Licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale

Primăria orașului Ocna Mureș organizează în data de 14.05.2019, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului Local, licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 13,48 ha pășuni naturale, pentru o perioadă de 9 ani, clasificată și situată după cum urmează :

 – Sector 12B – pășune pentru ovine și/sau caprine

Nr. lot Denumirea pășunii Supr. ha Bloc fizic Categoria de folosință
12 Uioara de Sus – ,,Larga’’ 13,48 Parțial din 2368 Ovine/caprine

 

Suprafața totală : 13,48 ha

Preț de pornire : 265,50 lei/ha/an

Valoare garanție de participare : 358 lei

Participarea la licitație este condiționată de achitarea următoarelor taxe :

  • Garanție de participare la licitație – 358 lei ;
  • Contravaloarea Caietului de Sarcini – 100 lei . Se achiziționează de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Ocna Mureș .

  Ofertele se pot depune la registratura Primăriei orașului Ocna Mureș, până cel mai târziu la ora 1600 din preziua desfășurării licitației .

 

 

 

            PRIMAR,                                                                                    ÎNTOCMIT

   VINŢELER SILVIU                                                                       GÂRLEA LIVIU

 

Înapoi sus