Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț

PRIMĂRIA OCNA MUREȘ, Judetul ALBA, unitate administrativ teritorială, cu personalitate juridică, cu sediul social în ORAȘUL OCNA MUREȘ, str. Nicolae Iorga, nr. 27, cod fiscal 4563228, reprezentată prin domnul SILVIU VINȚELER, in calitate de Primar, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate privată sau publică, comercială sau non‐comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia sau România, pentru și în condițiile documentului „Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021 „Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Energie regenerabilă, Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE)

Anunț-procedură

Grant norvegian-român

Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 8 februarie 2019, Ocna Mureș

Anunț începere proiect:
CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CLĂDIREA SPITALULUI ORĂȘENESC OCNA MUREȘ

Orașul Ocna Mureș prin Unitate Administrativ-Teritorială Ocna Mureș anunţă începerea activităţilor proiectului „Creșterea eficienţei energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș„, Cod SMIS 116475.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Centru de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 07 dec. 2016 – 30 apr. 2023 și are o valoare totală de 5.937.561,88 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.639.911,71 lei.

Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea termică, creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc Ocna Mureș şi implementarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile și gestionare inteligentă a consumurilor în scopul scăderii emisiilor de bioxid de carbon şi creșterii calităţii vieții în Oraşul Ocna Mureş.

Grupul țintă:                      65-69 ani – 822 pers.         75-79 ani – 609 pers.         85-85+ ani – 269 pers.
70-74 ani – 557 pers.         80-84 ani – 375 pers.         (65 și 85+ sunt 2.632 persoane)

Ședința de deschidere și informare a proiectului va avea loc în data de 14 Februarie 2019, începând cu orele 14:00, la Casa de Cultură „Ion Sângereanu” din Ocna Mureş.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email: contact@primariaocnamures.ro și pe pagina web: www.primariaocnamures.ro la secțiunea proiecte.

Persoană de contact:        ec. Vasile POTINTEU, manager proiect
Telefon: 0258 871 217 / 0733 670 589
Email: vasile.potinteu@primariaocnamures.ro

Vezi comunicat

Anunț licitație

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 07.02.2019, ora 11.00, – LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru vânzarea AUTOTURISMULUI DACIA LOGAN cu numărul de imatriculare AB-20-CNA, care se află în proprietatea Primăriei oraşului Ocna Mureş.

Documentele licitaţiei se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, iar informaţii suplimentare la telefon 0258871217.

Caiet-sarcini-logan

Anunţ licitaţie

Liceul Tehnologic Ocna Mureș scoate la licitație, în condițiile legii, spațiu de producție în incinta unității, situat în orașul Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Ocna Mureş, strada Colonia peste Mureş, nr. 9, aflat în domeniul public al UAT Ocna Mureș pentru activităţi economice (50 lei) și Caietul de sarcini (100 lei) aferente licitației pot fi achiziționate de la Secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Mureș, strada Colonia peste Mureș nr. 9, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00.
Actele necesare pentru participarea la licitație se pot depune la secretariatul unității, zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, până cel târziu în data de 29.01.2018 ora 14.00.

Licitația va avea loc în data de 30.01.2018 ora 11.00 la sediul unității școlare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0732 226 688.

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT PROBA SCRISĂ

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat proba scrisă pentru concurs/examen în data de 08.10.2018 pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

ANUNȚ CONCURS – REZULTAT SELECȚIE DOSARE

Primăria Ocna Mureș anunță rezultat selecție dosare pentru selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11:00 de către Primarul oraşului Ocna Mureş, pentru 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Anunțul complet poate fi accesat la link-ul de mai jos.

[Vezi anunț]

Înapoi sus