Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „LUCRĂRI DE REPARAŢII CURENTE STRĂZI ASFALTATE DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ” – COD CPV 45233251-3.
Suma maximă disponibilă este de 310.743,00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi executanţii de lucrări similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 09.06.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670582, persoană de contact d-nul ing. Sanislav Nicolaie.

Anunț achiziție

Pentru derularea proiectului “Centru educaţional Egalitate de şanse”, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze mobilier de birou pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de Şanse”.
Suma maximă disponibilă este de 12.256,45 lei fără TVA.
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 26.05.2015 ora 09:00.
Documentaţia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 26.05.2015 ora 10:00, în sala de şedinţe a Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016.
Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primărei oraşului Ocna Mureş, în sala de şedinţe a Consiliului local precum şi la adresa de internet www.primariaocnamures.ro, rubrica „Dezbateri publice”-Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice, sau la link-ul de mai jos.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la biroul Registratură-camera 1 sau prin email, la adresa de mail (dezbatere@primariaocnamures.ro) până la data de 22.05.2015.
În data de 25.05.2015, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa ordinară care va avea loc la finalul lunii mai 2015.

[link spre Proiect de hotărâre zonare străzi]

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de medicina muncii”, CPV: 85147000-1 – servicii de medicina muncii.
Suma maximă disponibilă: 13.841 lei fără TVA.
Sursa de finanţare: bugetul local.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 28.04.2015, ora 11:00.
Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-na director Onac Aida.

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Servicii de medicina muncii”, CPV: 85147000-1 – servicii de medicina muncii.
Suma maximă disponibilă: 13.841 lei fără TVA.
Sursa de finanţare: bugetul local.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 08.04.2015, ora 09:00.
Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş, sau solicitată prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-na director Onac Aida.

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de protecţia muncii.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş sau prin e-mail la adresa ocnamures2005@yahoo.com, până în data de 08.04.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Suma maximă disponibilă pentru această achiziţie este de 6.451,61 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind bugetul local.
Criteriul de atribuire: „preţul cel mai scăzut”.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon sau 0258/871217, persoană de contact d-na ec. Onac Aida.

ANUNȚ LICITAȚIE PĂȘUNE

Primăria oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, str.N.Iorga, nr.27, judeţul Alba, organizează în data de 24.04.2015 ora 11.00 LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA UNEI SUPRAFEŢE DE 31,21 HA PĂŞUNE.
Se va închiria suprafaţa de 31,21 ha teren cu destinaţia păşune pe o perioadă de 5 ani.
Terenul este situat administrativ în Ocna Mureș, localitatea componentă Uioara de Sus în locul numit „LARGA”.
Caietul de sarcini al licitației poate fi procurat, contra cost, de la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, în zilele lucrătoare, începând cu data de 30.03.2015, între orele 08.00 – 15.00, până cel târziu la data de 22.04.2015, orele 15.00.
Prețul Caietului de sarcini este de 25 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, in contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
Taxa de participare la licitație este de 50 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, în contul RO84TREZ00421360250XXXXX deschis la Trezoreria Aiud.
Garanția de participare este de 150 lei şi se va achita la casieria Primăriei oraşului Ocna Mureş sau cu ordin de plată, in contul RO94TREZ0045006XXX001319 deschis la Trezoreria Aiud.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune până în data de 23.04.2015, ora 1500, la registratura Primăriei, documentele de participare prevăzute de Caietul de sarcini.
Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților care au depus oferte, în data de 24. 04.2015 orele 11.00.
Ofertanții persoane fizice sau juridice străine, vor depune documentele de participare în copie legalizată şi în traducere legalizată în limba română.
Documentele licitaţiei se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş. Informaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0258/871217 sau 0733/670587.

Anunț achiziție

Pentru înfiinţarea Centrului multifuncţional de sănătate, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de topografie, în vederea parcelării terenului înscris în CF 71312 şi apartamentarea Spitalului orăşenesc.
Suma maximă disponibilă este de 20.000,00 lei cu TVA, respectiv 16.129,00 lei fără TVA.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, pâna în data de 25.03.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670584, persoană de contact d – nul ec. Morar Viorel.

Înapoi sus