Compartimentul Agricol, Cadastru Imobiliar


LIVIU GÂRLEA
Camera 12
Tel: 0258 871 217 / int. 219
Mobil: 0733 670 587

Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

Tel: 0258 871 217 / int. 219
Fax: 0258 871 217
Fax-mail: 0358 816 440


 Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Compartimentul Agricol, Cadastru Imobiliar
al Orașului Ocna Mureș


Descriere generală


Ocna Mures

 

Se subordonează Secretarului Orașului Ocna Mureș. Biroul Registrul Agricol face parte din structura organizatorică a direcţiei administraţiei Publice Locale şi are următoarele atribuţii:
- coordonează activităţile de înscriere în registrul agricol a datelor ce privesc gospodăriile populaţiei care deţin terenuri agricole şi animale pe bază de declaraţii ale deţinătorilor şi proprietarilor de teren şi animale;
- ține evidenţa nominală şi centralizată pe municipiu privind numărul gospodăriilor, numărul clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti, a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a diverselor utilaje folosite în agricultură, efectivele de animale şi modul de folosinţă a terenurilor;
- realizează sondaje aleatoare la un număr de 10- 15% din gospodăriile în evidenţa privind suprafeţele cultivate și producţiile obţinute pe culturi, precum şi pentru efectivele de animale şi producţia animalieră la un număr de minim 5% din gospodăriile crescătoare de animale;
- efectuează legalizarea semnăturilor privind contractele ce se încheie în scopul cultivării plantelor şi a valorificării produselor vegetale, precum şi a contractelor de creştere, îngrăşare şi predarea de animale sau de produse animaliere;
- eliberează adeverinţe de proprietate şi carnete de producător la cererea solicitanţilor;
- primeşte, verifică şi prezintă comisiei de aplicare a legii fondului funciar toate documentele în vederea luării unei hotărâri cu Legea nr. 18/1991 și Legea nr.169/1997;
- înaintează în termen legal documentele comisiei municipale de fond funciar la comisia judeţeană şi după aprobare eliberează adeverinţele de proprietate conform cu dispoziţiile legale şi le înmânează cetăţenilor, odată cu hotărârile luate de aceasta;
- se îngrijeste de ridicarea de la OCAOTA a titlurilor de proprietate pe care le înmânează proprietarilor desemnaţi şi participă cu delegaţi la punerea în posesie;
- transmite documentele cerute de Judecătorie privind atribuirea în proprietate a terenurilor;
- Avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturi agricole în vederea despăgubirilor legale;
- sprijină recensământul animalelor şi gospodăriilor populaţiei;
- organizează şi ţine evidența cupoanelor valorice pentru agricultură şi se implică în soluţionarea situaţiilor ivite în acest domeniu.Informații de contact


Adresa

str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700
Ocna Mureș, jud. Alba, RomâniaCamera

12


Telefon

0258 871 217 / interior 219


Fax

0258 871 217


Fax-mail

0358 816 440


Program de lucru

07:30 - 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
07:30 - 13:30 (vineri)
Șef compartiment: Liviu Gârlea


Telefon

0258 871 217 / interior 219Mobil

0733 670 587Camera

12


E-mail

agricol@primariaocnamures.rovizite pe site:     |     ultima editare: 03 March 2015 08:15:27.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)