Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț achiziție ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș”

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de reparații canal de gardă de pe străzile Vadului, Abatorului, Simion Bărnuțiu și Stăvilarului din orașul Ocna Mureș

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor”.

Suma maximă disponibilă este de 2521,00 lei, fărăTVA.

În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 07.11.2019 ora 10.00.

Documentația de achiziție este publicată ca atașament la Anunțul publicitar de pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Condiții de participare. Deținător de Autorizație de diriginte de șantier categoria de importanță C, Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și canalizare.

Durata lucrărilor 3 luni.

Proiectul tehnic al lucrărilor poate fi studiat la sediul achizitorului, Primăria oraşului Ocna Mureş, Strada N. Iorga, nr. 27 , Serviciul Urbanism – amenajarea teritoriului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0735787727, persoană de contact ing. Olariu Iulian sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Anunt publ. dirig.s.

AUTORIZATIE CANAL GARDA

Decl.-mediu-social-munca

Declaratie-experienta-similara

Formular-art.60

Formular-oferta

 

ÎNTOCMIT

Șef birou achiziții

Ec. Potinteu Vasile

 

Anunț achiziție Lucrări de modernizare rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai – proiectare și execuție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Lucrări de modernizare

rețea electrică în zona parcului central str. N.Iorga și strada 9 Mai  – proiectare și execuție . Suma maximă disponibilă este de 168067,22 lei, fără TVA (200000,00 lei cu TVA). În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta, respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 23.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

documentatie-de-atribuire

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț achiziții Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze Servicii de evaluare a domeniului public al oraşului Ocna Mureş, necesare actualizării valorii contabile a acestora.  Suma maximă disponibilă este de 36000,00 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta respectând prevederile Documentației de atribuire, pâna în data de 10.10.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1107158, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro.

 

Documentație atribuire

Clarificari 1

Clarificari 2

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

POTINTEU VASILE

Anunț: AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE

AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANURILOR PARCELARE CADASTRALE PENTRU SECTOARELE ENUMERATE MAI JOS S-A FĂCUT PE PERETELE HOLULUI DE LA PARTER, ÎNTRE BIROUL DOMNULUI JURIST SIMION NICUȘOR PANDOR – SECRETARUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ ȘI BIROUL DIRECȚIEI JURIDICE – CAMERA NR. 2

  1. 1.Sectorul 90 – tarlaua PIETRAR – Micoșlaca și tarlaua ÎNTRE CĂLI – partea dreaptă a drumului Pustabăgău – Cistei
  2. Sectorul 51 – tarlalele – HORGOȘ – Cistei, RÂTUL I, RÂTUL II, RÂTUL III, ȘES MIC STÂNGA – UIOARA DE JOS
  3. Sectorul 52 – tarlalele – ȘES MIC DREAPTA, ȘES MARE STÂNGA – UIOARA DE JOS, ȘES MARE DREAPTA – UIOARA DE JOS, DELNIȚI – UIOARA DE JOS, TEREN FOTBAL ȘI BATALE – LÂNGĂ GROAPA DE GUNOI – UIOARA DE JOS
  4. Sectorul 23 – tarlaua BERC RĂZBOIENI LÂNGĂ CASA DE POMPE
  5. Sectorul 75 – tarlalele RĂZOARE CISTEI nr. I, II, III, IV și ȘTIUBEI CISTEI
  6. Sectorul 25 – tarlalele BERC RAZBOIENI – lângă canton
  7. Sectorul 24 – tarlalele DELNIȚA MICĂ RĂZBOIENI, DELNIȚA MARE RĂZBOIENI și BERC MARE RĂZBOIENI
  8. Sectorul 22 – tarlaua DUPÂ DEPOU – PREFABRICATE RÂZBOIENI
  9. Sectorul 70 – tarlaua DIN SUS DE SAT – CISTEI, LA MARIAN – CISTEI, LA JIDOVU – CISTEI, LA BORASU – CISTEI

         Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați compartimentului agricol – camera 12, persoana de contact ing. Liviu Gârlea, program cu publicul de luni – joi, orele 730-1600 și vineri, orele 800-1400

ÎNTOCMIT,

ing. Liviu Gârlea

Compartimentul agricol, cadastru agricol                                                   

Nr. 15106 din 24.09. 2019               

 

Anunț

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze ”LUCRĂRI DE BRANȘARE LA UTILITĂȚI A IMOBILELOR SITOARE PE STR. PRELUNGIRE OC. GOGA DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ Cod CPV 45231100-6 – Lucrări generale de construcții de conducte”. Suma maximă disponibilă este de 30000,00 lei, cu TVA. În acest sens, invităm toţi executanții de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.09.2019 ora 10.00.

Lista cu cantitățile de lucrări este publicată pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice (Achiziții și licitații publice).

Cantitățile de lucrări sunt estimative, plata facându-se la cantitățile de lucrări efectiv realizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

liste cu cantitatile de lucrari

ÎNTOCMIT

Ec. Morar Viorel

Mesajul primarului Silviu Vințeler cu ocazia deschiderii noului an școlar

Deschiderea noului an școlar aduce, de fiecare dată, atât pentru elevi și părinți, cât și pentru profesori, bucuria începutului, a înnoirii vieții.
Tradiția școlii ocnamureșene, generațiile de absolvenți de bună calitate care au făcut faimă învățământului orașului obligă la continuarea performanțelor în educație. Rezultatele elevilor noștri, de care ne bucurăm în fiecare an, încununează o muncă transformată în pasiune de către dascălii lor.
S-a încheiat un ciclu, s-au dat examene, începeți un alt ciclu, vă bucurați, uneori întâmpinați dificultăți pe care le învingeți. Drumul de urmat este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.
Pe acest drum vă angajați astăzi împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care vă desfășurați activitatea este școala.
Aici se sădește în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale și iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea.
Școala este izvorul științei, al cunoașterii și al înțelepciunii. Dar școala trebuie să fie, de asemenea, un catalizator al întâlnirii, al exersării virtuții, al formării pentru viaţă și al deschiderii către adevăr, onestitate, respect și dreptate. Fără o educație centrată pe valorile spirituale și culturale, creștine și românești, nu veți putea să pășiți spre viitor cu speranță și încredere.
În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.
Este necesar să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață, pentru voi. Profesorii vă sunt alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.
Acum, la început de an școlar, doresc să vă urez mult succes și îmi exprim speranța că veți reuși să vă bucurați de fiecare zi de școală.

Primar al orașului Ocna Mureș
Silviu Vințeler

Anunț achiziție consumabile pentru imprimante şi copiatoare

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze consumabile pentru imprimante şi copiatoareSuma maximă disponibilă este de 21008,40 lei, fără TVA. În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei pâna în data de 05.09.2019, ora 10:00.

OFERTELE SE VOR DESCHIDE ÎN DATA DE 05.09.2019, ora 11:00.

Documentația de achiziție este publicată atât în SEAP, ca atașament la Anunțul publicitar nr. ADV1100005 din 29.08.2019, cât și pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la secțiunea Achiziții publice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  0733670584, persoană de contact Morar Viorel sau prin e-mail, la adresa achiziții@primariaocnamures.ro.

Documentatie atribuire

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE

MORAR VIOREL

Înapoi sus