Arhitectul Șef al Orașului


NICOLAIE SANISLAV
Camera: 10
Mobil: 0733 670 582

Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

Tel: 0258 871 217 / int. 232
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440


 Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Arhitectul Șef
al Orașului Ocna Mureș


Descriere generală


Ocna Mures

 

Se subordonează direct Primarului orașului Ocna Mureș.
Coordonează elaborarea planului de amenajare a orașului și realizarea programului de măsuri pentru aplicarea strategiei de amenajare și de dezvoltare a teritoriului prin obiective si opţiuni ale strategiei de dezvoltare a teritoriului orașului, domenii prioritare ale amenajării teritoriului prin gospodărirea complexă a apelor, infrastructura de transport, telecomunicaţii, energetică, zonele protejate și construite, restructurarea și realizarea de activităţi economico-sociale, dezvoltarea și modernizarea orașului, îmbunătăţirea nivelului de locuire, dotare și echipare.
Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru orașul Ocna Mureș.
Fundamentează dezvoltarea complexă a teritoriului orașului Ocna Mureș.
Dezvoltă unele structuri funcţionale – spaţiale care să permită realizarea unui echilibru permanent între modul de valorificare a potenţialului natural și economic și protejarea acestora în corelare cu conceptul dezvoltării durabile a teritoriului.
Elaborează conceptul general al amenajării teritoriului orașului Ocna Mureș.
Asigură asistența de specialitate la lucrările comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Urmărește respectarea legalității privind activitatea de afișaj și reclamă.
Asigură recepționarea lucrărilor de urbanism și amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primărie.
Asigură respectarea legalității în actele și avizele acordate în domeniul autorizațiilor în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului orașului Ocna Mureș.
Verifică și controlează modul de aplicare a hotărârilor Consiliului local și dispozițiilor Primarului în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, luând măsuri de intrare în legalitate.
Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului local în materie de arhitectură.
Asigură urmărirea realizării programelor pentru punerea în siguranţă a clădirilor afectate de calamități.
Asigură urmărirea realizării programelor pentru siguranţa clădirilor cu risc mare de funcţionare.
Asigură verificarea scrisorilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate.
Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de specialitate.Informații de contact


Adresa

str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700
Ocna Mureș, jud. Alba, RomâniaNicolaie Sanislav

0258 871 217 / interior: 232Camera

10


Fax

0258 871 217


Fax-mail

0358 816 440


Program de lucru

07:30 - 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
07:30 - 13:30 (vineri)
Nicolaie Sanislav


Telefon

0258 871 217 / int. 232Mobil

0733 670 582Camera

10E-mail

urbanism@primariaocnamures.rovizite pe site:     |     ultima editare: 03 March 2015 08:13:03.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)