Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro
 • ANUNȚ REZULTAT PROCEDURĂ SELECȚIE PENTRU ACORD DE PARTENERIAT     |     1 NOIEMBRIE 2018 - 13:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ REZULTAT PROCEDURĂ SELECȚIE PENTRU ACORD DE PARTENERIAT

       Primăria Ocna Mureș anunță rezultatul procedurii de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.II/ OS 4.4, Regiunea CENTRU.
       Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

  [Vezi rezultat]


 • ANUNȚ PROCEDURĂ SELECȚIE PENTRU ACORD DE PARTENERIAT     |     08 OCTOMBRIE 2018 - 15:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PROCEDURĂ SELECȚIE PENTRU ACORD DE PARTENERIAT

       Primăria Ocna Mureș anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.II/ OS 4.4, Regiunea CENTRU.
       Anunțul complet 'i metodologia de selec'ie pot fi accesate la link-urile de mai jos.

  [Vezi anunț]
  [Vezi Metodologie selecție]


 • ANUNȚ ANGAJĂRI    |     21 MAI 2018 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SAINT GOBAIN TURDA


  Ocna Mures


      Miercuri, 06.06.2018, vom fi prezenți pentru interviuri la sediul primăriei din Ocna Mureș în intervalul orar 10:00 – 19:00. • ANUNȚ ANGAJĂRI    |     8 MAI 2018 - 15:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SAVINI DUE SEBEȘ


  Ocna Mures


      Luni, 21.05.2018, vom fi prezenți pentru interviuri la sediul primăriei din Ocna Mureș în intervalul orar 10:00 – 12:00. • ANUNȚ ANGAJĂRI    |     07 MAI 2018 - 14:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI


  Ocna Mures


 • MESAJ     |     08 MARTIE 2018 - 06:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ 8 MARTIE 2018      8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, reprezintă un bun prilej de a transmite dumneavoastră,
  tuturor femeilor din orașul Ocna Mureș,
  sănătate, fericire, prosperitate, realizarea tuturor dorințelor.
  Să vă bucurați mereu de sensibilitatea, frumusețea și tandrețea pe care ne-o oferiți zi de zi
  nouă și familiilor dumneavoastră.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș • ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ PENTRU PROGRAMUL DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2018    |    05 MARTIE 2018 - 13:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE PROGRAMUL DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ÎN 2018

       Unitatea Administrativ -Teritorială Orașul Ocna Mureș aduce la cunoștința celor interesați faptul că prin Hotărârea nr.29 din 28.02.2018 a Consiliului Local Ocna Mureș, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2018, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013.
       Sumele au fost repartizate pe componente, după cum urmează:
       - „Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social”, suma alocată este de 50.000 lei;
       - „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul culturii și muzicii”, suma alocată este de 5.000 lei;
       - „Sprijinirea organizațiilor active la nivel local în domeniul tradițiilor și obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei;
       Termenul de depunere al dosarelor este 06.04.2018.
       Relații suplimentare pot fi obținute pe site-ul oficial al instituției sau la sediul acesteia.


 • COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ    |    09 FEBRUARIE 2018 - 11:05     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE SC APA CTTA SA SUCURSALA OCNA MUREȘ

       Conform adresei nr. 165/09.02.2018 către Primăria orașului Ocna Mureș, SC APA CTTA SA sucursala Ocna Mureș informează că marți, 13.02.2018 se va efectua spălarea și dezinfecția rezervoarelor de apă Uioara de Sus.
       Din acest motiv abonații din Uioara de Sus sunt rugați să își facă rezerve de apă deoarece după reluarea furnizării apei pot apărea depășiri ale valorilor de turbiditate (impurități).

       Vă mulțumim pentru înțelegere.


 • INFORMARE NOILE TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ    |     13 DECEMBRIE 2017 - 10:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE NOILE TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ

      Pentru că se apropie un nou an iar taxele și impozitele datorate de contribuabil, conform „bunelor” obiceiuri ale guvernărilor, se modifică permanent, vom explica pe două exemple, considerăm noi modele pentru media orașului Ocna Mureș, noile valori de impozitare pe 2018 pe proprietăți.

      Exemplul 1: Apartament două camere, 45 mp, mai vechi de 30 de ani (construit până în 1987), zonă A
  - în anul 2017 - 112 lei
  - în anul 2018 - 125 lei, creștere 13 lei
      La acestea se adaugă impozitul pe cotă parte teren la apartament:
  - în anul 2017 - 8 lei
  - în anul 2018 - 10 lei, creștere 2 lei
      Deci impozitul total pe o astfel de proprietate exemplificată mai sus este astfel:
  - în anul 2017 - 120 lei
  - în anul 2018 - 135 lei, creștere totală exemplul de mai sus 15 lei

      Exemplul 2: Casă de locuit 140 mp, mai veche de 50 de ani, zonă A cu 15 mp anexe cărămidă și 15 mp anexe lemn, 200 mp curți construcții, 800 mp arabil (intravilan)
      Pe casă și anexe:
  - în 2017 - 208 lei
  - în 2018 - 231 lei, creștere 23 lei
      Pe teren 200 mp curți construcții:
  - în 2017 - 105 lei
  - în 2018 - 131 lei, creștere 26 lei
      Pe 800 mp teren arabil (intravilan):
  - în 2017 - 212 lei
  - în 2018 - 7 lei, scădere 205 lei
      În total pentru proprietatea folosită în exemplul 2 suma totală este:
  - în 2017 - 525 lei
  - în 2018 - 369 lei, în total pentru exemplul de mai sus scădere 156 lei.
      În 2018 se elimină prevederea din actualul Cod Fiscal prin care obligatoriu din grădini (teren arabil intravilan) 400 mp se impozitau ca fiind curți construcții. Așa se explică scăderile foarte mari ale valorilor noilor impozite.
      Exemplele sunt relevante pentru orașul Ocna Mureș, având în vedere că există un număr semnificativ de case vechi (peste 50 de ani), cu suprafață utilă de peste 100 mp și cu grădină (arabil intravilan) de minim 800 mp. Spre exemplu la începutul lui 2017 în oraș existau 3896 locuințe tip case și 830 de locuințe tip apartamente.
      Este evident că bugetul local va fi puternic afectat în sensul că creșterea moderată de aproximativ 12% a impozitului la cele 830 de apartamente din oraș nu va compensa scăderea de peste 40% a impozitului la cele 3896 de locuințe tip casă.
      Efectul noilor modificări ale impozitelor are asupra bugetului local o scădere cu cel puțin 250.000 lei a încasărilor prognozate pentru 2018.
      Cele prezentate mai sus nu reprezintă însă un motiv pentru ca administrația locală să crească semnificativ taxele și impozitele locale sau de a nu reduce semnificativ acolo unde se poate.


  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • CENTRUL EDUCAȚIONAL EGALITATE DE ȘANSE OCNA MUREȘ (CEESOM) - INFORMARE    |     26 NOIEMBRIE 2017 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  CENTRUL EDUCAȚIONAL EGALITATE DE ȘANSE OCNA MUREȘ (CEESOM) - INFORMARE

      Primăria Oraşului Ocna Mureş, în parteneriat cu Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active (A.S.M.E.A.), a implementat în perioada 07 noiembrie 2014 – 30 iunie 2016 proiectul “Centrul Educaţional Egalitate de Şanse” – Ocna Mureş, proiect finanţat în Apelul LOCAL (schemă de granturi mici), cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul Programului RO 10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”.
      Acest proiect se desfășoară și după sfârșitul perioadei de implementare (după data de 30 iunie 2016) prin susținerea, în special financiară, a Administrației Locale.
      Pentru a constata modul în care proiectul este activ în continuare, recent au fost în vizită reprezentanți ai finanțatorului din Finlanda și Islanda. La întâlnire au participat alături de acești reprezentanți și cei care s-a ocupat de implementarea proiectului, doamna Marilena Verdeș (ASMEA), primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, instructori ai centrului.
      Reprezentanții finanțatorilor externi au confirmat rezultatele foarte bune obținute de activitatea CEESOM, au apreciat modul în care proiectul este continuat prin susținerea financiară a Primăriei și și-au manifestat interesul pentru dezvoltarea comună, pe viitor, a acestui gen de investiții în orașul nostru.
      În continuare putem vedea câteva informații specifice legate de proiect.

      Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 808.939,30 Lei, din care:
      GRANT SEE 85% 687.598,41 Lei
      Cofinanţare publică 15% 121.340,89 Lei

      Servicii oferite în cadrul proiectului:
      » Spaţiu multifuncţional, dotat cu mijloace IT şi multimedia, reprezentat de clădirea CEESOM şi dotările achiziţionate prin Proiect
      » Serviciu de catering pentru 57 de copii, o masă caldă asigurată zilnic
      » Consiliere psihopedagogică, individuală şi de grup, pentru beneficiarii copii şi părinţii lor
      » Consiliere OSP pentru 17 tineri
      » Curs de formare, Animator socio-educativ pentru 17 tineri
      » Activităţi sportive şi recreative
      » Activităţi cultural-artistice (muzica şi artă dramatică)
      » Îndrumare şi supraveghere teme, acţiuni de recuperare a carentelor instructiv-educative în vederea reducerii absenteismului şi a fenomenelor de abandon şcolar, pentru copii de ciclul primar şi gimnaziu
      » Consiliere pe tema, Tehnici motivaţionale pentru tineri
      » Şcoala părinţilor, pentru 46 beneficiari

      Mai multe informații, precum indicatorii de performanță ai proiectului și gradul lor de realizare, pot fi accesate pe site-ul proiectului, www.ceesom.ro.


 • FELICITARE SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL    |     08 NOIEMBRIE 2017 - 7:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL

      Multă bucurie, sănătate, gânduri bune și vise împlinite tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
      La Mulți Ani, sănătate, dragoste și liniște sufletească!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ RACORDARE UTILITĂȚI    |    24 OCTOMBRIE 2017 - 06:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ RACORDARE UTILITĂȚI


       Primăria anunță toți cetățenii care locuiesc pe străzile Memorandumului, Mihai Viteazu, Șt. O. Iosif, Vadului și Rîului și care nu sunt racordați la utilități (apă, canal, gaz metan) să se racordeze cât mai urgent la acestea.
       După terminarea lucrărilor de modernizare pe aceste străzi nu se vor mai acorda aprobări pentru branșamente la utilități timp de 5 ani.

       Primar,
       Silviu Vințeler


 • ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO    |     16 OCTOMBRIE 2017 - 12:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO


       MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL TURDA, având ca domeniu de activitate producerea de piatră decorativă pentru construcții interioare și exterioare, din ciment și ipsos, angajează:
       muncitori - 30 de poziții
       Cerințe:
       - persoane serioase, îndemânatice, corecte
       - disponibilitate de lucru în 3 schimburi, de luni până vineri.

       Beneficii:
       - salariu mediu brut de 2.500 lei (include salariu de ]ncadrare, număr mediu de ore suplimentare, plus bonus lunar de producție)
       - tichete de masă pentru zilele lucrate, transport gratuit
       Pentru interviu reprezentanții angajatorului vă așteaptă joi 19 octombrie 2017, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din incinta primăriei.


 • ANUNȚ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017– MARTIE 2018    |     16 OCTOMBRIE 2017 - 12:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017– MARTIE 2018


  [link spre ANUNȚ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2017– MARTIE 2018]


      Informațiile necesare referitoare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2017-martie 2018 pot fi descărcate din fisierul de mai sus.


 • ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO    |     5 OCTOMBRIE 2017 - 11:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO


       MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL TURDA, având ca domeniu de activitate producerea de piatră decorativă pentru construcții interioare și exterioare, din ciment și ipsos, angajează:
       muncitori - 30 de poziții
       Cerințe:
       - persoane serioase, îndemânatice, corecte
       - disponibilitate de lucru în 3 schimburi, de luni până vineri.

       Beneficii:
       - salariu mediu brut de 2.500 lei (include salariu de ]ncadrare, număr mediu de ore suplimentare, plus bonus lunar de producție)
       - tichete de masă pentru zilele lucrate, transport gratuit
       Pentru interviu reprezentanții angajatorului vă așteaptă joi 12 octombrie 2017, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din incinta primăriei.


 • MESAJ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI    |     5 OCTOMBRIE 2017 - 11:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI


       După cei care ne-au dat viață, dascălii sunt oamenii care ne sunt neîndoielnic cei mai dragi. Sunt oamenii care, cu pasiune și migală, cu responsabilitate și profesionalism, modelează caracterul și educația fiecăruia dintre noi.
       Sărbătorirea Zilei Mondiale a Educației îmi oferă prilejul de a le mulțumi tuturor celor care sunt implicați în procesul educațional al tinerilor din comunitatea noastră pentru dăruirea și pasiunea pe care o au în îndrumarea și educarea tinerilor noștri.
       Cu această frumoasă ocazie, le urez celor care au oferit și oferă cu generozitate lumina cunoașterii, șlefuind caractere și formând oameni de valoare, un sincer ”La mulți ani”.
       Vă doresc, doamnelor și domnilor educatori, sănătate și putere de muncă, fericire și împliniri, visele dumneavoastră să prindă viață, așa cum, grație muncii dumneavoastră, ați făcut posibil ca bună parte din visele noastre să devină realitate.

  Primar,
  Silviu Vințeler


 • SPECTACOL DE COMEDIE    |     4 OCTOMBRIE 2017 - 15:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  SPECTACOL DE COMEDIE


  Ocna Mures


      Casa de Cultură „Ion Sângerean” Ocna Mureș vă invită vineri 20 octombrie 2017, începând cu ora 19.00 la spectacolul de comedie „ASTĂZI MINTE-MĂ FRUMOS”.
      Prețul unui bilet este de 15 lei.
      Vă așteptăm cu drag!


 • INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ - CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE OCNA MUREȘ    |     4 OCTOMBRIE 2017 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ - CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE OCNA MUREȘ


       Pentru a înlătura orice fel de speculații și pentru o corectă informare a locuitorilor orașului Ocna Mureș, vă prezentăm firul evenimentelor de la inchiderea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș până în prezent.
       Așa cum se cunoaște, la 1 aprilie 2011 ministrul de atunci al Sănătății, Cseke Attila Zoltan, printr-un ordin de ministru, a închis multe spitale din țară. Printre ele și cel din Ocna Mureș. Justificarea, cel puțin cea oficială, a fost că unitatea nu e rentabilă. Întrebare: cât de rentabilă trebuie să fie o activitate care se referă exclusiv la sănătatea oamenilor, activitate garantată de lege și care trebuie aplicată de executiv (măcar teoretic)? Evident că personajul care a dat respectivul ordin a mai câștigat între timp un mandat de deputat, iar acum este senator. Probabil ca recompensă că s-a îngrijit corespunzător de sănătatea oamenilor... Deși spitalul a fost închis de ministrul sănătății de atunci, unii au uitat cursul evenimentelor și au viziuni cum că alte instituții au închis unitatea sanitară. Dacă mai trec câțiva ani sigur aceleași personaje vor găsi alți vinovați, după cerințele celor ce vor să manipuleze opinia publică.
       La sfârșitul lui mai 2011, așa cum de asemenea se cunoaște (evenimentul a fost suficient de mediatizat) administrația locală de atunci cedează cu surle și trâmbițe clădirea Spitalului și tot inventarul acestuia (inclusiv clădirea) unei firme conduse de doctorul Filip. Se legaliza printr-un HCL din 31.05.2011 un parteneriat între administrația locală și firma respectivă pentru continuarea serviciilor medicale către populație. Evident că una dintre părți nu și-a respectat obligațiile contractuale, astfel că noua administrație aleasă în 2012 s-a văzut în imposibilitatea de a reface ce se putea din vechiul spital. Atacarea acelui HCL de parteneriat în instanță a dus la un proces și la manifestări din cele mai diverse prin oraș. Să nu uităm că o televiziune dispărută din motive de patron la pușcărie făcea valuri prin urbe că Filip e cel mai bun, clădirea spitalului e a lui, ce mai vrea administrația locală. Interesant este că au fost destui care au crezut în manipularea mediatică promovată de acel post, iar acum aceștia și-au uitat voit sau nu opțiunile manifestate atunci.
       Abia în 2012 în decembrie administrația locală câștigă definitiv și irevocabil în instanță clădirea spitalului și inventarul acesteia. Din 2013 începe războiul birocratic pentru deschiderea Centrului multifuncțional. Pentru a deschide acest centru trebuie HCL de închidere a Spitalului închis prin ordin de ministru. Apoi acest HCL trebuie adus la cunoștința Guvernului pentru a închide oficial ce s-a închis prin ordin de ministru, deși vechea structură nu mai avea autoritatea de a funcționa culmea, datorită acelui ordin de ministru. Toate aceste fenomene au durat până în vara lui 2013 când a apărut acea buclucașă hotărâre de guvern. Acest fapt a fost și el mediatizat mult la vremea lui.
       Urmează obținerea avizelor pentru deschiderea Centrului Multifuncțional de Sănătate. În 2014 se dă avizul favorabil din partea Ministerului Sănătății. Tot în 2014 CNAS se angajează să acopere cheltuielile de funcționare a acestui Centru pentru că bugetul local nu are posibilitatea de a le acoperi în întregime iar unitatea sanitară urmează să deservească toată zona Ocna Mureș cu localitățile limitrofe, în total peste 30.000 de locuitori. Și despre aceste decizii au fost informări promovate în mediul on-line.
       În 2015, prin HCL 16/2015. Consiliul Local Ocna Mureș cedează etajul 1 al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș către Spitalul Județean de Urgență Alba, tocmai pentru a putea fi înființat Centrul Multifuncțional. Și acest lucru a fost mediatizat însă unii se fac că au uitat acest lucru, scopul acestor indivizi fiind acela de a lansa minciuni și dezinformări.
       În februarie 2016, printr-o hotărâre de Consiliu Județean, se aprobă organigrama Spitaului Județean de Urgență Alba, organigramă care cuprinde și Centrul Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș. Mai jos este prezentată organigrama pentru unitatea sanitară din Ocna Mureș, așa cum este ea în acel act normativ județean. Și acest lucru a fost puternic mediatizat, aceleași personaje uituce de mai sus ignorând realitatea.
       Din acest moment a început obținerea tuturor celorlalte avize necesare. Mai mult, consiliul județean alocă bani pentru reparații și amenajări. Din păcate totul s-a împotmolit la sfârșitul lui 2016. Evenimentele tragice din cazul Colectiv au dus la înăsprirea condițiilor de autorizare ISU și de aici au pornit toate problemele. Clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș a fost construită acum mai bine de 30 de ani, la nivelul normativelor de atunci. Pentru a aduce la zi construcția cel puțin din punct de vedere ISU, dar și DSP, au fost investite sume mari de bani și toate au necesitat timp. Au durat mult și procedurile de intabulare pe Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Mureș. Au trebuit radiate câteva sarcini înscrise în CF pe perioada cât acest spațiu aparținea Ministerului Sănătății, a trebuit intabulat imobilul pe UAT Ocna Mureș și parcelat deoarece doar la nivelul unu al fostei policlinici vor fi amenajate cabinetele medicale pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional. Și acest lucru a fost adus la cunoștința locuitorilor.
       Tot datorită întârzierii acestor acorduri nu pot fi executate lucrările la etajul 1 al clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș cu suma de aproape 1.000.000 lei alocați de către Consiliul Județean dintr-un motiv foarte simplu: banii există, executantul există în urma licitației pe SEAP, dar nu se pot începe amenajările pentru că trebuie autorizație de construcție, care se eliberează numai după obținerea celorlalte avize. Unii uituci comentează tendențios aceste lucruri care au fost și ele mediatizate, dar uită că tot ei sunt cu gura mare când nu sunt respectate aceste norme.
       Administrația locală refuză să fie părtașă la soluții de compromis, refuză să încalce legile țării, punând în pericol viața și sănătatea oamenilor. Administrația locală Ocna Mureș înțelege să accepte, să respecte și să îndeplinească toate cerințele impuse de instituțiile responsabile pentru siguranța cetățeanului. Cu aceste lucruri suntem convinși că toți suntem de acord. Manifestări de genul agresiunilor verbale ori acțiuni bezmetice fără cap și fără coadă fac mai mult rău decât bine într-o societate bazată pe respectarea legilor și nu pe înjurături, strigăte, aberații și inepții debitate fără noimă, influențate de produsele specifice toamnei.
       Așa cum stau lucrurile în acest moment, având în vedere demersurile făcute de către cei implicați în aceste acțiuni, sperăm ca până la sfârșitul acestei luni să obținem acordurile pentru funcționarea Centrului Multifuncțional de Sănătate, în conformitate cu toate normele impuse și cu legile țării.


  Ocna Mures
  Primar,
  Silviu Vințeler


 • ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO    |     2 OCTOMBRIE 2017 - 12:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI MODULO


       MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL TURDA, având ca domeniu de activitate producerea de piatră decorativă pentru construcții interioare și exterioare, din ciment și ipsos, angajează:
       muncitori - 30 de poziții
       Cerințe:
       - persoane serioase, îndemânatice, corecte
       - disponibilitate de lucru în 3 schimburi, de luni până vineri.

       Beneficii:
       - salariu mediu brut de 2.500 lei (include salariu de ]ncadrare, număr mediu de ore suplimentare, plus bonus lunar de producție)
       - tichete de masă pentru zilele lucrate, transport gratuit
       Pentru interviu reprezentanții angajatorului vă așteaptă joi 5 octombrie 2017, ora 11.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din incinta primăriei.


 • INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ     |     2 OCTOMBRIE 2017 - 12:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ


       Pentru a ințelege mai bine funcționarea Unității Medico-Sociale și a rolului ei în viața socială și medicală din Ocna Mureș, vă prezentăm următoarele amănunte tehnice.
       UMS Ocna Mureș funcționează în baza HG 412/2003 și a Instrucțiunilor nr. 1/507/2003 de aplicare a HG.
       UMS este instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.
       Veniturile UMS provin din subvenții din partea bugetului local și din partea bugetului de stat, precum și venituri proprii, acestea din urmă provenind din contribuția personală a persoanelor asistate. Această contribuție personală este stabilită prin hotărâre de Consiliu local, în cazul nostru HCL nr. 15/2017. Această hotărâre stabilește la 1200 lei cuantumul contribuției personale.
       Toate aceste sume trebuie să acopere cheltuielile de personal, plata utilităților, precum și cheltuielile de întreținere a asistaților internați (hrană, medicație etc).
       Pentru 2016, veniturile UMS Ocna Mureș au fost de 1.552.325 lei, din care 703.219 lei venituri proprii, subvenții de la bugetul local 360.160 lei, subvenții de la bugetul de stat 489.000 lei.
       Cheltuielile de personal au fost susținute de bugetul de stat și de o parte din veniturile proprii, iar cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost susținute de bugetul local și de venituri proprii.
       Unitatea medico-socială Ocna Mureș reprezintă un sprijin consistent pentru persoanele cu nevoi sociale. Pentru cei care nu au fost niciodată acolo, pentru cei care nu au rude internate acolo, totul pare ceva foarte simplu și banal. La fel și pentru cei ce lansează invective, jigniri la adresa personalului unității.
       Sunt persoane care, prin acțiunile lor, își doresc prin orice mijloace desființarea Unității Medico-Sociale Ocna Mureș. Motivul invocat? Se cheltuie bani ce pot fi folosiți în alte părți, bani de la bugete. Motivul real? Manipulări, de cele mai multe ori politice. De ce să funcționeze ceva care merge bine? Mai bine distrugem tot.
       Fiecare om internat acolo are o vârstă înaintată. Fiecare om internat acolo are o poveste tristă, dureroasă. O poveste pe care o poartă și rudele lor, acolo unde ele mai există. Ajungem să aruncăm ca pe o măsea stricată pe cei care acum sunt neputincioși, dar care cândva erau utili societății? Ne batem joc de cei care au singura vină că acum sunt bătrâni și nu se pot întreține singuri?
       Avem o populație din ce în ce mai îmbătrânită. Ce facem cu cei care, după o viață de muncă, devin neputincioși? După mentalitatea unora probabil ar trebui să-i lăsăm în mizerie și neputință.
       Administrația locală a orașului Ocna Mureș refuză să își bată joc de bătrânețea celor aflați în nevoie. De aceea subvenționează, ori de câte ori este nevoie, activitatea socială și medicală a Unității Medico-Sociale, extinderea ei. De asemenea, susține activitatea desfășurată de angajații acestei unități.
       Orice acuzație trebuie și demonstrată. Acuzațiile lansate aiurea și care nu au un suport real reprezintă doar halucinațiile unor minți afectate de tulburări psihice grave. Același lucru este valabil și pentru supoziții fanteziste sau jigniri.


  Primar,
  Silviu Vințeler


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     26 SEPTEMBRIE 2017 - 08:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI


  Ocna Mures • ANUNȚ     |     11 SEPTEMBRIE 2017 - 08:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJUL PRIMARULUI ORAȘULUI OCNA MUREȘ LA DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018


        Deschiderea noului an şcolar aduce, de fiecare dată, atât pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru profesori, bucuria începutului, a înnoirii vieţii.
       Tradiţia şcolii ocnamureșene, generaţiile de absolvenţi de bună calitate care au făcut faimă învăţământului orașului obligă la continuarea performanţelor în educaţie. Rezultatele elevilor noștri, de care ne bucurăm în fiecare an, încununează o muncă transformată în pasiune de către dascălii lor.
       S-a încheiat un ciclu, s-au dat examene, începeți un alt ciclu, vă bucurați, uneori întâmpinați dificultăți pe care le învingeți. Drumul de urmat este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.
       Pe acest drum vă angajați astăzi împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care vă desfășurați activitatea este școala.
       Aici se sădește în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea.
       Şcoala trebuie să fie, de asemenea, un catalizator al întâlnirii, al exersării virtuţii, al formării pentru viaţă şi al deschiderii către adevăr, onestitate, respect şi dreptate. Fără o educaţie centrată pe valorile spirituale şi culturale, creştine şi româneşti, nu veți putea să păşiți spre viitor cu speranţă şi încredere.
       În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreti de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.
       Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Profesorii vă sunt alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.
       Acum, la început de an şcolar, rog pe Bunul Dumnezeu, izvorul ştiinţei, al cunoaşterii şi al înţelepciunii, să vă dăruiască putere de muncă pentru a vă putea bucura de rodnice împliniri!
       La începutul anului școlar 2017 – 2018 doresc să vă urez mult succes și îmi exprim speranța că veți reuși să vă bucurați de fiecare zi de școală.

  Primar,
  Silviu Vințeler


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     09 SEPTEMBRIE 2017 - 14:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI


  Ocna Mures • ANUNȚ ANGAJĂRI BOSCH     |     12 IULIE 2017 - 14:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI BOSCH


  Ocna Mures • FELICITARE SFÂNTUL ILIE    |     20 IULIE 2017 - 6:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFÂNTUL ILIE

      Multă bucurie, sănătate, gânduri bune și vise împlinite tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, cunoscut și ca sfântul care aduce ploaia.
      La Mulți Ani, sănătate, dragoste și liniște sufletească!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • INVITAȚIE FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR AIUD - OCNA MUREȘ     |     12 IULIE 2017 - 14:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR AIUD - OCNA MUREȘ


  Ocna Mures • INVITAȚIE EXPOZIȚIE DE PICTURĂ IOAN VICTOR ȘI EUGENIA CACOVEAN     |     12 IULIE 2017 - 14:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE EXPOZIȚIE DE PICTURĂ IOAN VICTOR ȘI EUGENIA CACOVEAN


  Ocna Mures • ANUNȚ ANGAJARE SC VERTA TEL SRL    |     19 IUNIE 2017 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANGAJĂRI SC VERTA TEL SRL


  Ocna Mures
 • FELICITARE SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL    |     29 IUNIE 2017 - 6:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL

      Multă bucurie, sănătate, gânduri bune și vise împlinite tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
      La Mulți Ani, sănătate, dragoste și liniște sufletească!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ ANGAJARE CIA-ABOLIV SRL MIHAI VITEAZU    |     19 IUNIE 2017 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANGAJĂRI CIA-ABOLIV SRL MIHAI VITEAZU


  Ocna Mures
 • COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ    |     15 IUNIE 2017 - 10:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

      Datorită lucrărilor la autostrada Sebeș - Turda și realizarea traversărilor cu magistrala de alimentare a orașului Ocna Mureș, apa în rețea se distribuie după un orar provizoriu și limitat.
      Din păcate „seriozitatea” firmelor care lucrează la autostradă lasă foarte mult de dorit, iar ca efect imediat este imposibilitatea de a fi respectat chiar și acel orar minimal de distribuire a apei potabile în oraș, anunțat în urmă cu câteva zile.
      Problemele de aprovizionare cu apă vor continua și în cursul zilei de astăzi. Pentru a atenua efectul neputinței și iresponsabilității executanților lucrărilor de traversare, în zona Aleea Brazilor, Uioara de Sus blocuri, Colonie, Spital vor fi prezente cisterne de la care populația se va putea aproviziona cu apă menajeră.
      Această variantă de aprovizionare cu apă menajeră va fi folosită până la finalizarea lucrărilor de traversare.

      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • FELICITARE SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA    |     21 MAI 2017 - 05:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

      Un sincer „La mulți ani!” tuturor celor care astăzi își serbează ziua numelui, după numele Sfinților Împărați Constantin și Elena pe care Biserica îi prăznuiește pe 21 mai.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • INVITAȚIE TÂRG „GUSTOS DE ALBA”     |     17 MAI 2017 - 08:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE TÂRG „GUSTOS DE ALBA”


  Ocna Mures • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     17 mai 2017 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC PRENIS SRL

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       SC PRENIS SRL BLAJ execută lucrări de construcții drumuri în orașul Ocna Mureș.
       În acest sens societatea angajează personal necalificat pentru executarea acestor lucrări.
       Pentru mai multe informații puteți contacta reprezentantul firmei SC PRENIS SRL, dl. ing. Beldean - 0728 956 546.


 • COMUNICAT S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA OCNA MUREȘ     |     21 APRILIE 2017 - 07:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA OCNA MUREȘ

      În vederea realizării lucrărilor la magistrala Dn 600 pe traseul Sebeș - Galda, începând cu data de 25.04.2017 ora 03.00 se va sista alimentarea cu apă potabilă.
      Având în vedere complexitatea lucrării, S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA OCNA MUREȘ anunță restricționarea furnizării apei potabile după următorul program:

  Marți           25.04.2017        ora 06.00-08.00        ora 19.00-21.00
  Miercuri        26.04.2017        ora 06.00-08.00        ora 19.00-21.00
  Joi              27.04.2017        ora 06.00-08.00        ora 19.00-21.00
  Vineri        28.04.2017        ora 06.00-08.00        ora 19.00-21.00

      Rugăm consumatorii persoane fizice și juridice să-și facă rezerve de apă pentru această perioadă.
      La punerea în funcțiune și reluarea furnizării apei pot apărea turbidități, motiv pentru care vă rugăm să folosiți apa doar în scop menajer până la încadrarea în parametrii de calitate.
      Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

  CONDUCEREA S.C. APA CTTA S.A. OCNA MUREȘ


 • ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ     |     19 APRILIE 2017 - 13:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

      Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Ocna Mureş, aduce la cunostinţa celor interesaţi, faptul că prin Hotărârea nr.71/12.04.2017 a Consiliului Local Ocna Mureş, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferent anului 2017, care se vor acorda în baza regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013.
      Sumele au fost repartizate pe componente , după cum urmează:
      - „Obiective şi categorii de proiecte finanţate în domeniul social”, suma alocată este de 50.000 lei;
      -„Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul culturii şi muzicii”, suma alocată este de 5.000 lei;
      -„Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul tradiţiilor şi obiceiurilor străbune”, suma alocată este de 5.000 lei;
      Relaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul oficial al instituţiei sau la sediul acesteia.

      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ ANGAJĂRI IPEC ALBA IULIA     |     19 APRILIE 2017 - 11:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI IPEC ALBA IULIA


  Ocna Mures • FELICITARE SĂRBĂTORI PASCALE    |     14 APRILIE 2017 - 10:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SĂRBĂTORI PASCALE


  Ocna Mures


          De Sfintele Sărbători Pascale să coboare liniștea și pacea în casele și sufletele tuturor.
      Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei și încrederii, cu bunătate și căldură în suflete!

      Hristos a Inviat!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ     |     11 APRILIE 2017 - 14:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE „CENTRUL PROVIZORIU DE VÂNZARE ȘI SACRIFICARE MIEI”

      În perioada 12-15 aprilie 2017 „Centrul provizoriu de vânzare și sacrificare miei” își va desfășura activitatea în strada Abatorului nr. 48.

      Programul de funcționare este următorul:

      miercuri 12 aprilie: 9.00-15.00
      joi 13 aprilie: 9.00-17.00
      vineri 14 aprilie: 7.00-15.00
      sâmbătă 15 aprilie: 9.00-14.00


      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • FELICITARE SĂRBĂTOAREA DE FLORII    |     09 APRILIE 2016 - 6:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SĂRBĂTOAREA DE FLORII


  Ocna Mures


      Multă bucurie, sănătate, gânduri bune și vise împlinite tuturor celor care poartă nume de floare.
      Duminica Floriilor să aducă tuturor ocnamureșenilor bucurie și împlinire.
      La Mulți Ani, sănătate, dragoste și liniște sufletească!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ     |     21 MARTIE 2017 - 11:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INFORMARE PRIMĂRIA OCNA MUREȘ


  Ocna Mures

      Din 14 martie 2017 a început împădurirea porțiunii de pe dealul Banța care a fost defrișată în a doua jumătate a anului trecut de către ROMSILVA.

      Defrișarea a fost necesară datorită faptului că pinii din acea zonă au fost afectați de diferite boli și paraziți.

      Împădurirea este realizată acum de către ROMSILVA, Ocolul Silvic Aiud, cu material săditor puiet de pin și personal propriu.

      În cursul acestei săptămâni va fi finalizată împădurirea întregii suprafețe.

      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     09 martie 2017 - 08:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC POMAROM SRL ALBA IULIA

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       SC POMAROM SRL, societate care se ocupă cu achiziția și prelucrarea melciilor vii, vă aduce la cunoștință că în perioada următoare angajăm personal – 30 femei - pentru operațiile de decochiliere melci, spălare și sortare cochilii de melc.

       Durata contractului de muncă este de 6 – 8 luni.

       Benefiicile pe care vi le punem la dispoziție sunt:
       - salariu de 1.450 lei
       - tichete de masa în valoare de 15 lei/zi
       - transport asigurat de firmă
       - ore suplimentare plătite conform legii.

       Cererile de angajare se depun la sediul Primăriei Ocna Mures, cam. 12, care vă va înștiința cu privire la data întâlnirii cu reprezentanții firmei.
       Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon al firmei POMAROM SRL – 0258 / 811 200.


 • FELICITARE 8 MARTIE 2017    |     08 MARTIE 2017 - 7:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE 8 MARTIE 2017


  Ocna Mures

      Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a spune tuturor doamnelor, domnișoarelor și fetelor cât de mult însemnați dumneavoastră pentru noi toți.
      Vreau să vă mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la dumneavoastră, mame, învățătoare, profesoare, surori ori soții. Voi sunteți cele ce ne oferiți dragoste, sprijin şi încurajări fără a cere nimic în schimb, ați fost și sunteți mereu alături de noi.
      Vă doresc ca aceste zile de primăvară să vă aducă împlinirea tuturor viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat, vă urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea noastră prinsă într-un frumos buchet de ghiocei.
      Astăzi, mai mult ca oricând, câte un buchet de ghiocei pentru fiecare floare din lume.
      La mulți ani!

      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ    |     03 MARTIE 2017 - 15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

      Vineri, 17.03.2017, are loc la Sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, între orele 10.00-12.00, în Sala de Ședințe a Consiliului Local Ocna Mureș, Ședința Publică de dezbatere a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
      Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize și propuneri.
      Documentele pot fi studiate pe site-ul Primăriei orașului Ocna Mureș la următorul link:

  [Proiect Buget 2017]

      Silviu Vințeler
      Primar al orașului Ocna Mureș


 • COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ    |     23 FEBRUARIE 2017 - 15:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

      Astăzi 23 februarie 2017 a avut loc la Alba Iulia ședința ordinară a Consiliului Județean. Mulți vor spune că e doar vorba de încă o ședință cum sunt multe peste tot. Pentru Ocna Mureș însă această întrunire de aprobare a unor hotărâri e mult mai importantă. Pentru că pe ordinea de zi au fost incluse două proiecte care vin să continue eforturile depuse de administrația locală Ocna Mureș pentru refacerea bazei de tratament „Băile Sărate” și de obținere în final de către orașul nostru a statutului de stațiune balneoclimaterică.
      În ceea ce privește PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Amenajare bază de tratament şi agrement în oraşul Ocna Mureş”, proiect aprobat în unanimitate, lucrurile sunt evidente. E foarte aproape ziua în care vor începe lucrările la Baza de tratament, iar speranțele legate de renașterea orașului Ocna Mureș devin certitudini.
      Principalii indicatori tehnico economici ai investiției sunt:
      - valoarea totală a investiţiei este de 37.879.718 lei cu TVA, din care C+M este 29.395.038 lei cu TVA
      - valoarea dotărilor bazei de tratament și agrement este de 1.361.967 lei,
      - durata de execuţie a obiectivului: 30 luni
      - suprafață teren =10.656 mp
      - suprafață construită = 4.654 mp
      - suprafață desfășurată = 6.754 mp
      - suprafață bazine exterioare = 1.721,75mp
      - suprafață terase, platforme = 3.358 mp
      - suprafață spații verzi =922,25 mp (din care pe 653 mp se vor planta arbuști-tufișuri).
      Investiția va fi susținută financiar de către Consiliul Județean Alba și de Consiliul Local Ocna Mureș.
      Susținerea Consiliului Județean Alba pentru orașul Ocna Mureș nu se oprește numai la a investi pentru construirea Băilor Sărate, ci și la legitimizarea ei pe plan național. Cea mai importantă certificare pentru a putea reintra în circuitul turistic este cea de statiune balneoclimaterică, statut pierdut odată cu dispariția vechilor Băi Sărate. De aceea Consiliul Județean Alba a considerat oportun și necesar un PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ACORDULUI DE ASOCIERE care va fi încheiat între Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului: ,, Staţiune balneo - climaterică Ocna Mureş”, proiect aprobat și el în unanimitate.
      Hotărârea stabilește concret etapele ce trebuie parcurse, pașii ce trebuie făcuți pentru a duce la bun sfârșit fiecare etapă. Toate acestea au ca obiectiv final Ocna Mureș - stațiune balneo-climaterică:
      1. În prima fază realizarea investiției ”Amenajare bază de tratament şi agrement în Oraşul Ocna Mureş”
      2. După terminarea investiţiei din prima fază un al doilea obiectiv este ,,Dotarea bazei de tratament și agrement”;
      3. Un al treilea obiectiv este Realizarea structurii de administrare a bazei de tratament și agrement şi Administrarea bazei;
      4. Un ultim obiectiv este acela de a efectua demersuri pentru atestarea orașului/parte a orașului Ocna Mureș ca stațiune turistică.
      Proiectul „Băile Sărate” este la un pas de a deveni realitate. Promisiunea făcută comunității de către actuala administrație locală din Ocna Mureș este pe cale să se transforme din speranță în certitudine. Sprijinul Consiliului județean Alba este esențial și demonstrează, pentru a câta oară oare, că numai împreună putem reuși.
      Investiția în „Băile Sărate” nu este numai pentru locuitorii orașului Ocna Mureș ori a celor din împrejurimi, este o investiție pentru toți românii. E o investiție pentru sănătatea tuturor celor ce au nevoie să-și aline suferințele, fie ei români ori străini (istoria și tradiția Băilor Sărate din Ocna Mureș demonstrează acest lucru), este o investiție pentru sănătatea economică a nord-estului județului Alba și a centrului țării.
      Este o investiție într-un nume care a rezistat mai bine de un secol și care a fost, este și va fi reprezentativ pentru Ardeal, pentru România: Băile Sărate Ocna Mureș.

      Documentele pot fi vizualizate la următorul link:

       http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/02/PH23.02.2017.pdf
  pag. 148-166


 • COMUNICAT SC APA CTTA OCNA MUREȘ    |     06 FEBRUARIE 2017 - 15:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT SC APA CTTA OCNA MUREȘ

      În jurul orei 16.00 presiunea apei în rețeaua de distribuție din orașul Ocna Mureș va reveni la normal.
      Din păcate, datorită lucrărilor efectuate, apa va fi tulbure pentru o perioadă scurtă de timp, perioadă pe care încercăm să o reducem cât mai mult posibil.
      Recomandăm utilizarea acestei ape tulburi în scopuri menajere.
      Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.

      SC APA CTTA SA OCNA MUREȘ


 • COMUNICAT SC APA CTTA OCNA MUREȘ    |     06 FEBRUARIE 2017 - 08:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT SC APA CTTA OCNA MUREȘ

      Din motive tehnice, astăzi 6 februarie 2017, în orașul Ocna Mureș presiunea apei în rețea va fi sub limita necesară unei alimentări corespunzătoare, până în jurul orei 16.00.
      În unele zone, precum și la blocuri este posibil ca alimentarea cu apă să fie întreruptă.
      Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă în orașul Ocna Mureș să intre în parametrii normali în cel mai scurt timp posibil.

      SC APA CTTA SA OCNA MUREȘ


 • ANUNȚ DIRECȚIA SILVICĂ ALBA    |     19 IANUARIE 2017 - 17:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DIRECȚIA SILVICĂ ALBA

      Direcția Silvică Alba organizează în data de 31.01.2017, la Hotelul Cetate din Alba Iulia, str. Unirii nr. 3, LICITAȚIE DE MATERIAL LEMNOS FASONAT/CHERESTELE CONFISCAT, începând cu orele 15.00.
      Licitația este publică, cu ofertă închisă în plic, ultimul termen de depunere a ofertelor și a dovezii de achitare a garanțiilor este 31.01.2017 ora 13.00.
      Preselecția operatorilor economici de profil va avea loc la sediul unității în data de 25.01.2017.
      Data limit[ de depunere a documenta'iei de preselec'ie la sediul D.S. Alba este de 23.01.2017, ora 16.30.
      Volumul de material lemnos fasonat/cherestele confiscat oferit spre vânzare este de 663 mc.
      Prețurile de pornire ale licitației se regăsesc în lista de licitație din caietul de sarcini ce poate fi procurat contracost de la sediul D.S. Alba începând cu data de 18.01.2017.
      Orice alte informații le puteți obține la telefonul 0258-812138.


 • ANUNȚ PENTRU VETERANII DE RĂZBOI    |     19 IANUARIE 2017 - 13:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PENTRU VETERANII DE RĂZBOI

      Eliberarea biletelor de călătorie pentru veteranii de război și văduvele de veterani se va face în fiecare zi de vineri, până în data de 28 aprilie (excepție ziua de 14 aprilie) la Casa de Cultură a orașului Ocna Mureș, între orele 9.00-11.00, pe baza următoarelor documente obligatorii:
      - buletin ori carte de identitate
      - legitimație de membru ANVR
      - cuponul indemnizației de veteran sau văduvă de veteran
      Alte informații în afara zilelor programate se pot obține la telefon 0258 871 384.

  Responsabil subfiliala Ocna Mureș
      Chiorean Arghil


 • FELICITARE 07 IANUARIE    |     07 IANUARIE 2017 - 09:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFÂNTUL IOAN - 07 IANUARIE

      Astăzi prăznuim Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul.
      La Mulți Ani tuturor celor ce poartă numele de Ioan, nume dăruit de Dumnezeu.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • MESAJ 12 DECEMBRIE    |     12 DECEMBRIE 2016 - 21:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ

      Doresc să mulțumesc tuturor ocnamureșenilor pentru efortul de a participa la alegerile parlamentare de duminică. Indiferent de opțiunea de vot, indiferent de prezența la vot, indiverent de vârstă, fiecare dintre noi a dorit să transmită un mesaj. Rezultatul votului, prezența la vot, și orice alt criteriu statistic al acestor alegeri trebuie să fie acum analizat și înțeles de fiecare candidat ori partid în parte, ca un mesaj al așteptărilor și dorințelor electoratului către politicieni.
      Opțiunea fiecăruia trebuie respectată ca bază a procesului democratic, dar trebuie respectată și opțiunea majorității. Sunt convins că fiecare dintre noi și-a exprimat duminică dorința ca România să fie țara respectului față de lege, față de cetățean, fiecare am ales pentru ca România să promoveze valorile și libertățile democratice. Avem cu toții nevoie de încredere, de siguranță, de sinceritate și poate mai mult ca oricând de unitate.
      Doresc să mulțumesc tuturor celor care indiferent de partid ori candidat, s-au implicat activ într-o campanie electorală civilizată, curată, fără incidente. Ei au fost cei care au încercat să facă cunoscută tuturor viziunea, programul fiecăruia pentru o țară de care să fim mândri.
      Doresc să mulțumesc tuturor acelora care au ales să se implice, prin candidatura lor, în dezvoltarea din toate punctele de vedere a comunităților pe care au dorit să le reprezinte. Sunt convins că s-au implicat pentru a promova o guvernare onestă, responsabilă, transparentă.
      Doresc să mulțumesc tuturor acelora care au făcut parte din personalul secțiilor de vot și au reușit prin activitatea lor să asigure desfășurarea fără incidente a acestor alegeri parlamentare.
      Celor aleși le doresc să aibă puterea, curajul și demnitatea de a reprezenta în Parlamentul României, așa cum se cuvine, pe cei care le-au acordat încrederea prin vot. Iar pentru aleșii județului Alba, să nu uite că îi reprezintă pe urmașii celor care acum aproape 100 de ani făceau Marea Unire la Alba Iulia.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ 07 DECEMBRIE    |     07 DECEMBRIE 2016 - 20:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

      Primăria orașului Ocna Mureș anunță cetățenii orașului Ocna Mureș și a comunelor arondate că Serviciul de Evidență a Persoanelor are program de lucru în data de 10.12.2016 între orele 08:00-16:00, iar în data de 11.12.2016 între orele 07:00-21:00.

 • FELICITARE 30 NOIEMBRIE    |     30 NOIEMBRIE 2016 - 20:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 1 DECEMBRIE

      1 Decembrie, o zi deosebită, dragă neamului nostru, ziua tuturor românilor.
      Să încercăm să fim mai buni de ziua noastră, şi mai ales să fim mândri că suntem români.
      Să sărbătorim cum se cuvine acest eveniment, 98 de ani de la MAREA UNIRE.
      Să fim uniți, să fim români, să muncim și să ne respectăm țara, istoria și pe eroii săi.
      Să trăim cu credință în suflet, cu iubire de țară.
      Și peste doi ani, de 1 Decembrie 2018, așa cum s-a împlinit atunci, în 1918, la MAREA UNIRE, „să mergem cu toții, să mergem cu miile la ALBA IULIA”, capitala de suflet a tuturor ce simt și respiră românește.
      La mulți ani ROMÂNIA!
      La mulți ani tuturor românilor!
      La mulți ani tuturor ocnamureșenilor!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • FELICITARE 30 NOIEMBRIE    |     30 NOIEMBRIE 2016 - 08:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFÂNTUL ANDREI - 30 NOIEMBRIE

      La Mulți Ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat dintre apostolii Mântuitorului Hristos, cel numit și Ocrotitorul României.

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     11 noiembrie 2016 - 08:05     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI LUCRĂRI AUTOSTRADA A10 SEBEȘ - TURDA

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ ȘI LOCALITĂȚILE ÎNVECINATE

       Alătură-te constructorilor autostrăzii A10 Sebeș-Turda, pentru tronsonul 3 Aiud-Decea.
       Asocierea EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - AKTOR S.A. angajează, pentru lucrările ce se execută pe tronsonul 3 al autostrăzii A10 Sebeș - Turda, în porțiunea Aiud - Decea, muncitori necalificați la construcții drumuri.
       Se oferă:
  - program de lucru full time;
  - salariu cel puțin 1.200 lei net
  - bonuri de masă
  - masa de prânz asigurată gratuit
  - transport gratuit asigurat
       Toți cei interesați sunt așteptați în fiecare miercuri, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Local din Primăria Ocna Mureș, pentru întâlnire cu reprezentanții angajatorului, informații suplimentare și angajare.


 • ADRESĂ INFORMARE ȘI SOLICITARE DE LA SC APA CTTA ALBA    |     10 NOIEMBRIE 2016 - 13:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ADRESĂ INFORMARE ȘI SOLICITARE DE LA SC APA CTTA ALBA

      Societatea Comercială „APA CTTA” SA Alba

      Nr. 6986/27.10.2016

      Către Primăria Ocna Mureș

      Spre știință: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”

      Vă aducem la cunoștință că Legea 241/2006 „Legea serviciului pentru alimentare cu apă și de canalizare”, cu completările și modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 570/30 iulie 2015, la art. 31, alin. (14) prevede „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată, care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”.
      De asemenea, aceeași lege prevede la art. 39, alin. (5): „Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31, alin (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.”
      Menționăm că în baza art. 40, alin. (2): „Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 39, alin. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii de Mediu”. În acest sens vă informăm că, în urma solicitării Gărzii de Mediu, am depus la sediul acesteia, liste cu gospodăriile care au acces la rețea publică de canalizare și nu s-au racordat.
      Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți în acțiunea de conștientizare a populației, pentru a se realiza racordarea la sistemul public de canalizare și pentru a evita aplicarea de sancțiuni conform legilor în vigoare.

      Vă mulțumim.

      Cu stimă,

      Director General Viorel Lazăr

      Director Comercial Cornel Ștefan Bardan • FELICITARE 8 NOIEMBRIE    |     08 NOIEMBRIE 2016 - 13:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL - 8 NOIEMBRIE

      Astăzi, 8 Noiembrie, prăznuim pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitori și modele de urmat.
      Cu această ocazie le doresc tuturor celor care astăzi își serbează onomastica multe bucurii în viață și fericire.
      La Mulți Ani tuturor celor ce poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     4 noiembrie 2016 - 18:05     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI LUCRĂRI AUTOSTRADA A10 SEBEȘ - TURDA

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ ȘI LOCALITĂȚILE ÎNVECINATE

       Alătură-te constructorilor autostrăzii A10 Sebeș-Turda, pentru tronsonul 3 Aiud-Decea.
       Asocierea EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. - AKTOR S.A. angajează, pentru lucrările ce se execută pe tronsonul 3 al autostrăzii A10 Sebeș - Turda, în porțiunea Aiud - Decea, muncitori necalificați la construcții drumuri.
       Se oferă:
  - program de lucru full time;
  - salariu motivant
  - alte avantaje și beneficii
       Toți cei interesați sunt așteptați în fiecare miercuri, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Local din Primăria Ocna Mureș, pentru întâlnire cu reprezentanții angajatorului, informații suplimentare și angajare.


 • ANUNȚ ANGAJĂRI     |     19 OCTOMBRIE 2016 - 12:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI ECHIPA PROFI

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Alătură-te echipei PROFI!
       Echipa PROFI angajează preparator marfă și manipulanți marfă pentru depozit Fresh Cluj.
       Se oferă:
  - program de lucru full time;
  - training în depozit;
  - salariu fix
  - bonuri de masă și bonusuri de performanță;
  - transport asigurat de companie

       Contact și informații suplimentare:
       telefon 0799 114 876 - Bianca Moldovan

       Depuneri CV:
       bianca.moldovan@profi.ro


 • ANUNȚ     |     10 OCTOMBRIE 2016 - 13:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ACTE DOSAR REPARTIZARE LOCUINȚE CONVENABILE

       ACTE DOSAR REPARTIZARE LOCUINȚE CONVENABILE

       Actele necesare pentru depunerea dosarului, în vederea repartizării unei locuințe:
       a) Cererea titularului;

       b) Copie BI/CI, sau certificate de naștere ale tuturor membrilor care vor locui împreună;

       c) Declaraţie notarială din care să rezulte că titularul, împreună cu soţul /soţia şi ceilalţi membrii majori din familia acestuia nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat şi /sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă destinată închirierii din fondul locativ al UAToras Ocna Mureş.

       d) Situaţia locativă actuală:
            - Tolerat în spaţiu...........Contract de vânzare-cumpărare pentru locuinţa unde este tolerat în spaţiu / Declaraţie pe proprie răspundere la Notar a proprietarului că deţine locuinţă în proprietate şi că familia compusă din persoanele care se vor muta este tolerată în spaţiul respectiv.
       - Chiriaş în spaţiu locativ privat.........Contract de închiriere înregistrat la ANAF.
       În cazul în care nu poate dovedi cu acte, titularul cererii va depune declaraţie pe proprie răspundere la Notar, privind situaţia locativă actuală.

       e) Starea civilă actuală:
       - Căsătorit.............................Certificat de căsătorie.
       - Familia monoparentală.......Certificat naştere copil, sentinţă de divorţ (dacă este cazul)
       - Necăsătorit, văduv, divorţat, fără copii în întreţinere ....Certificat deces, sentinţă divorţ, certificat de deces- după caz.

       f) Număr copii în întreţinere:
       Certificate naştere/C.I.

       g) Venitul mediu net lunar/membru de familie:
       - Adeverinţe de la locul de muncă din care să rezulte venitul net pe 12 luni (pentru toate persoanele angajate din familie), sau cupoane pentru alte categorii de venituri (să rezulte venitul total al familiei);
       - Adeverinţă de la A.N.A.F dacă are venituri din activităţi comerciale sau altele.

       h) Acte de studii- diplomă care să ateste care este ultima formă de învăţământ absolvită;

       i) Certificat fiscal pentru toţi membrii majori ai familiei;

       NOTĂ: Toate actele trebuie depuse astfel:
       - exemplare originale pentru toate adeverinţele depuse;
       - copii certificate pentru conformitatea cu originalul, a actelor depuse.

       Perioada de depunere a dosarelor va fi 10 OCTOMBRIE-09 NOIEMBRIE 2016. Orice dosar depus în altă perioadă decât aceasta nu va putea fi luat în considerare şi nu va putea fi punctat de Comisia de analiză a dosarelor.

       Perioada de depunere a contestaţiilor este de 7 zile de la data afişării Listei de priorităţi.

       Cuantumul chiriei va fi stabilit de CLOM la propunerea Serviciului Venituri Impozite şi Taxe Locale.

       Perioada de valabilitate a listei de priorităţi este de 12 luni, calculată de la data aducerii la cunoştinţa publică a HCLOM prin aprobarea listei. • ANUNȚ     |     10 OCTOMBRIE 2016 - 13:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ CRITERII REPARTIZARE LOCUINȚE CONVENABILE

       CRITERII REPARTIZARE LOCUINȚE CONVENABILE

       Se aduce la cunoștința celor interesați că prin HCLOM.nr.191/29.09.2016 au fost aprobate criteriile în baza cărora se repartizează locuințe convenabile cu chirie din fondul locativ al UAT orașul Ocna Mureș, după cum urmează:

       A. Categorii de persoane care pot beneficia de locuinţe cu chirie din fondul locativ al UAT oraş Ocna Mureş, sunt următoarele:
       - Persoane care au domiciliul în oraşul Ocna Mureş și satele aparţinătoare.

       B. Criterii de acces la locuinţa convenabila (valabile pentru titularul cererii şi membrii familiei):
       1.Să nu deţină în proprietate o locuinţă.
       2.Să nu deţină cu contract de închiriere în calitate de titular o locuinţă din orice categorie din fondul locativ .
       3.Să nu fi înstrăinat sub nicio formă o locuinţă, după anul 1990.
       4.Să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite pentru realizarea unei locuinţe.
       5.Să nu fi refuzat, din diferite motive, o repartiţie, din fondul locativ al UAT Ocna Mureş.
       6. Persoanele care pot face dovada unui venit net permanent reglementat prin legislaţia în vigoare, în cuantum de minim 500 lei lunar/membru de familie.

       C. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
       1.Situaţia locativă actuală:
            1.1. Chiriaş în spaţiu locativ privat.............................................10 puncte
            1.2. Tolerat în spaţiu....................................................................8puncte

       2.Stare civilă:
            2.1. Căsătorit.............................................................................10 puncte
            2.2. Familie monoparentală.......................................................10 puncte
            2.3. Necăsătorit, văduv,divorţat fără copii în întreţinere............5 puncte

       3.Număr copii în întreţinere:
            Un punct pentru fiecare copil.

       4.Vechimea cererii:
            Un punct pentru fiecare an.

       5.Venitul mediu net lunar/membru de familie:
            5.1. Peste venitul mediu net pe economie.........................................................15 puncte
            5.2. Între salariu minim net pe economie şi venitul mediu net pe economie ......8 puncte
            5.3. Sub salariul minim net pe economie dar nu mai puţin de 500 lei .......6 puncte

       6. Nivelul de studii:
            6.1. fără studii şi fără pregătire profesională.....................................5 puncte
            6.2. cu studii generale.....................................................8 puncte
            6.3. școală profesională....................................................................10 puncte
            6.4. studii liceale (diploma bacalaureat).........................................15 puncte
            6.5. studii superioare inclusiv SSD( diploma licenta)......................20 puncte
            6.6. studii master (diploma)..............................................................22 puncte

       NOTĂ: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit toate criteriile specificate la litera A şi B.
       În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de :
            - numărul de persoane care vor locui în apartament, iar în caz de menținere a egalității, de vechimea cererii solicitantului, luând în considerare data efectivă a înregistrării cererii(zi/lună).


 • ANUNȚ     |     10 OCTOMBRIE 2016 - 13:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2016-2017

       AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2016-2017

       Persoanele singure și familiile cu venituri mici pot să solicite anual, conform legislației în vigoare, ajutorul pentru încălzirea locuinței. Acesta este acordat doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, iar cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie până la mijlocul lunii octombrie.
       În principiu, pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011.
       În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, de cel mult 615 lei.
       Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși,se preiau şi cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie 2016- 31 martie 2017.
       Cererea si actele doveditoare trebuie depuse la Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş.
       Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței cererea trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere referitoare la componența familiei şi veniturile acesteia. Aceasta se depun individual. Pentru a putea stabili dreptul la ajutor, este necesar atât acte doveditoare ce atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, cât şi acte doveditoare cu privire la locuinţă sau la bunurile deţinute.
       Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în funcție de venitul net mediu lunar al familiei sau al persoanei singure, prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011. Când se stabilește venitul net mediu lunar sunt luate în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii. De asemenea, SE ŢINE cont şi de bunurile mobile şi imobile pe care le au solicitanţii. În acest sens, în Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 există o listă a bunurilor care, dacă se află în proprietatea solicitanților, duc la refuzarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Concret, actul normativ face referire la:

       BUNURI IMOBILE:
       - clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;
       - terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;

       BUNURI MOBILE:
       - autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
       - mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;
       - autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
       șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
       - utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
       - utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
       - utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
       - depozite bancare de peste 3.000 de lei;
       - terenuri/animale şi/sau păsări: suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

       Aşadar, este de ajuns ca un solicitant să deţină fie şi doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsă cererea.


 • ANUNȚ     |     28 SEPTEMBRIE 2016 - 13:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate în fiecare JOI a lunii OCTOMBRIE la ora 11:00 în Sala de Ședințe din incinta Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • MULȚUMIRI „LET'S DO IT ROMANIA” - 24 SEPTEMBRIE 2016    |     24 SEPTEMBRIE 2016 - 20:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MULȚUMIRI „LET'S DO IT ROMANIA - 24 SEPTEMBRIE 2016”

      24 septembrie 2016 a fost, pentru toată țara, ziua „Let's do it, Romania!”. A fost ziua în care zeci de ocnamureșeni voluntari (elevi, cadre didactice, funcționari publici etc) au arătat că orașul nostru este mai frumos atunci când este curat.
      Acțiunea lor nu a fost neapărat una de curățenie, deși s-au strâns câteva tone de gunoaie. Ceea ce au făcut ei este o conștientizare a noastră, a tuturor, că locul deșeurilor nu este pe spațiul verde, pe stradă ori pe trotuar. Există coșuri de gunoi, există locuri special amenajate pentru ceea ce de multe ori aruncăm inconștient pe jos, pe unde se nimerește.
      Toți cei care au participat la acțiunea de sâmbătă ne-au arătat că un oraș curat depinde doar de locuitorii săi. Ne-au arătat că oglinda noastră este cât de curat este orașul.
      O astfel de activitate „Let's do it Romania” are loc o dată în an. Păstrarea curățeniei orașului însă trebuie să o facem tot timpul și ea depinde în mare măsură de noi. Voluntarii de sâmbătă au arătat dorința noastră de a avea un oraș curat.
      Sunt convins că majoritatea dintre noi am înțeles acest mesaj. Sunt convins că munca depusă de voluntarii ocnamureșeni sâmbătă nu a fost în zadar, cel puțin ca simbol al unei activități cotidiene, permanente de păstrare a curățeniei și civilizației orașului nostru.
      Pentru toate acestea, tuturor celor care au participat activ la ziua de curățenie „Let's do it Romania”, le mulțumesc, în numele locuitorilor orașului Ocna Mureș. Respect tuturor voluntarilor ocnamureșeni.


  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR 2016-2017    |     12 SEPTEMBRIE 2016 - 09:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DESCHIDEREA NOULUI AN ȘCOLAR 2016-2017

      Mult succes tuturor celor care astăzi încep un nou an școlar!
      Un an școlar cu multe reușite, cu putere de muncă, pentru că școala este cea care oferă educație, iar educația este ceea care face diferența dintre cunoaștere și ignoranță.
      Profesorii, elevii, părinții sunt cei care participă, în mod egal, la formarea viitorului orașului nostru și al țării noastre. Pentru ei, pentru toți cei care astăzi au emoțiile unui nou început mult succes în noul an școlar!
      Multă sănătate elevilor, dascălilor și părinților!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • FELICITARE 8 SEPTEMBRIE    |     08 SEPTEMBRIE 2016 - 08:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SFÂNTA MARIA - 8 SEPTEMBRIE

      Astăzi, 8 Septembrie, celebrăm împreună, catolici și ortodocși, prima mare sărbătoare a noului an bisericesc care a început la 1 septembrie: Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și ca Sfânta Maria Mică.
      Cu această ocazie le doresc tuturor celor care astăzi își serbează onomastica multe bucurii în viață și fericire.
      La Multi Ani tuturor celor ce poartă numele Maicii Domnului!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ     |     01 SEPTEMBRIE 2016 - 11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  REFERITOR LA TĂIERILE DE ARBORI DIN PĂDUREA DE PE DEALUL BANȚA

       Tăierile de copaci de pe dealul Banța fac parte din Programul național de întreținere, regenerare și reîmpădurire. Acțiunea de pe Banța beneficiază de toate aprobările și autorizațiile necesare și sunt executate de către Ocolul Silvic Aiud, în limita a 222 mc de material lemnos marcat.
       Această acțiune constă în tăierea copacilor bolnavi (din păcate majoritatea acestora, în special conifere, sunt afectați) și de reîmpădurire prin plantarea de puieți de foioase, în principal stejar.
       Acțiunea de defrișare nu afectează stabilitatea dealului Banța, etapele de execuție prevăd înlăturarea imediată a materialului lemnos rezultat în urma tăierilor și plantarea în cel mai scurt timp a puieților de foioase. Plantarea se face cu personalul Ocolului Silvic și cu ajutorul elevilor interesați.
       Înlăturarea copacilor bolnavi și plantarea de puieți de stejar va continua conform planului de reîmpădurire până la refacerea completă a fondului forestier de pe dealul Banta, fără însă a afecta, pe durata lucrărilor, rolul de protecție a perdelei forestiere existente asupra orașului Ocna Mureș.

  Primar,
       Silviu Vințeler


 • ANUNȚ ANGAJARE CIA-ABOLIV SRL MIHAI VITEAZU    |     20 AUGUST 2016 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANGAJĂRI CIA-ABOLIV SRL MIHAI VITEAZU


  Ocna Mures
 • ZILELE ORAȘULUI OCNA MUREȘ    |     20 AUGUST 2016 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  INVITAȚIE ACTIVITĂȚI SPORTIVE STADIONUL SODA 28 AUGUST 2016


  Ocna Mures
 • PROGRAM ZILELE ORAȘULUI OCNA MUREȘ    |     20 AUGUST 2016 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROGRAM ZILELE ORAȘULUI OCNA MUREȘ 27-28 AUGUST 2016


  Ocna Mures
 • ZILELE ORAȘULUI OCNA MUREȘ    |     20 AUGUST 2016 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ZILELE ORAȘULUI OCNA MUREȘ 27-28 AUGUST 2016


  Ocna Mures
 • ANUNȚ     |     10 AUGUST 2016 - 14:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PROGRAM OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE - POAD 2015 - 2016

       Primăria oraşului Ocna Mureş anunţă că începând de miercuri, 10 august 2016, pe o perioadă de 45 de zile calendaristice (33 zile lucrătoare) până în data de 23 septembrie 2016, se vor distribui ajutoare alimentare, în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2015-2016, pentru beneficiarii de pe listele iniţiale primite de la DGASPC, AJPIS, AJOFM şi Casa Judeţeană de Pensii.
       Conform HG nr. 799/17.09.2014 privind implementarea Programului Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, pot beneficia de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD 2015 – 2016, având calitatea de destinatari finali, următoarele categorii:

       1.familiile şi persoanele singure, cărora le este dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001;
       2.familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       3.şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, şi şomerii neindemnizaţi;
       4.pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensii sau după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 de lei/ lună, inclusiv;
       5.pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, ai căror venit este de până la 450 de lei/ lună, inclusiv;
       6.persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporurile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi urmaşilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare, al căror cuantum cumulat este de până la 450 de lei/ lună, inclusiv;
       7.persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servcii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
       8.persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 de lei/lună/persoană, inclusiv, şi care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile amintite mai sus.

       Persoanele care beneficiază de ajutoare alimnetare sunt aşteptate de luni până vineri, între orele 8:00-10:00, la depozitul situat în incinta fostei şcoli generale cu clasele I-IV ,, Lucian Blaga” Ocna Mureş, cu actul de identitate şi documente care să ateste apartenenţa la una dintre categorii.


 • ANUNȚ     |     3 AUGUST 2016 - 12:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PROGRAM FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2016

       PROGRAM FINANȚĂRI NERAMBURSABILE 2016

       Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Ocna Mureş, aduce la cunoştinţa celor interesaţi de faptul că prin Hotarârea nr.158/27.07.2016 a Consiliului Local Ocna Mureş, a fost aprobat Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile aferente anului 2016, care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul oraşului Ocna Mureş, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCLOM nr.226/19.12.2013.
       Suma totală alocată pentru componentele:

       -„Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul culturii şi muzicii”;
       -„Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul tradiţiilor şi obiceiurilor străbune”,

       este de 10.000 lei pentru fiecare componentă în parte.
       Relaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul oficial al instituţiei sau la sediul acesteia.


 • ANUNȚ     |     30 IULIE 2016 - 13:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI 04.08.2016 la ora 11:00 în Sala de Ședințe din incinta Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     18 IULIE 2016 - 08:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI

       SC La Lorraine SRL, cu sediul în Parcul Industrial Câmpia Turzii, producător produse de panificație, organizează selecție angajare pentru:
       - operator ambalare
       - operator manipulare marfă
       - tehnician electromecanic
       Se oferă:
  - salariu atractiv
  - transport gratuit la locul de muncă
  - tichete de masă
  - bonus tură continuă
       Reprezentanții companiei vă așteaptă MIERCURI 20 IULIE 2016 ORA 11.00 la Primăria Ocna Mureș (Sala de Ședințe) cu CV și buletinul pentru a completa cererea de angajare.
 • ANUNȚ     |     5 IULIE 2016 - 14:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       ANUNȚ ANGAJĂRI

       ECKERLE AUTOMOTIVE SRL Cluj Napoca organizează selecție angajare pentru OPERATOR ASAMBLARE COMPONENTE ELECTRICE.
       Dacă doriți un loc de muncă stabil, unde să fiți tratat cu respect, sunteți bineveniți să faceți parte din echipa noastră.

       Oferim:
  - pachet salarial atractiv - salariu fix plus sporuri substanțiale în funcție de performanță;
  - tichete de masă pentru toate zilele lucrătoare ale lunii;
  - plata cu spor a orelor suplimentare;
  - asigurăm transportul;
  - asigurăm echipament de lucru.
       Posturile de muncă sunt prevăzute cu scaune ergonomice și sunt bine iluminate.

       Vă așteptăm MARȚI 12.07.2016 ORA 11.00 la Primăria Ocna Mureș (Sala de Ședințe).

       Informații suplimentare la telefon 0264 403 404.

       Compania ECKERLE AUTOMOTIVE SRL face parte dintr-un grup german cu prezență internațională în Germania, Ungaria, Mexic și China. În România suntem prezenți din 2003 și de atunci avem permanent peste 900 de angajați.


 • ANUNȚ     |     29 IUNIE 2016 - 15:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ÎN ETAPA 2 DE ELABORARE A PROPUNERILOR DE PUZ

       Primarul orașului Ocna Mureș anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier și R.L.U. în zona strada Mihai Eminescu, nr. 27.
       Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. cu sediul în județul ILFOV, localitatea ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, str. BUȘTENI, nr.7, proprietar al terenului în suprafață de 5.200,00 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului OCNA MUREȘ, județul ALBA, în intravilanul localității OCNA MUREȘ identificat prin C.F. nr.70227, nr.cad.70227.
       Proiectantul PUZ-ului este S.C. SMA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul ]n Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, Nr.3, Ap.2, nr. tel./fax: +40 264 430 789.
       Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ și să transmită observații și sugestii asupra acestor documente la sediul primăriei Ocna Mureș, în perioada 30.06.2016-20.07.2016.
       Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 15.07.2016, ora 10.00 la sediul primăriei Ocna Mureș.
       Răspunsurile la observațiile și sugestiile transmise precum și rezultatele informării și consultării se vor posta pe site-ul primăriei și afișa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.
       Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt dl. Nicolaie Sanislav și dl. Iulian Olariu Iakab. • ANUNȚ     |     27 IUNIE 2016 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate ÎN FIECARE ZI DE JOI A SĂPTĂMÂNII la ora 11:00 în Sala de Ședințe din incinta Primăriei oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     20 IUNIE 2016 - 18:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI S.C. VERTA-TEL S.R.L.

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       S.C. VERTA-TEL S.R.L., societate națională de construcții și execuție rețele de telecomunicații, rețele electrice, rețele de apă și canal, rețele de gaz, forare orizontală dirijată, angajează din zona Ocna Mureș pentru șantierele sale din țară personal calificat și necalificat, cu contract individual de muncă.

       Se oferă cazare, iar salariile sunt în funcție de meseriile:
        - muncitor necalificat - 1.700 ron
        - sudor autorizat - 1.800 ron
        - fierar betonist - 1.750 ron
        - dulgher - 1.700 ron
        - instalator apă-canal - 1.800 ron
        - buldoexcavatorist - 1.800 ron
        - excavatorist - 1.800 ron
        - șofer cat. B - 1.800 ron
        - șofer profesionist cu atestate - 2.000 ron

       Pentru angajare sunt necesare următoarele documente:
        - carte de identitate și copie
        - certificat de naștere și copie
        - cazier
        - diplomă de calificare sau documente de atestare a studiilor
        - pentru șoferi profesioniști - atestate, vizita medicală, avizul psihologic, toate valabile.

       Persoane de contact: Tamaș Mariana - 0799 942 445 sau Staicu Călinescu Dan - 0731 378 101.


 • ANUNȚ     |     20 IUNIE 2016 - 17:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI PROFI

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       PERSONAL DEPOZITARE

       Compania Profi oferă oportunitatea de angajare în depozitele din CLUJ și TIMIȘOARA pentru personal necalificat:
       - nu este necesara experiență
       - persoanele interesate trebuie să fie apte din punct de vedere medical
       - rezistență la efort fizic

       Se oferă în pachetul salarial:
       - bonusuri de performanta
       - tichete de masă
       - transport
       - bonus de relocare
       - oportunitatea dobândirii unei experiențe într-un domeniu căutat pe piața muncii din România

       RESPONSABIL RECEPȚIE

       Persoana care va ocupa funcția de Responsabil recepție trebuie:
       - să accepte un program de după amiază (14:00 - 22:00)
       - să cunoască procesele de recepție marfă
       - să aibă experiență în recepționarea și gestiunea de marfă

       Responsabilități:

       - recepționarea fizică și informatică a produselor (legume-fructe) în depozit
       - verificarea documentelor de recepție să fie conforme cu cantitatea fizică de marfă

       Oferim:
       - salariu plus tichete de masă
       - decont transport
       - condiții de muncă echitabile, corecte

       CV-urile se pot depune la adresa de email: personal.depozit@profi.ro.
       Detalii la telefon: 0727 722 888


 • ANUNȚ     |     18 IUNIE 2016 - 15:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate MIERCURI, 22 IUNIE 2016 la ora 11:00 la Casa de Cultură a oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     6 IUNIE 2016 - 10:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       ANUNȚ ANGAJĂRI

       ECKERLE AUTOMOTIVE SRL Cluj Napoca organizează selecție angajare pentru OPERATOR ASAMBLARE COMPONENTE ELECTRICE.
       Dacă doriți un loc de muncă stabil, unde să fiți tratat cu respect, sunteți bineveniți să faceți parte din echipa noastră.

       Oferim:
  - pachet salarial atractiv - salariu fix plus sporuri substanțiale în funcție de performanță;
  - tichete de masă pentru toate zilele lucrătoare ale lunii;
  - plata cu spor a orelor suplimentare;
  - asigurăm transportul;
  - asigurăm echipament de lucru.
       Posturile de muncă sunt prevăzute cu scaune ergonomice și sunt bine iluminate.

       Vă așteptăm VINERI 10.06.2016 ORA 11.00 la Primăria Ocna Mureș (Sala de Ședințe).

       Informații suplimentare la telefon 0264 403 404.

       Compania ECKERLE AUTOMOTIVE SRL face parte dintr-un grup german cu prezență internațională în Germania, Ungaria, Mexic și China. În România suntem prezenți din 2003 și de atunci avem permanent peste 900 de angajați.


 • FELICITARE ZIUA COPILULUI    |     01 IUNIE 2016 - 09:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE ZIUA COPILULUI

      Astăzi, 1 Iunie, să lăsăm copilul din noi să iasă la suprafață și să ne bucurăm.
      E ziua lor, e ziua noastră, e ziua voastră, e Ziua Copilului!
      Să ne bucurăm de copiii noștri, de inocența, puritatea și sinceritatea lor, să ne amintim că și noi, cei mari, am fost cândva ca ei.
      La Mulți Ani tuturor copiilor, indiferent de vârstă!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ     |     31 MAI 2016 - 08:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate JOI, 2 IUNIE 2016 la ora 11:00 în Sala de Ședințe a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ DELIMITARE SECȚII VOTARE OCNA MUREȘ    |     30 MAI 2016 - 10:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ - DELIMITARE SECȚII DE VOTARE

       Pentru buna desfășurare a alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, Primăria Ocna Mureș face cunoscut cetățenilor orașului delimitarea secțiilor de votare din Ocna Mureș și localitățile aparținătoare.
       Documentul poate fi accesat la link-ul de mai jos

  [link spre Delimitarea secțiilor de votare]


 • ANUNȚ ANGAJĂRI    |     25 MAI 2016 - 17:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SC RO DEX FASHION SRL

       ANUNȚ ANGAJĂRI

       SC RO DEX FASHION SRL cu sediul în strada Ecaterina Varga nr. 18 Ocna Mureș angajează personal cu/fără experiență în domeniul croitoriei.
       Informații suplimentare se pot obține la sediul firmei, la adresa de mai sus, sau numărul de telefon 0756 038 722.


 • FELICITARE SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA    |     20 MAI 2016 - 22:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA

      Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii", să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră.
      La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor tuturor celor care poartă numele de Constantin sau Elena!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ     |     16 MAI 2016 - 11:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       ANUNȚ ANGAJĂRI

       ECKERLE AUTOMOTIVE SRL Cluj Napoca organizează selecție angajare pentru OPERATOR ASAMBLARE COMPONENTE ELECTRICE.
       Dacă doriți un loc de muncă stabil, unde să fiți tratat cu respect, sunteți bineveniți să faceți parte din echipa noastră.

       Oferim:
  - pachet salarial atractiv - salariu fix plus sporuri substanțiale în funcție de performanță;
  - tichete de masă pentru toate zilele lucrătoare ale lunii;
  - plata cu spor a orelor suplimentare;
  - asigurăm transportul;
  - asigurăm echipament de lucru.
       Posturile de muncă sunt prevăzute cu scaune ergonomice și sunt bine iluminate.

       Vă așteptăm VINERI 20.05.2016 ORA 11.00 la Primăria Ocna Mureș (Sala de Ședințe).

       Informații suplimentare la telefon 0264 403 404.

       Compania ECKERLE AUTOMOTIVE SRL face parte dintr-un grup german cu prezență internațională în Germania, Ungaria, Mexic și China. În România suntem prezenți din 2003 și de atunci avem permanent peste 900 de angajați.


 • COMUNICAT     |     11 MAI 2016 - 15:55     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       VIZITA UNEI DELEGAȚII CHINEZE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ

       În perioada 9-10 mai 2016 o delegație oficială a orașului Dongyang, regiunea Zhejiang, China, a vizitat orașul Ocna Mureș. Vizita a avut drept scop identificarea oportunităților de colaborare pe diferite direcții (economic, cultural, educațional etc) între cele două localități, având ca obiectiv, în prima etapă, înfrățirea celor două orașe.
       Ca urmare a discuțiilor care au avut loc cu administrația locală, a fost semnat un Memorandum care deschide calea înfrățirii celor două orașe. Memorandumul a fost semnat de domnul Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș și de domnul Yao Jiyang, secretar al Comitetului Municipal al P.C.C. din orașul Dongyang.
       Zhejiang este a doua regiune din China din punct de vedere economic și reprezintă și un foarte important centru cultural. Orașul Donyang este un reper important pentru estul Chinei și are o populație de peste 800.000 locuitori. Partea economică este dominată de domeniul construcțiilor (Zhongtian Construction Group Co. Ltd. - cea mai mare companie de construcții civile și industriale din China), precum și de industria produselor medicale și farmaceutice.
       Din punct de vedere cultural în Dongyang se află un studio cinematografic considerat ca fiind Hollywood al Chinei. Tot în Dongyang se află cel mai mare muzeu al sculpturii în lemn din China.
       „Așa cum spune și Memorandumul semnat, cele două orașe se angajează să dezvolte comunicarea și colaborarea în domenii precum economia, comerțul, tehnologia, cultura și educația, precum și alte domenii de interes comun. Consider că acest lucru reprezintă un avantaj pentru Ocna Mureș și demonstrează deschiderea noastră pentru colaborare. E o oportunitate pentru noi să devenim cunoscuți în lume prin ceea ce suntem, prin ceea ce putem face.” a declarat primarul orașului, Silviu Vințeler după semnarea documentului care permite celor două localități să devină orașe înfrățite.


 • FELICITARE SĂRBĂTORI PASCALE    |     30 APRILIE 2016 - 9:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE SĂRBĂTORI PASCALE


  Ocna Mures


          De Sfintele Sărbători Pascale să coboare liniștea și pacea în casele și sufletele tuturor.
      Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei și încrederii, cu bunătate și căldură în suflete!

      Hristos a Inviat!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș


 • ANUNȚ     |     27 APRILIE 2016 - 14:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       ÎN ETAPA 1 DE PREGĂTIRE A ELABORĂRII PUZ-ULUI INIȚIAT DE INVESTITOR PRIVAT

       Primarul Orașului Ocna Mureș anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre intenția realizării unui P.U.Z. și R.L.U. în zona str. M. Eminescu nr. 27, de către investitorul privat S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. cu sediul în județul ILFOV, localitatea ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, str. BUȘTENI, nr. 7, proprietar al terenului în suprafață de 5.200,00 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului OCNA MUREȘ, județul ALBA, în intravilanul localității OCNA MUREȘ identificat prin C.F. nr. 70227, nr. cad. 70227.
       Prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare a planului și a obiectivelor planului:
       Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier.
       Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 06.05.2016 ora 10.00 la sediul Primăriei Ocna Mureș, sala de ședințe a Consiliului Local.
       Cei interesați vor trimite la Primăria Orașului Ocna Mureș observații, comentarii sau semnalări cu privire la intenția de elaborare P.U.Z. în termen de 10 zile calendaristice, iar răspunsurile la acestea se vor posta și afișa în maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu și la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș.
       Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este dl. Iulian Olariu Iakab. • ANUNȚ     |     20 APRILIE 2016 - 14:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ - SERVICIUL VENITURI, TAXE ȘI IMPOZITE

       COMUNICAT SERVICIUL VENITURI, TAXE ȘI IMPOZITE

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următoarele documente:
       - REFERAT DE SPECIALITATE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
       - TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
       Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 27 aprilie 2016 ora 16.00.
       Documentele pot fi accesate la link-urile de mai jos sau în secțiunea DEZBATERI PUBLICE din site-ul primăriei Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro.

  [link spre Expunere de motive impozite 2017]
  [link spre Tabel impozite 2017]


 • ANUNȚ     |     10 MARTIE 2016 - 20:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ - SERVICIUL VENITURI, TAXE ȘI IMPOZITE

       COMUNICAT SERVICIUL VENITURI, TAXE ȘI IMPOZITE

       Primaria orașului Ocna Mureș, prin Serviciul Venituri, Taxe și Impozite informează că, potrivit Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 8/25 martie 2016, termenul de depunere a declarațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice și juridice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă a fost prelungit până la data de 31 mai 2016, iar primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport datorat de orice contribuabil a fost prelungit până la data de 30 iunie 2016.
       De asemenea au fost prelungite și termenele legale de facilități.
       Contribuabilii persoane fizice care își achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de o reducere de 10%.


 • ANUNȚ     |     10 MARTIE 2016 - 20:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       COMUNICAT PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       Astăzi 10 martie 2016, la ora 9.00 s-a întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Primăriei Ocna Mureș la care au participat și reprezentanți ai ISU Alba. A fost luată în dezbatere art. 1 din Hotărârea nr. 2 din 09.03.2016 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.
       Hotărârile care s-au luat au avut la bază OUG 21/2004 și Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin HG 1491/2004.
       Astfel, s-a decis că, având în vedere informările și dezbaterile primite din partea SNS SALROM SA filiala Ocna Mureș prin care se specifică o stagnare și normalitate a fenomenelor în zona de exploatare, NU se mai impune declararea stării de alertă în zona A de influență la nivelul orașului Ocna Mureș.
       Sucursala Salina Ocna Mureș va continua să realizeze informări zilnice către Primărie asupra măsurătorilor realizate, iar în cazul unor modificări apărute în zonă (erupții la sonde, scăderi ale nivelului apei în lacuri, tasări ale solului, infiltrații de saramură în afara zonei de influență) va informa de îndată Primăria Ocna Mureș.
       De asemenea, în data de 17 martie 2016 va avea loc un exercițiu de alarmă la dezastre naturale. Exercițiul va avea loc la nivelul unităților de învățământ și nu va fi însoțit de avertismente sonore.


 • MESAJ     |     07 MARTIE 2016 - 21:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  MESAJ 8 MARTIE 2016  Astăzi, 8 Martie, sărbătorim toate femeile din lume.
  Sărbătorim femeile care ne-au dat viață.
  Sărbătorim femeile care ne-au susținut și ne-au îndrumat în formarea și educarea noastră ca oameni.
  Sărbătorim femeile familiilor noastre, femei care ne sunt alături cu grijă, cu grație, cu discreție și demnitate.

  Ca întotdeauna, după începutul primăverii, de 8 Martie să dăruim, alături de iubirea pe care le-o purtăm, o floare acestor femei din viața noastră.
  O floare care exprimă mai mult ca oricând afecțiunea, respectul și devotamentul nostru.

  La Mulți Ani!

  Silviu Vințeler
  Primar al orașului Ocna Mureș • ANUNȚ     |     25 FEBRUARIE 2016 - 11:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate MIERCURI, 2 MARTIE 2016 la ora 11:00 în Sala de Ședințe a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • ANUNȚ     |     16 FEBRUARIE 2016 - 10:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       ANUNȚ PRIMĂRIA OCNA MUREȘ

       Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ocna Mureș aduce la cunoștința celor interesați faptul că prin Hotărârea nr. 27/28.01.2016 a Consiliului Local Ocna Mureș a fost aprobat Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile aferent anului 2016 care se vor acorda în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul orașului Ocna Mureș, alocate pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin HCLOM nr. 226/19.12.2013.
       Pentru componenta „Obiective și categorii de proiecte finanțate în domeniul social” suma totală este de 50.000 lei.
       Relații suplimentare pot fi obținute la sediul instituției.


 • ANUNȚ     |     14 IANUARIE 2016 - 18:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ - SERVICIUL DE VENITURI, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

       Primăria orașului Ocna Mureș prin Serviciul Venituri ale bugetului local, Taxe și Impozite Locale anunță că de luni 11.01.2016, locuitorii pot plăti taxele și impozitele locale aferente anului 2016.
       Acestea sunt la nivelul minim impus de noul Cod Fiscal.
       De asemenea dorim să transmitem detalii privind categoriile de persoane care au obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru calcularea impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule.
       În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a depune declarații fiscale următoarele categorii de contribuabili, proprietari la data de 31 decembrie 2015:
       - persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă;
       - persoanele fizice care la adresa de domiciliu au înregistrat un domiciliu fiscal;
       - persoanele fizice și persoanele juridice care dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice;
       - persoanele juridice care au în proprietate clădiri și terenuri.

       Termenul de depunere a declarațiilor fiscale este 31 martie 2016.

       Rugăm contribuabilii să se prezinte pentru depunerea declarațiilor în termenul stabilit, mai ales că persoanele fizice pot beneficia de bonificația acordată de 10 % pentru plata integrală a tuturor obligațiilor către bugetul local până la la data de 31 martie 2016.
       Persoanele fizice proprietari de apartamente la bloc sunt rugați ca, la plata impozitului, să aibă asupra lor actul de dobândire în vederea stabilirii impozitului pe teren aferent apartamentului.

  Vă mulțumim pentru înțelegere,

       Primar,
       Silviu Vințeler


 • ANUNȚ     |     12 IANUARIE 2016 - 13:15     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ - DEZBATERE PUBLICĂ

       Vineri, 15 ianuarie 2016, are loc la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, în sala de ședințe a Consiliului Local, între orele 10.00 - 12.00 Ședința Publică de Dezbatere a Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
       Toate persoanele interesate sunt invitate pentru propuneri și analize.

  [Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală de la bugetul local pe 2016] • ANUNȚ     |     08 IANUARIE 2016 - 12:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ ANGAJĂRI SEWS-R

       RECRUTARE DE PERSONAL ÎN OCNA MUREȘ

       Compania SC SEWS- R Alba Iulia organizează o campanie de recrutare de personal în OCNA MUREȘ pentru fabrica din Alba Iulia.
       Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă:
  - contract de muncă pe perioadă nedeterminată
  - salariu atractiv care crește odată cu vechimea în muncă
  - bonusuri pentru evenimente speciale
  - bonuri de masă
  - prime de prezență
  - un mediu de lucru curat, instruire la locul de muncă
  - transport pe ruta Ocna Mureș – Alba Iulia şi retur asigurat de companie

       Cerinţe:
  - studii: minim 8 clase;
  - stare de sănătate bună/ aptă pentru muncă;
  - experiență: munca în echipă și munca în picioare constituie avantaje.

       Primăria Ocna Mures sprijină această campanie şi pune la dispoziţie sala de sedințe pentru desfăşurarea interviurilor de angajare.

       Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate MIERCURI, 13 IANUARIE 2016 la ora 11:00 în Sala de Ședințe a Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, pentru întâlnirea cu reprezentanţii companiei.


 • FELICITARE     |     07 IANUARIE 2016 - 06:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  FELICITARE


       „La Mulți Ani!” tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan, astăzi, 7 ianuarie, când prăznuim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

       Primar,
       Silviu VințelerOcna Mures

   » 1 euro:	   4.6495 Lei
   » 1 dolar:	   4.0769 Lei
   » 1 liră sterlină: 5.1788 Lei
   » 100 forinţi:	   1.4384 Lei
   sursa: bnr.ro | 10.12.2018
vizite pe site: 5794     |     ultima editare: 01 November 2018 13:05:57.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)