Documente

Conform art. 47 alin. 5 lit. b, precum și alin. 6 și 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se afișează și se consideră comunicate la 15 zile de la data publicării pe site-ul primăriei orașului Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro și la afișierul central al Primăriei din str. Nicolae Iorga nr. 27, începând de astăzi 19 martie 2019, următoarele:
– lista persoanelor fizice aflate în executare silită ale căror plicuri cu comunicări au fost returnate.

Conform art. 47 alin. 5 lit. b, precum și alin. 6 și 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se afișează și se consideră comunicate la 15 zile de la data publicării pe site-ul primăriei orașului Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro și la afișierul central al Primăriei din str. Nicolae Iorga nr. 27, începând de astăzi 14 martie 2019, următoarele:
– lista persoanelor fizice aflate în executare silită ale căror plicuri cu comunicări au fost returnate.

Conform art. 47 alin. 5 lit. b, precum și alin. 6 și 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se afișează și se consideră comunicate la 15 zile de la data publicării pe site-ul primăriei orașului Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro și la afișierul central al Primăriei din str. Nicolae Iorga nr. 27, începând de astăzi 11 martie 2019, următoarele:
– lista persoanelor fizice aflate în executare silită ale căror plicuri cu comunicări au fost returnate.

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa la HCL Ocna Mureş nr. 13/30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş şi din cadrul serviciilor care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, începând cu luna ianuarie 2019 respectiv punctul II – Salarii de bază pentru personalul contractual, litera B) – Funcții contractuale de execuție, numărul curent 4, funcția contractuală consilier, expert, inspector de specialitate, arhitect, referent de specialitate, grad IA, nivelul studiilor S, gradațiile de vechime 1-5

privind clarificarea situaţiei juridice a unor bunuri proprietate publică a oraşului Ocna Mureş, situate administrativ în Ocna Mureş, str. Colonia peste Mureş, nr. 9, judeţul Alba, identificate cadastral cu CF nr. 71238 Unirea şi aflate în administrarea unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar de stat – Liceul Tehnologic Ocna Mureş

privind reglementarea situaţiei juridice şi transferul dreptului de concesiune asupra terenului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş, situat administrativ în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr. 5A, judeţul Alba – teren în suprafaţă de 20 mp, de pe vechiul concesionar SC GEDAR SRL (Contract de concesiune nr. 11205/17.11.2005) către d-na Kocsis Violeta, actualul proprietar al construcţiilor cu destinaţia “ spaţiu comercial“ amplasate pe terenul concesionat

privind includerea în domeniul public al orașului Ocna Mureș a bunurilor care formează”obiectivul executat din fonduri IID ” Reabilitare și extindere apă (branșamente) str. Vânătorilor, str. Crângului, str. Libertății, oraș Ocna Mureș-Jud.Alba” și ” Reabilitare rețea ape str. Înfrățirii și Vasile Lupu în orașul Ocna Mureș – jud.Alba” și concesionarea acestor bunuri către operatorul regional S.C. APA C.T.T.A. _ SA ALBA

privind actualizarea Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 79/17 .05.2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice necesare lucrărilor care vor fi efectuate în cadrul proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Ocna Mureș,, și Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 164/18 .09,2018

Înapoi sus