Serviciul Public Asistență Socială


Protecția Copilului, Autoritate Tutelară, Persoane cu Handicap
IOANA LAZĂR
Camera:
Tel: 0258 871 217 / int. 225

Alocații de susținere a Familiei și Alocații de Stat
FELICIA PUȘCAȘ
Camera:
Tel: 0258 871 217 / int. 225

Venit minim Garantat
ANAMARIA PANDOR
Camera:
Tel: 0258 871 217 / int. 225

Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30
Fax: 0258 871 217


 Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro

Serviciul Public Asistență Socială
al Orașului Ocna Mureș


Descriere generală


Ocna Mures

 

Se subordonează Primarului și Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș.
Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale înființează și organizeaz servicii publice de asistență socială.
Autoritățile administrației publice locale răspund de înființarea, organizarea și furnizarea serviciilor sociale.
Serviciul de asistență socială are următoarele atribuții principale:
- identifică nevoile sociale ale comunității și le soluționeaza în condițiile legii
- răspunde de înființarea, organizarea și furnizarea serviciilor sociale primare
- dezvoltă și gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condițiile legii
- încheie convenții de parteneriat și inițiază programe de colaborare cu alte autorități locale, instituții publice și private, structuri asociative, precum și cu instituții de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale identificate și cu prevederile planului județean de acțiune
- furnizează informațiile și datele solicitate de serviciul public de asistență socială județean, precum și de autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu
- elaborează și implementează proiecte cu finanțare natională și internațională în domeniu
- elaborează și propune Consiliului Local al orașului proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială, în conformitate cu planul de acțiune propriu.
Informații de contact


adresa

str. Nicolae Iorga nr. 27, cod poștal 515700
Ocna Mureș, jud. Alba, RomâniaProtecția Copilului,
Autoritate Tutelară,
Persoane cu Handicap

Ioana Lazăr
camera


telefon

0258 871 217 / interior: 225


Alocații de Susținere
a Familiei și
Alocații de Stat

Felicia Pușcaș
camera


telefon

0258 871 217 / interior: 225


Venit Minim Garantat

Anamaria Pandor


camera


telefon

0258 871 217 / interior: 225


fax

0258 871 217


program de lucru

07:30 - 16:00 (luni, marți, miercuri și joi)
07:30 - 13:30 (vineri)Șef serviciu: Ileana Lavinia Popa


tel

0258 871 217 / interior: 225


vizite pe site:     |     ultima editare: 19 December 2012 12:18:36.     |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)