03. 2016, ora 11.00, - LICITAŢIE PUBLICĂ pentru:

       1.Concesionarea terenului, situat în Ocna Mureş, str. N. Iorga, nr.25A, jud. Alba, pentru construirea unui spaţiu de alimentaţie publică, comercial sau birouri cu structură elastică demontabil, înscris în CF.73580 Ocna Mureş, cu nr. top. 2161/1/2, în suprafaţă de 17 mp.

       În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în a doua zi de joi a fiecărei luni, ora 11.00, până la sfârşitul anului.
       Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, (cam.11) şi informaţii suplimentare la telefon 0258871217.
       Ofertele se pot depune la registratura Primăriei oraşului Ocna Mureş, până în preziua licitaţiei , ora 14.00 .


 • ANUNȚ     |     30 MARTIE 2015 - 10:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ LICITAȚIE PĂȘUNE

       Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 24.04.2015 ora 11.00 LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEŢE DE 31,21 HA PĂŞUNE.
     Se va închiria suprafaţa de 31,21 ha teren cu destinaţia păşune pe o perioadă de 5 ani.
     Terenul este situat administrativ în Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de Sus în locul numit „LARGA”.
     Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 30.03.2015, între orele 08.00 – 15.00, până cel târziu la data de 22.04.2015, orele 15.00.
     Prețul Caietului de sarcini este de 25 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, in contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
     Taxa de participare la licitație este de 50 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
     Garanția de participare este de 150 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, in contul RO94TREZ0045006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud.
     Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune până în data de 23.04.2015, ora 1500, la registratura Primăriei, documentele de participare prevăzute de Caietul de sarcini.
     Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților care au depus oferte, în data de 24. 04.2015 orele 11.00.
     Ofertanții persoane fizice sau juridice străine, vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
     Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0258/871217 sau 0733/670587.   » 1 euro:	   4.8422 Lei
   » 1 dolar:	   4.4424 Lei
   » 1 liră sterlină: 5.4112 Lei
   » 100 forinţi:	   1.3856 Lei
   sursa: bnr.ro | 25.05.2020
vizite pe site:     |     ultima editare: 13 September 2018 09:01:18.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)