Unități școlare Arhiva Orar microbuze Arhiva Achiziții publice Licitații publice Concursuri angajare

Strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Microregiunii Ocna Mureş

ceesom.ro

cjalba.ro

prefecturaalba.ro
 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     30 august 2018 - 14:25     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - STATUTUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ

       Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATUTULUI ORAŞULUI OCNA MUREŞ

       Statutul orașului Ocna Mureș poate fi consultat prin link-ul de mai jos.

       Persoanele fizice și juridice interesate pot prezenta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data și ora începerii dezbaterii publice precum și pe durata desfășurării acesteia.

       Dezbaterea publică va avea loc în data de 11.09.2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

  [STATUTUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ - fișier în format .pdf]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     28 august 2018 - 12:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - REGULAMENTUL-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA/FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE

       Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA /FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE

       Regulamentul-cadru poate fi consultat prin link-ul de mai jos.

       Persoanele fizice și juridice interesate pot prezenta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data și ora începerii dezbaterii publice precum și pe durata desfășurării acesteia.

       Dezbaterea publică va avea loc în data de 10.09.2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

  [REGULAMENTUL-CADRU DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR DISPONIBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL UAT OCNA MUREŞ ŞI DATE ÎN ADMINISTRAREA/FOLOSINŢA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUBORDONATE - fișier în format .pdf]


 • DEZBATERE PUBLICĂ ILUMINAT PUBLIC ÎN UAT OCNA MUREȘ    |     24 mai 2018 - 14:10     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ ILUMINAT PUBLIC ÎN UAT OCNA MUREȘ  [ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ DOCUMENTE ILUMINAT PUBLIC ÎN UAT OCNA MUREȘ - fișier în format .pdf]

  [Nota de fundamentare serviciu ILUMINAT public Ocna Mureș - fișier în format .pdf]

  [Regulament serviciu iluminat public Ocna Mureș - fișier în format .pdf]

  [Studiu de oportunitate delegare Serviciu de iluminat public Ocna Mureș - fișier în format .pdf]

  [CAIET DE SARCINI delegare Serviciu de iluminat public Ocna Mureș - fișier în format .pdf] • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     12 aprilie 2018 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)

       Luni, 14 mai 2018, are loc la Sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș ,între orele 10.00 – 12.00, în Sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).
       Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri!

       Sunt propuse spre dezbatere documentele de mai jos:.

  [Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - fișier în format .docx] • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     30 MARTIE 2018 - 15:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECT PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019

       Joi, 19 aprilie 2018, are loc la Sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș ,între orele 10.00 – 12.00, în Sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Proiectului privind taxele și impozitele locale în orașul Ocna Mureș pentru anul 2019.
       Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri.
       Sunt propuse spre dezbatere documentele de mai jos:.

  [PROIECT PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019 - fișier în format .pdf]

  [ANEXA LA PROIECTUL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ÎN ORAȘUL OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2019 - fișier în format .pdf] • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     31 IANUARIE 2018 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2018

       Joi, 01 februarie 2018, are loc la Sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș ,între orele 10.00 – 12.00, în Sala de Consiliu, Ședința Publică de dezbatere a Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.
       Sunt invitați toți cetățenii orașului Ocna Mureș pentru analize si propuneri! • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     17 IANUARIE 2018 - 11:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2018

       Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2018

       Proiectul de hotărâre poate fi consultat prin link-ul de mai jos sau la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș din strada N. Iorga nr. 27, Ocna Mureș.

       Dezbaterea publică va avea loc în data de 01.02.2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

  [PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ PENTRU ANUL 2018 - fișier în format .pdf]
  [LISTĂ INVESTIȚII PENTRU ANUL 2018 - fișier în format .pdf]
  [PROCES VERBAL DE AFIȘARE - fișier în format .pdf]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     30 OCTOMBRIE 2017 - 12:50     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018

       Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate supune dezbaterii publice PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018

       Proiectul de hotărâre poate fi consultat prin link-ul de mai jos sau la Compartimentul seccretariat și relații cu publicul din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș.

       Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul mai sus menționat cel mai târziu până în data de 22.11.2017 ora14.00 la Registratura instituției sau la adresa de e-mail itl@primariaocnamures.ro.

       Dezbaterea publică va avea loc în data de 23.11.2017 ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local din sediul Primăriei orașului Ocna Mureș.

  [PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018 - fișier în format .pdf]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     25 SEPTEMBRIE 2017 - 12:20     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PUD Ocna Mureș

       Primăria orașului Ocna Mureș anunță persoanele interesate despre intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu str. M. Eminescu-str. Fabricii

       Argumentare: PUD „REGENERARE TEREN INDUSTRIAL DEZAFECTAT PRIN CONSTRUIRE DE ALEI PIETONALE, SPAȚII VERZI, AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE ȘI INTRODUCEREA ACESTUIA ÎN CIRCUITUL SPAȚIILOR DESTINATE ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE COTIDIENE DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”

       Inițiator: ORAȘ OCNA MUREȘ

       Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 25.09.2017-10.10.2017.

       Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Iulian Olariu Iakab.

       Publicul este invitat să participe la întâlnirea organizată în scopul prezentării și dezbaterii propunerilor documentației ce va avea loc la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, în data de 10.10.2017 ora 10.00.

       Răspunsul la observații va fi transmis prin poștă.

       Etapele preconizate pentru consultarea publicului, până la aprobarea planului:
       - ETAPA PREGĂTITOARE - anuțarea intenției de elaborare
       - ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR FINALE ȘI APROBĂRII

  [ÎNCADRARE - fișier în format .pdf]
  [PLAN SITUAȚIE ZONA I - fișier în format .pdf]
  [PLAN SITUAȚIE ZONA II - fișier în format .pdf]
  [REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA I - fișier în format .pdf]
  [REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA II - fișier în format .pdf]
  [ECHIPARE EDILITARA ZONA I - fișier în format .pdf]
  [ECHIPARE EDILITARA ZONA II - fișier în format .pdf]
  [PROPRIETATEA ZONA I - fișier în format .pdf]
  [PROPRIETATEA ZONA II - fișier în format .pdf]


 • PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ    |     04 IULIE 2017 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       

  Procesul verbal al dezbaterii publice din data de 04.07.2017 ora 10.000 de la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș privitoare la „P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier” poate fi accesat la linkul de mai jos.

  [link spre Proces verbal]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     20 IUNIE 2017 - 15:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PUZ Penny Market Ocna Mureș

       PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ anunță că dezbaterea publică privind PUZ Penny Market Ocna Mureș se amână pentru data de 04.07.2017 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș din str. N. Iorga nr. 27.


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     25 MAI 2017 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ - PUZ Penny Market Ocna Mureș - DOCUMENTAȚIE

       Primarul orașului Ocna Mureș anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de „P.U.Z.-Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare pe verticală, reclame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”.
       Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L. cu sediul în județul ILFOV, localitatea ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, str. BUȘTENI, nr.7, proprietar al terenului în suprafață de 5.200,00 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului OCNA MUREȘ, județul ALBA, în intravilanul localității OCNA MUREȘ identificat prin C.F. nr.70227, nr.cad.70227.
       Proiectantul PUZ-ului este S.C. SMA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, Nr.3, Ap.2, nr. tel./fax: +40 264 430 789.
       Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ și să transmită observații și sugestii asupra acestor documente la sediul primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro în perioada 26.05.2017-25.06.2017.
       Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 23.06.2017, ora 10.00 la sediul primăriei Ocna Mureș.
       Răspunsurile la observațiile și sugestiile transmise precum și rezultatele informării și consultării se vor posta pe site-ul primăriei și afișa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.
       Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului este dl. Iulian Olariu Iakab.

  [Proiect hotarâre - fișier în format .pdf]
  [Coperta - fișier în format .pdf]
  [Volum 1 - Memoriu Ocna Mureș - fișier în format .pdf]
  [Volum 2 - Regulament Ocna Mureș - fișier în format .pdf]
  [Baza 2 - fișier în format .tif]
  [Plan - fișier în format .tif]
  [Încadrare - fișier în format .pdf]
  [Situație existentă zonificare funcțională - fișier în format .pdf]
  [Reglementări urbanistice zonificare - fișier format .dwg]
  [Reglementări urbanistice zonificare - fișier format .pdf]
  [Reglementari rețele edilitare - fișier format .pdf]
  [Proprietate asupra terenurilor - fișier format .pdf]
  [Plan mobilare parcela - fișier format .dwg]
  [Plan mobilare parcela - fișier format .pdf]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     01 FEBRUARIE 2017 - 13:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ PRIN JURIST VINȚELER SILVIU - PRIMAR, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „AMENAJARE BAZĂ DE TRATAMENT ŞI AGREMENT ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ” propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Ocna Mureș, str. Fabricii, FN.
       Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B și la Primăria Oraşului Ocna Mureş , cu sediul în jud. Alba, localitatea Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr. 27 în zilele de luni – joi între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 –14.
       Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba.


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     16 NOIEMBRIE 2016 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul document:

       Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș 2016-2030

       Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 10 decembrie 2016 ora 16.00.

       În data de 11.12.2016, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a documentului în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală, ce va fi supusă aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.

  [link spre Strategia de eficiență energetică a UAT Ocna Mureș 2016-2030]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     15 APRILIE 2016 - 14:40     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următoarele documente:

       - REFERAT DE SPECIALITATE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
       - TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
       Orice sugestii pot fi depuse la registratura Primăriei Ocna Mureș sau la adresa de e-mail dezbatere@primariaocnamures.ro, până cel mai târziu 27 aprilie 2016 ora 16.00.
       Documentele pot fi accesate la link-urile de mai jos sau în secțiunea DEZBATERI PUBLICE din site-ul primăriei Ocna Mureș, www.primariaocnamures.ro.

  [link spre Expunere de motive impozite 2017]
  [link spre Tabel impozite 2017]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     26 OCTOMBRIE 2015 - 13:45     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următoarele documente:

  [link spre Expunere de motive impozite 2016]
  [link spre Tabel impozite 2016]


 • ANUNȚ     |     25 MAI 2015 - 12:30     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       Procesul verbal al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre „Reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016” poate fi vizualizat la următorul link:

  [link spre Procesul verbal]


 • ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ    |     30 APRILIE 2015 - 12:35     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

       În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Ocna Mureş, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016.
       Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primărei oraşului Ocna Mureş, în sala de şedinţe a Consiliului local precum şi la adresa de internet www.primariaocnamures.ro, rubrica „Dezbateri publice”-Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice, sau la link-ul de mai jos.
       Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la biroul Registratură-camera 1 sau prin email, la adresa de mail (dezbatere@primariaocnamures.ro) până la data de 22.05.2015.
       În data de 25.05.2015, începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului local al oraşului Ocna Mureş în şedinţa ordinară care va avea loc la finalul lunii mai 2015.


  [link spre Proiect de hotărâre zonare străzi]


 • ANUNȚ     |     20 MARTIE 2015 - 11:00     |     PR - Orașul Ocna Mureș

  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICĂ

       Procesul verbal al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre privind taxa de salubrizare poate fi vizualizat la următorul link:

  [link spre Procesul verbal]


   » 1 euro:	   4.8422 Lei
   » 1 dolar:	   4.4424 Lei
   » 1 liră sterlină: 5.4112 Lei
   » 100 forinţi:	   1.3856 Lei
   sursa: bnr.ro | 25.05.2020
vizite pe site:     |     ultima editare: 13 September 2018 13:18:13.    |     versiune site primariaocnamures.ro 1.12 beta (iulie 2012)