Compartimentul Administrarea Domeniului Public și PrivatLuni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

Tel: 0258 871 217
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440


 Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
al Primăriei Orașului Ocna Mureș


Descriere generală


Ocna Mures

 

Se subordonează arhitectului șef al orașului Ocna Mureș. Administrează și gestionează domeniul public al orașului Ocna Mureș. Urmărește și verifică preluarea în patrimoniul orașului a imobilelor. Urmărește intabularea imobilelor proprietate a orașului. Participă la întocmirea inventarului domeniului public și privat al orașului. Întocmește și susține proiecte de hotărâre care se referă la activitatea serviciului. Efectuează operașiuni de evidențiere în Cartea Funciară a imobilelor ce aparțin domeniului public și privat al orașului, precum și inventarierea acestor bunuri. Urmărește și aplică operațiunile de reactualizare a inventarului bunurilor ce constituie domeniul public și privat al orașului. Întocmește documentațiile cu privire la exproprieri, demolări de imobile și răspunde din punct de vedere juridic pentru acestea. Realizează amenajări și întrețineri de spații verzi. Verifică serviciile de salubritate de pe teritoriul orașului sau realizează astfel de servicii acolo unde este cazul. Realizează inchirieri de mașini și utilaje aflate în parcul propriu.
Informații de contact


Adresa

str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700
Ocna Mureș, jud. Alba, RomâniaTelefon

0258 871 217Fax

0258 871 217


Fax-mail

0358 816 440Program de lucru

07:30 - 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
07:30 - 13:30 (vineri)
Șef compartiment:


Tel

0258 871 217E-mail

contact@primariaocnamures.rovizite pe site:     |     ultima editare: 03 March 2015 08:10:11.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)