Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț licitație

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 07.02.2019, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Caiet-sarcini-logan

Anunţ licitaţie

Liceul Tehnologic Ocna Mureș scoate la licitație, în condițiile legii, spațiu de producție în incinta unității, situat în orașul Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Ocna Mureş, strada Colonia peste Mureş, nr. 9, aflat în domeniul public al UAT Ocna Mureș pentru activităţi economice (50 lei) și Caietul de sarcini (100 lei) aferente licitației pot fi achiziționate de la Secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Actele necesare pentru participarea la licitație se pot depune la secretariatul unității, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, până cel târziu în data de 29.01.2018 ora 14.00.

Licitația va avea loc în data de 30.01.2018 ora 11.00 la sediul unității școlare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0732 226 688.

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT PROBA SCRISĂ

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat proba scrisă pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11:00 de către Primarul oraşului Ocna Mureş, pentru 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS

Instituţia publică Oraş Ocna Mureş cu sediul în oraşul Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul Alba, organizează în data de 13.12.2018 ora 1100 examen/concurs de recrutare, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 –statutul funcţionarilor publici, coroborat cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. c), art. 22 alin.(1-2) din H.G. nr. 611/2008 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Anunțul complet și formularul de înscriere pot fi accesate la link-urile de mai jos.

[Vezi anunț]
[Vezi formular de înscriere]

Înapoi sus