Noutăți: anunțuri, dezbateri, licitații publice

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze „Produse de papetărie” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 “ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 30192700-8 – papetărie.
Suma maximă disponibilă este de 2.419.35 lei fără TVA (3.000,00 lei cu TVA).
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.02.2015 ora 10:00.
Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze produsul „Laptop” în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/147680 „ECONOMIA SOCIALĂ – ŞANSA PERSOANELOR VULNERABILE LA EGALITATE ŞI INCLUZIUNE PE PIAŢA MUNCII”, CPV: 30213100-6 – computere portabile.
Suma maximă disponibilă este de 2.419.35 lei fără TVA (3.000,00 lei cu TVA).
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 24.02.2015 ora 10:00.
Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-871217, persoană de contact d-nul jurist Nicoara Florin Ovidiu.

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze produse de balastieră – nisip şi sort.
Suma maximă disponibilă este de 36.290.00 lei, fără TVA.
În acest sens, invităm toţi furnizorii de produse similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.02.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733670590, persoană de contact d-nul ing. Avram Septimiu.

Anunț achiziție

Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de topografie, în vederea inventarierii terenurilor deținute de Oraşul Ocna Mureş, inventariere obligatorie în conformitate cu Legea 165/2013.
Suprafaţa ce trebuie inventariată este de aproximativ 1398,39 ha, împarţită în 6 de sectoare.
Suma maximă disponibilă este de 11290,00 lei.
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii de profil, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 06.02.2015 ora 10.00.
Caietul de sarcini al achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0733 670 584, persoană de contact d-nul ec. Morar Viorel.

Anunț achiziție

Pentru derularea proiectului „Centru educaţional Egalitate de şanse” nr. 132/07.11.2014/SEE, proiect finanţat în Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, Primăria oraşului Ocna Mureş intenţionează să achiziţioneze servicii de audit financiar pentru proiectul „Centrul educaţional Egalitate de şanse”.
Suma maximă disponibilă este de 1.300,00 lei, inclusiv TVA (1.048,38 lei fără TVA).
În acest sens, invităm toţi prestatorii de servicii similare, dacă doresc, să-şi depună oferta la registratura Primăriei Ocna Mureş, până în data de 20.01.2015 ora 10.00.
Documentatia de atribuire a achiziţiei stă la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Ocna Mureş.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0258-870801, persoană de contact d-nul ec. Potinteu Vasile.

Înapoi sus