Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro
 • PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ    |     04 IULIE 2017 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       

  Procesul verbal al dezbaterii publice din data de 04.07.2017 ora 10.000 de la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș privitoare la „P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier” poate fi accesat la linkul de mai jos.

  [link spre Proces verbal]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     20 IUNIE 2017 - 15:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PUZ Penny Market Ocna Mureș

       PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ anunță că dezbaterea publică privind PUZ Penny Market Ocna Mureș se amână pentru data de 04.07.2017 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș din str. N. Iorga nr. 27.


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     25 MAI 2017 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PUZ Penny Market Ocna Mureș - DOCUMENTAȚIE

       Primarul orașului Ocna Mureș anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de „P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”.
       Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. cu sediul în județul ILFOV, localitatea ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, str. BUȘTENI, nr.7, proprietar al terenului în suprafață de 5.200,00 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului OCNA MUREȘ, județul ALBA, în intravilanul localității OCNA MUREȘ identificat prin C.F. nr.70227, nr.cad.70227.
       Proiectantul PUZ-ului este S.C. SMA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, Nr.3, Ap.2, nr. tel./fax: +40 264 430 789.
       Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ și să transmită observații și sugestii asupra acestor documente la sediul primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro în perioada 26.05.2017-25.06.2017.
       Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 23.06.2017, ora 10.00 la sediul primăriei Ocna Mureș.
       Răspunsurile la observațiile și sugestiile transmise precum și rezultatele informării și consultării se vor posta pe site-ul primăriei și afișa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.
       Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului este dl. Iulian Olariu Iakab.

  [Proiect hotarâre - fișier în format .pdf]
  [Coperta - fișier în format .pdf]
  [Volum 1 - Memoriu Ocna Mureș - fișier în format .pdf]
  [Volum 2 - Regulament Ocna Mureș - fișier în format .pdf]
  [Baza 2 - fișier în format .tif]
  [Plan - fișier în format .tif]
  [Încadrare - fișier în format .pdf]
  [Situație existentă zonificare funcțională - fișier în format .pdf]
  [Reglementări urbanistice zonificare - fișier format .dwg]
  [Reglementări urbanistice zonificare - fișier format .pdf]
  [Reglementari rețele edilitare - fișier format .pdf]
  [Proprietate asupra terenurilor - fișier format .pdf]
  [Plan mobilare parcela - fișier format .dwg]
  [Plan mobilare parcela - fișier format .pdf]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     01 FEBRUARIE 2017 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ PRIN JURIST VINȚELER SILVIU - PRIMAR, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ŞI AGREMENT ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ” propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Ocna Mureș, str. Fabricii, FN.
       Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B și la Primăria Oraşului Ocna Mureş , cu sediul în jud. Alba, localitatea Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr. 27 în zilele de luni – joi între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 –14.
       Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba.


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     16 NOIEMBRIE 2016 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul document:

       Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș 2016-2030

       Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 10 decembrie 2016 ora 16.00.

       În data de 11.12.2016, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a documentului în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală, ce va fi supusă aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.

  [link spre Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș 2016-2030]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     15 APRILIE 2016 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următoarele documente:

       - REFERAT DE SPECIALITATE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
       - TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
       Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 27 aprilie 2016 ora 16.00.
       Documentele pot fi accesate la link-urile de mai jos sau în secțiunea DEZBATERI PUBLICE din site-ul primăriei Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro.

  [link spre Expunere de motive impozite 2017]
  [link spre Tabel impozite 2017]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     26 OCTOMBRIE 2015 - 13:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următoarele documente:

  [link spre Expunere de motive impozite 2016]
  [link spre Tabel impozite 2016]


 • ANUNȚ     |     25 MAI 2015 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       Procesul verbal al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre „Reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016” poate fi vizualizat la următorul link:

  [link spre Procesul verbal]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     30 APRILIE 2015 - 12:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016.
       Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primărei oraşului Ocna Mureş, în sala de şedinţe a Consiliului local precum şi la adresa de internet www.primariaocnamures.ro, rubrica „Dezbateri publice”-Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice, sau la link-ul de mai jos.
       Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la biroul Registratură-camera 1 sau prin email, la adresa de mail (dezbatere@primariaocnamures.ro) până la data de 22.05.2015.
       În data de 25.05.2015, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa ordinară care va avea loc la finalul lunii mai 2015.


  [link spre Proiect de hotărâre zonare străzi]


 • ANUNȚ     |     20 MARTIE 2015 - 11:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       Procesul verbal al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre privind taxa de salubrizare poate fi vizualizat la următorul link:

  [link spre Procesul verbal]


   » 1 euro:	   4.5950 Lei
   » 1 dolar:	   3.8316 Lei
   » 1 liră sterlină: 5.1944 Lei
   » 100 forinţi:	   1.4834 Lei
   sursa: bnr.ro | 23.09.2017
vizite pe site:     |     ultima editare: 06 July 2017 08:07:05.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)