Dezbatere publică: Proiectul de buget local al orașului Ocna Mures pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul document:

Proiectul de buget local al orașului Ocna Mures pentru anul 2019

Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 4 aprilie 2019 ora 16.00.
În data de 5.04.2019, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a documentului în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală, ce va fi supusă aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.”

Lista investitii

Venituri-proprii

Buget-local-detaliat

 

 

Înapoi sus