Documente

privind completarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 247 din 26.11.2015 privind demararea procedurii pentru obţinerea unui noi liste de priorităţi în vederea atribuirii locuinţelor sociale şi aprobarea comisiei de analiză a contestaţiilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale

privind aprobarea documentației tehnice de dezlipire în 5 loturi a imobilului situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Vasile Lupu, jud. Alba, înscris în CF 75504 – Ocna Mureș, nr. top. 2194/2/2, în suprafață de 1.336 mp, proprietar orașul Ocna Mureș – domeniul privat

Înapoi sus