Obiectivul general

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare de 10.161.385,40 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE de 8.637.177,58 lei.

Crearea unui sistem integrat de intervenții sociale prin programe alternative de educație, măsuri active de ocupare, servicii sociale și medicale. dedicate comunităților marginalizate aparținând UAT Ocna Mureș, în scopul combaterii sărăciei și excluziunii sociale.

Înapoi sus